Forex cinkciarz.pl - RSShttps://invest.cinkciarz.plNowości z internetowego kantoru Cinkciarz.plpl-plforex cinkciarz.plpagcom_pagfoo-znaki_towarowe 2023pagcom_pagfoo-rNowości z internetowego kantoru Cinkciarz.plForex cinkciarz.plnoCinkciarz.pl, Cinkciarz, analizy walutowe, komentarze walutowe, marcin lipka, kurs franka, kurs dolara, kurs euroForex cinkciarz.plhttps://invest.cinkciarz.pl/img/logo/podcast_itunes.pnghttps://invest.cinkciarz.pl/articles/rss/analizy-inwestycyjne/komentarzeCzy bitcoin po cichu rozpoczyna kontynuację hossy?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/czy-bitcoin-po-cichu-rozpoczyna-kontynuacje-hossyhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/czy-bitcoin-po-cichu-rozpoczyna-kontynuacje-hossySir John Templeton stwierdził kiedyś, że hossa rodzi się z pesymizmu, rozwija w sceptycyzmie, dorasta w optymizmie i umiera w euforii . Wydaje się, że od pewnego czasu obserwujemy niepewność na rynku krypto, wynikającą z malejącego zaufania do największych giełd. Przykładem jest spadek udziału Binance w rynku giełd kryptowalutowych – z 73 do ok. 50 proc. Mimo to notowania bitcoina rosną do poziomu 28 000 USD od momentu osiągnięcia minimum w okolicach 15 000 USD. Czy obecnie widzimy koniec korekty trendu wzrostowego? <h3><strong>Problemy prawne Binance</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Od kilku miesięcy giełda Binance jest w centrum uwagi regulator&oacute;w na całym świecie. W kwietniu 2023 r. amerykańska Komisja Papier&oacute;w Wartościowych i Giełd (SEC) wytoczyła pozew przeciwko Binance, oskarżając ją o prowadzenie nieuregulowanej działalności na terenie Stan&oacute;w Zjednoczonych. W maju 2023 r. giełda została ukarana grzywną w wysokości 3,3 miliona funt&oacute;w przez brytyjski organ nadzoru finansowego FCA za prowadzenie działalności w Wielkiej Brytanii bez wymaganej licencji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Te wydarzenia przyczyniły się do spadku udział&oacute;w Binance na rynku kryptowalutowym. W styczniu 2023 r. Binance dominowała, odpowiadając za 72,7 proc. całkowitych obrot&oacute;w poza amerykańskim rynku kryptowalutowym &ndash; według danych serwisu THE BLOCK. Jednak we wrześniu jej udział spadł do ok. 50 proc.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_binance_share_02.10.png" width="1101" height="924" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.theblock.co/post/253132/binance-market-share-non-usd-exchanges"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.theblock.co/post/253132/binance-market-share-non-usd-exchanges</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">W odpowiedzi na te wyzwania Binance podjęła szereg działań w celu poprawy swojej sytuacji. W lipcu 2023 r. ogłoszono plan stopniowego wycofywania produkt&oacute;w i usług, kt&oacute;re mogłyby budzić wątpliwości regulator&oacute;w. W sierpniu 2023 r. uruchomiono Binance.US, giełdę w Stanach Zjednoczonych podlegającą regulacjom SEC. Tymczasem całkowity obr&oacute;t na giełdach kryptowalutowych spadł o 60 proc. od początku roku.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_wolumen_gie%C5%82dy_02.10.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.theblock.co/data/crypto-markets/spot"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.theblock.co/data/crypto-markets/spot</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Niski wolumen obrotu charakteryzuje się tym, że każda większa transakcja powoduje znaczne wahania na rynku, co stało się zauważalne w ostatnich tygodniach. Nagły wzrost ceny w ciągu kilku minut, niwelowany p&oacute;źniej przez brak popytu, jest doskonałym przykładem takiej sytuacji (patrz strzałki na wykresie). Inwestorzy posiadający duży kapitał, zwani często </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">wielorybami", obecnie inwestują w największą kryptowalutę, kt&oacute;ra stanowi 46 proc. całkowitej kapitalizacji rynku walut cyfrowych.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_BTCUSD_H4_02.10.