Wyścig Nvidii do 1 biliona USD: Jak szybko musiałaby rosnąć?

07.06.2023 12:38|Zespół Analityków, Conotoxia Ltd.

W upowszechnieniu wykorzystania sztucznej inteligencji pierwszym wygranym wydaje się Nvidia, której kapitalizacja chwilowo przekroczyła 1 bln USD. Tu warto jednak rozróżnić aktualną wycenę z rzeczywistą wartością spółki. Tę pierwszą ustalają strony transakcji kupna/sprzedaży w chwili jej zawierania, podczas gdy ten drugi parametr mówi nam o potencjale rozwoju i zysków firmy w pewnej perspektywie czasowej. Głównym problemem przy oszacowaniu wartości wydaje się określenie stopy wzrostu (lub spadku) przyszłych zysków, co rynek stara się wycenić każdego dnia. Pytanie, na które postaramy się odpowiedzieć, to: jak szybko Nvidia musiałaby się rozwijać, aby rzeczywiście była warta 1 bln USD?

Model Zdyskontowanych przepływów pieniężnych – DCF

Model Zdyskontowanych Przepływów Pieniężnych (DCF), znany również jako metoda DCF, jest narzędziem finansowym stosowanym przez fundusze inwestycyjne i inne podmioty w celu określenia wartości aktywów, głównie przedsiębiorstw. Metoda ta opiera się na przewidywanych przepływach pieniężnych generowanych przez dany instrument. Następnie są one porównywane do wartości obecnej. W ten sposób uwzględnia się wartość pieniądza w czasie oraz wymagane oprocentowanie przez inwestorów jako wynagrodzenie za podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko to mierzy się tzw. betą, której interpretacja jest bardzo prosta. Beta równa 1 oznacza, że inwestycja jest tak samo ryzykowna jak średnia rynkowa.

Model DCF zakłada, że wartość aktywa zależy głównie od przyszłych przepływów pieniężnych, a nie od innych czynników, takich jak trendy na rynku (np. popularność danego sektora) czy zmienność rynkowa.

Analizę można podzielić na dwa etapy. Pierwszy obejmuje szybki rozwój spółki w najbliższych 10 latach, aż do momentu, w którym spółka osiągnie dominującą pozycję na rynku (stabilny wzrost). Po tym etapie nawet najlepsze spółki zaczynają rozwijać się wolniej, ponieważ większość ich potencjału została już wykorzystana. Co w tym wypadku wydaje się istotne, wycena Nvidii wynosi 1 bilion dolarów, przy cenie 403,25 dolarów za akcję.

Źródło: Conotoxia MT5, NVIDIA, Daily

Jak szybko musiałaby się rozwijać Nvidia?

Mimo że średnioroczny wzrost przychodów spółki w ciągu minionych 5 lat wyniósł 18 proc., średnioroczny wzrost zysku operacyjnego w tym okresie wyniósł jedynie 10,6 proc. Jeśli jednak skupimy się na tzw. wolnych przepływach pieniężnych (FCFF), zauważymy, że od 2020 r. utrzymują się one na niekorzystnym poziomie, co oznacza, że spółka wydaje więcej gotówki, niż generuje ze swojej działalności.

Źródło: https://www.discoverci.com/companies/NVDA/free-cash-flow-to-firm-fcff

Stopa dyskontowa, o której wcześniej wspomnieliśmy, jest oprocentowaniem wymaganym przez inwestorów jako rekompensata za podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Według portalu Gurufocus, oczekiwana stopa przez inwestorów (uwzględniająca stopę zadłużenia) wynosi 16,32 proc. (beta 2,13). Po osiągnięciu pewnego etapu rozwoju, gdy spółka staje się już duża i tempo wzrostu zwalnia, oczekiwana stopa może spaść do 10,75 proc. (beta 1,2).

Przy przedstawionych założeniach Nvidia osiągnie wartość 1 bln USD, przy ciągłym wzroście zysku operacyjnego (EBIT) na poziomie 82 proc. rok do roku przez najbliższe 10 lat. To wymagałoby, aby spółka rozwijała się osiem razy szybciej niż w ciągu ostatnich 5 lat. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, niezależnie od sukcesu sztucznej inteligencji.

Źródło: Analiza Conotoxia Ltd

 

Grzegorz Dróżdż, CAI, Analityk Rynków Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)

Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Podoba Ci się ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi!


Zobacz również:

6 Jun 2023 12:32

Historia stóp procentowych a rynek: jak klasy aktywów reagują na zmiany polityki monetarnej?

1 Jun 2023 9:15

Czy ropa ma szansę wrócić powyżej 70 USD w najbliższym czasie?

31 May 2023 9:37

Zaskakujące dane makroekonomiczne: Pozytywne niespodzianki na rynkach. Co to oznacza dla rynków?

29 May 2023 15:17

Czy to ostatni moment, by wejść do pociągu zwanego sztuczną inteligencją? Które spółki mogą również skorzystać z tego trendu?

25 May 2023 12:31

Paul Tudor Jones spodziewa się recesji i kupuje spółki z branży medycznej. Czy trafnie prognozuje i dlaczego stawia właśnie na tę branżę?

24 May 2023 12:33

Bank ogłasza upadłość. Na co mogą liczyć jego klienci?

71.48% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71.48% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Handel na kontraktach CFD jest świadczony przez Conotoxia Ltd. (lic. 336/17 CySEC) mającą prawo do wykorzystywania znaku towarowego Cinkciarz.pl.