Klient Profesjonalny

Status nadawany osobom, które posiadają odpowiedni zakres edukacji, doświadczenia, czy też wielkość portfela inwestycyjnego. Klient Profesjonalny nie ma takiego samego poziomu ochrony i dostępu do informacji jak Klient Detaliczny.

Klient profesjonalny

Dźwignia 1:300

Europejski regulator CySEC

Unikatowe środowisko handlu

Sprawdź warunki

Poniżej zostały przedstawione główne warunki dla klientów posiadających ten status. Dodatkowe informacje znajdują się w naszej Polityce Kategoryzacji Klientów w sekcji Regulacje.

Klient

Profesjonalny

Wymagana dodatkowa Aplikacja
TAK
Maksymalna dostępna dźwignia na Forex (pary walutowe)
1:300
Maksymalna dostępna dźwignia na CFD na indeksy
1:100
Maksymalna dostępna dźwignia na CFD na surowce
1:100
Maksymalna dostępna dźwignia na CFD na złoto
1:100
Maksymalna dostępna dźwignia na CFD na kryptowaluty
1:2
Maksymalna dostępne dźwignia na CFD na Futures
1:100
Maksymalna dostępna dźwignia na CFD na Futures Gold
1:100
Ochrona przed ujemnym saldem
NIE
Status Doświadczonego Klienta Detalicznego może być przyznany wyłącznie klientowi, mającemu siedzibę lub miejsce stałego pobytu wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

Kto może zostać Klientem Profesjonalnym?

W celu uzyskania statusu prosimy sprawdzić czy spełniasz minimum 2 z 3 poniżej wymienionych warunków

Przeprowadził Pan/Pani transakcje o znacznej wartości na odpowiednim rynku (FX, CFD, Spot FX, kontrakty typu forward, futures, swapy, opcje lub inne instrumenty pochodne) przy średniej częstotliwości 10 transakcji na kwartał w ciągu ostatnich czterech kwartałów. Za "znaczną wartość" uważa się wartość nominalną 10 000 EUR dla akcji, 25 000 EUR dla indeksów i towarów oraz 50 000 EUR dla rynku Forex (lub równowartość w odpowiedniej walucie lokalnej).

Wartość Pana/Wartość Pana/Pani portfela instrumentów finansowych przekracza 500 000 EUR. "Instrument finansowy" może obejmować, ale nie ogranicza się do: kont oszczędnościowych, opcji, portfela akcji, obligacji, kontraktów terminowych, rachunków inwestycyjnych, funduszy inwestycyjnych. Do celów wyceny portfela, o którym mowa powyżej, nie kwalifikują się: nieruchomości, samochody, biżuteria, zakładowe plany emerytalne.

Czy Pan/Pani pracował/ła w sektorze finansowym od co najmniej jednego roku na stanowisku, które wymaga wiedzy z zakresu przeprowadzania transakcji na instrumentach finansowych lub usług maklerskich?

Dlaczego Klient Profesjonalny?
Jak uzyskać status Klienta Profesjonalnego?

Jak uzyskać status Klienta Profesjonalnego?

Jeśli spełniasz warunki, po prostu wypełnij ankietę w swoim Profilu Klienta i skontaktuj się z nami w celu przesłania dokumentacji potwierdzającej zaznaczone odpowiedzi. Proces weryfikacyjny wniosku jest stosunkowo prosty i szybki.

Aplikuj

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami a nasi przedstawiciele pomogą Ci podczas procesu składania aplikacji. Masz więcej pytań? Nie wahaj się z nami skontaktować! Pamiętaj, że jesteśmy do Twojej dyspozycji.

Porozmawiajmy
Skontaktuj się z nami

Najczęściej zadawane pytania

71.48% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 71.48% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Handel na kontraktach CFD jest świadczony przez Conotoxia Ltd. (lic. 336/17 CySEC) mającą prawo do wykorzystywania znaku towarowego Cinkciarz.pl.