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, BTCUSD, H4</span></em></p> <h3><strong>Postępujący ubytek pieniędzy na rynku krypto</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jednym z sposob&oacute;w określenia, czy obecnie napływają nowe środki do inwestycji na rynku kryptowalut, jest analiza kapitalizacji stablecoin&oacute;w. Dzięki temu możemy dostrzec, że od początku roku kapitał na rynku kryptowalut stopniał o 11,5 proc., a ten trend spadkowy trwa nieprzerwanie od maja 2022 r. Wydaje się, że bez napływu nowego kapitału może być trudno o wyraźne ożywienie rynku kryptowalut.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stablecoin_merccap_02.10.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://btctools.io/stats/market-cap"><em><span style="font-weight: 400;">https://btctools.io/stats/market-cap</span></em></a></p> <h3><strong>Jest tak źle, że gorzej być nie może?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Z przedstawionych danych wynika, że sytuacja na tym rynku jest obecnie mało zachęcająca, a zainteresowanie nim wyraźnie maleje. Niemniej jednak notowania bitcoina i innych czołowych kryptowalut wciąż rosną. Czy stoi za tym gra spekulacyjna dużego kapitału? To pytanie wydaje się szczeg&oacute;lnie ważne, biorąc pod uwagę, że żadna z kryptowalut nie ma wartości wewnętrznej. Dlatego analizując ten rynek, musimy zwr&oacute;cić uwagę na zupełnie inne czynniki, kt&oacute;re wydają się wpływać na jego odrodzenie, ale w dłuższej perspektywie czasowej, niż moglibyśmy zakładać.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plTue, 03 Oct 2023 09:17:00 +0200Sir John Templeton stwierdził kiedyś, że hossa rodzi się z pesymizmu, rozwija w sceptycyzmie, dorasta w optymizmie i umiera w euforii („Bull markets are born on pessimism, grow on skepticism, mature on optimism, and die on euphoria"). Wydaje się, że od ...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (2-6.10.2023)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-2-6-10-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-2-6-10-2023W czasie, gdy Chiny obchodzą cały tydzień jubileuszu założenia Chińskiej Republiki Ludowej, będziemy uważnie śledzić najnowsze dane dotyczące bezrobocia w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Bank Rezerw Australii oraz Bank Rezerw Nowej Zelandii przewidują głosowania w sprawie zmian stóp procentowych, jednakże ogólna opinia sugeruje, że oba banki centralne utrzymają stopy na dotychczasowym poziomie.<h3><strong>Poniedziałek, 2.10, 9:00 GMT, stopa bezrobocia w strefie euro (sierpień)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopa bezrobocia to odsetek os&oacute;b bez pracy, kt&oacute;re aktywnie poszukiwały zatrudnienia w poprzednim miesiącu w stosunku do całkowitej liczby os&oacute;b w wieku produkcyjnym lub na rynku pracy. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że duża liczba os&oacute;b pozostaje bez pracy pomimo aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Niska stopa bezrobocia wskazuje na stabilny rynek pracy i większą dostępność miejsc pracy.&nbsp;</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopy bezrobocia są ważne dla analizy ekonomicznej i mogą wpływać na aspekty społeczne i gospodarcze. Wysoka stopa bezrobocia wiąże się z niższymi dochodami i wzrostem ub&oacute;stwa, podczas gdy niska stopa bezrobocia sprzyja wzrostowi płac i dobrobytu społecznego. Rządy i decydenci monitorują stopę bezrobocia, aby ocenić skuteczność polityki zatrudnienia i podejmować działania w celu tworzenia miejsc pracy i wspierania bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, że stopa bezrobocia jest jednym z wielu narzędzi służących do oceny rynku pracy. Ważna jest r&oacute;wnież analiza innych wskaźnik&oacute;w, takich jak wsp&oacute;łczynnik aktywności zawodowej czy wysokość wynagrodzeń.