Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (5-9.06.)

02.06.2023 09:12|Dział Doradztwa Inwestycyjnego, Conotoxia Ltd.

Przed nami stosunkowo spokojny tydzień zarówno pod względem informacji makroekonomicznych, jak i wyników finansowych, choć w niedzielę, 4 czerwca odbędzie się 49. posiedzenie Komitetu Monitorującego krajów OPEC, które może mieć wpływ na ceny ropy naftowej.

Poniedziałek 5.06, 8:30 GMT, wskaźnik PMI w Wielkiej Brytanii (maj)

Indeks PMI (Purchasing Managers' Index) pozwala na wstępne wskazanie aktywności gospodarczej w gospodarce, ponieważ managerowie ds. zakupów są uważani za osoby posiadające informacje z pierwszej ręki na temat wyników swoich firm. Złożony wskaźnik PMI łączy dane zarówno z sektora produkcyjnego, jak i usługowego. Odczyt powyżej 50 wskazuje na wzrost, podczas gdy odczyt poniżej 50 wskazuje na spadek w obu tych sektorach łącznie.

Nadchodzący odczyt potwierdzi lub zmieni wstępne dane opublikowane 23 maja. Podczas gdy początkowa prognoza dla złożonego wskaźnika PMI wynosiła 54,6, wstępne dane okazały się gorsze od oczekiwań i wyniosły 53,9, odpowiednio zmieniając prognozę dla nadchodzących danych końcowych, mimo że gorszy od oczekiwań i złożony wskaźnik PMI dla Wielkiej Brytanii powrócił ponownie do obszaru wzrostu pierwszy raz od lutego tego roku.

Źródło: Tradingeconomics.com

Wyższy niż oczekiwano odczyt, może mieć byczy wpływ na GBP, podczas gdy niższy odczyt może być niedźwiedzi dla GBP. 

Wpływ: GBP

Czwartek 8.06, 9:00 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) dla strefy euro w ujęciu kwartalnym (dane za I kw. br.)

Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towarów i usług wyprodukowanych w danym kraju (lub – jak w tym przypadku – w unii walutowej) przez określony czas. PKB jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ daje ogólny obraz tego, jak dobrze lub jak słabo gospodarka sobie radzi. Jeśli wzrost PKB jest wyższy od oczekiwań, gospodarka jest w dobrej kondycji. Z drugiej strony jeśli wzrost PKB jest niższy od oczekiwań, gospodarka jest słabsza.

Wstępne dane za I kw. 2023 r. pokazały, że kwartalny wzrost gospodarczy strefy euro wyniósł skromne 0,1%, po stagnacji w IV kw. 2022 r. Kilka czynników mogło znacząco wpłynąć na gospodarkę Unii Europejskiej, w tym zauważalny wzrost cen konsumpcyjnych napędzany wyższymi wydatkami na energię i żywność. Co więcej, agresywne zacieśnianie polityki pieniężnej przez Europejski Bank Centralny nasiliło napięcia gospodarcze i obniżyło poziom zaufania wśród przedsiębiorstw i konsumentów. Wśród największych gospodarek strefy euro Niemcy i Holandia wpadły w recesję w I kw. 2023 r. Francja, Włochy i Hiszpania odnotowały jednak pewnego rodzaju ekspansję w tym samym okresie.

Źródło: Tradingeconomics.com

Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy wpływ na EUR, podczas gdy niższy może być niedźwiedzi dla EUR.

Wpływ: EUR

Piątek 9.06, 1:30 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Chinach (CPI) w ujęciu rocznym (maj) 

Indeks cen konsumpcyjnych (CPI) mierzy zmiany cen produktów i usług z punktu widzenia konsumenta. Może być wykorzystywany do monitorowania trendów w sile nabywczej i inflacji, co ma zasadnicze znaczenie dla wielu aspektów gospodarki. CPI odzwierciedla cenę koszyka towarów i usług najczęściej kupowanych przez gospodarstwa domowe. Koszyk ten zazwyczaj obejmuje żywność, mieszkanie, opiekę zdrowotną, transport i rozrywkę. Rządy i banki centralne stale monitorują wartości CPI, ponieważ pozwalają im one zrozumieć, jakie zmiany cen zachodzą na rynku i jak wpływają one na budżety gospodarstw domowych.

W kwietniu 2023 r. Chiny odnotowały spadek wskaźnika CPI z 0,7% w poprzednim miesiącu do 0,1%. Wynik ten był niższy od oczekiwań rynkowych na poziomie 0,4%. Oznaczało to najniższy odnotowany wskaźnik od lutego 2021 r., kiedy zaobserwowano deflację. Spadek inflacji nastąpił w kontekście nierównomiernego ożywienia gospodarczego po wyeliminowaniu polityki zero COVID”. W tym okresie ceny zarówno żywności, jak i artykułów spoza tej kategorii nadal spadały. Oczekuje się, że nadchodzący odczyt CPI za maj wyniesie 0,4% taki sam poziom jak prognoza z zeszłego miesiąca.

Źródło: Tradingeconomics.com

Wyższe od oczekiwań dane mogą być bycze dla CNY. I odwrotnie, słabsze dane mogą być niedźwiedzie dla CNY.

Wpływ: CNY

Akcje, które warto obserwować 

JM Smucker (SJM) ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w kwietniu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,41. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysków w 10 z ostatnich 10 raportów. Termin: wtorek, 6 czerwca, przed otwarciem rynku.

Brown Forman (BFb) ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w kwietniu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,4275. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysków w 5 z ostatnich 10 raportów. Termin: środa, 7 czerwca, przed otwarciem rynku.

Campbell Soup (CPB) ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w kwietniu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,6493. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysków w 8 z ostatnich 10 raportów. Termin: środa, 7 czerwca, przed otwarciem rynku.

 

Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)

Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.

 

Podoba Ci się ten artykuł?
Podziel się nim ze znajomymi!

Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA

Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA

Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego

Certyfikowany analityk finansowy z szerokim doświadczeniem na rynkach finansowych zdobytym pracując jako makler i specjalista ds. papierów wartościowych w różnych instytucjach finansowych na terenie krajów bałtyckich.

Oprócz uzyskania prestiżowej licencji CFA od CFA Institute i Advanced Certificate od CySEC w 2022 roku, a także licencji Doradcy Inwestycyjnego od Baltic Financial Advisor’s Association w 2019 roku, Santa posiada tytuł MBA od Swiss Business School w Szwajcarii oraz tytuł magistra finansów od BA School of Business and Finance na Łotwie.


Zobacz również:

26 maj 2023 12:05

Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (29.05 – 02.06)

19 maj 2023 9:20

Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (22-26.05.)

12 maj 2023 9:30

Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (15-19.05.)

5 maj 2023 10:16

Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (8-12.05)

28 kwi 2023 15:26

Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (01-05.05)

21 kwi 2023 9:20

Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (24-28.04)

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środków pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunków inwestorów detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.
Handel na kontraktach CFD jest świadczony przez Conotoxia Ltd. (lic. 336/17 CySEC) mającą prawo do wykorzystywania znaku towarowego Cinkciarz.pl.