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ze względu na ogromną ilość danych, kt&oacute;re należy zebrać z każdego państwa członkowskiego strefy euro, og&oacute;lna stopa bezrobocia w obszarze wsp&oacute;lnej waluty jest publikowana z op&oacute;źnieniem. W najbliższym komunikacie przedstawione zostaną dane za sierpień 2023 r. W lipcu strefa euro odnotowała wyr&oacute;wnaną sezonowo stopę bezrobocia na historycznie niskim, ale zgodnym z oczekiwaniami rynku poziomie wynoszącym 6,4%. Wartość ta oznaczała spadek w por&oacute;wnaniu ze stopą 6,7% odnotowaną rok wcześniej. Niemniej jednak odnotowano wzrost liczby bezrobotnych, kt&oacute;ra zwiększyła się o 73 tysiące w por&oacute;wnaniu z poprzednim miesiącem, osiągając łączną liczbę 10,944 miliona.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Stopa bezrobocia wśr&oacute;d młodzieży, kt&oacute;ra uwzględnia osoby poniżej 25. roku życia poszukujące pracy, utrzymała się w lipcu 2023 r. na historycznie niskim poziomie 13,8%, nie wykazując żadnych zmian w por&oacute;wnaniu z poprzednim miesiącem. Wśr&oacute;d największych gospodarek strefy euro najniższą stopę bezrobocia odnotowano w Niemczech (2,9%), a najwyższą w Hiszpanii (11,6%), Włoszech (7,6%) i Francji (7,4%).</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/bezrobocie_eu_29.09.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć niedźwiedzi wpływ na EUR, podczas gdy niższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Wtorek, 3.10, 3:30 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Australii</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Członkowie zarządu Banku Rezerw Australii (RBA) głosują nad tym, czy podnieść, obniżyć lub pozostawić stopy procentowe bez zmian. Decyzje te wpływają na wartość waluty, a polityka st&oacute;p procentowych jest jednym z kluczowych instrument&oacute;w regulacji inflacji. Inwestorzy uważnie śledzą decyzje bank&oacute;w centralnych i zmiany poziomu st&oacute;p procentowych, ponieważ informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie dla ich strategii handlowych. Wartość waluty ma tendencję do wzrostu, gdy stopy procentowe są wysokie, ponieważ przyciągają inwestor&oacute;w poszukujących wyższych zwrot&oacute;w z depozyt&oacute;w. I odwrotnie, gdy stopy procentowe są niskie, wartość waluty ma tendencję do spadku, ponieważ inwestorzy szukają innych miejsc do zainwestowania swoich pieniędzy.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Podczas ostatniego posiedzenia pod przewodnictwem gubernatora Philipa Lowe'a Bank Rezerw Australii głosował za utrzymaniem st&oacute;p procentowych na stałym poziomie 4,1%, co oznaczało trzeci miesiąc z rzędu bez zmian i było zgodne z oczekiwaniami rynku. Bank Rezerw Australii przyznał, że choć inflacja osiągnęła sw&oacute;j szczyt, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i oczekuje się, że pozostanie tak przez dłuższy czas.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bank centralny powt&oacute;rzył swoje stanowisko, że dalsze zacieśnienie polityki pieniężnej może być konieczne, aby przywr&oacute;cić inflację do docelowego przedziału 2-3% w racjonalnym terminie. Podkreślił, że wszelkie korekty st&oacute;p procentowych będą zależeć od zmieniających się warunk&oacute;w gospodarczych i dynamiki cen.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W swoich prognozach Bank Rezerw Australii oczekiwał, że inflacja osiągnie poziom ok. 3,25% do końca 2024 r. i powr&oacute;ci do docelowego przedziału do końca 2025 r. Tymczasem australijska gospodarka znalazła się w fazie stłumionego wzrostu, kt&oacute;ry według przewidywań utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. Prognoza wskazywała też na stopniowy wzrost bezrobocia do ok. 4,5% w drugiej połowie następnego roku.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Australia_interest_rate_29.09.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższe od oczekiwań stopy procentowe mogą mieć pozytywny wpływ na AUD i negatywny wpływ na rynek akcji, podczas gdy niższe od oczekiwań stopy procentowe mogą być negatywne dla AUD i pozytywne dla rynku akcji.</span></p> <p><strong>Wpływ: AUD, S&amp;P/ASX 200</strong></p> <h3><strong>Środa, 4.10, 1:00 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Nowej Zelandii</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Bank Rezerw Nowej Zelandii r&oacute;wnież zdecydował się utrzymać oficjalną stopę procentową (OCR) bez zmian na ostatnim posiedzeniu, jednak na wyższym poziomie 5,5%. Rada przyznała, że seria podwyżek st&oacute;p procentowych, wynosząca łącznie 525 punkt&oacute;w bazowych od października 2021 r., doprowadziła do warunk&oacute;w monetarnych, kt&oacute;re ograniczały wydatki i łagodziły presję kosztową.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Niemniej jednak trwale wysoka inflacja utrzymywała się, a stopa OCR musiała pozostać na restrykcyjnym poziomie, aby doprowadzić inflację z powrotem do docelowego przedziału 1-3% rocznie do drugiej połowy 2024 r. Prognozy RBNZ nadal wskazywały, że stopa OCR osiągnie szczyt na obecnym poziomie 5,5%, z potencjalnym ryzykiem dalszych podwyżek st&oacute;p procentowych. Bank centralny nie przewidywał już jednak możliwości obniżki st&oacute;p do pierwszej połowy 2025 r.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jednocześnie RBNZ utrzymał zr&oacute;wnoważony pogląd na zagrożenia związane z perspektywami inflacji, podkreślając możliwość, że aktywność gospodarcza i miary inflacji mogą nie spowolnić tak bardzo, jak oczekiwano. Wybiegając w przyszłość, istniały obawy, że spowolnienie popytu zagranicznego, zwłaszcza w Chinach, może wywrzeć znaczną presję na eksport Nowej Zelandii w perspektywie średnioterminowej.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/nowa_zelandia_stopy_proc_29.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższe od oczekiwań stopy procentowe mogą być pozytywne dla NZD i negatywne dla rynku akcji, podczas gdy niższe od oczekiwań stopy procentowe mogą być negatywne dla NZD i pozytywne dla rynku akcji.&nbsp;</span></p> <p><strong>Wpływ: NZD, S&amp;P/NZX</strong></p> <h3><strong>Piątek, 6.10, 12:30 GMT, stopa bezrobocia w USA (wrzesień)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W Stanach Zjednoczonych stopa bezrobocia podąża inną ścieżką niż w strefie euro. Chociaż jest prawie dwa razy niższa niż w strefie euro, stopa bezrobocia w USA wahała się w ostatnich miesiącach. W sierpniu 2023 r. w Stanach Zjednoczonych odnotowano wzrost stopy bezrobocia, kt&oacute;ra osiągnęła 3,8%, co oznacza najwyższy poziom od lutego 2022 r. i przekroczenie oczekiwanego przez rynek poziomu 3,5%. Liczba bezrobotnych zwiększyła się o 514 tys., co dało łącznie 6,355 mln, podczas gdy poziom zatrudnienia odnotował niewielki wzrost o 222 tysiące, osiągając łącznie 161,484 mln.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ponadto stopa bezrobocia U-6, kompleksowa miara obejmująca osoby, kt&oacute;re chcą znaleźć zatrudnienie, ale zaprzestały poszukiwania pracy, a także osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin z powodu braku możliwości pracy w pełnym wymiarze godzin, r&oacute;wnież wzrosła w sierpniu. Osiągnęła 7,1%, najwyższy poziom od maja 2022 r., w por&oacute;wnaniu do 6,7% odnotowanych w lipcu. Pozytywny wydaje się fakt, że wskaźnik aktywności zawodowej wzr&oacute;sł w sierpniu do 62,8%, osiągając najwyższy poziom od lutego 2020 r., przewyższając lipcowy wskaźnik 62,6%.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/US_bezrobocie_29.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może negatywnie wpłynąć na USD, podczas gdy niższy od oczekiwań odczyt może być korzystny dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Tesco (TSCO)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 10,04. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 0 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 4 października, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Constellation Brands A (STZ) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 3,35. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 5 października, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Tilray (TLRY) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: -0.0992. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 3 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: piątek, 6 października.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -76px; top: 3077.76px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plFri, 29 Sep 2023 11:49:00 +0200W czasie, gdy Chiny obchodzą cały tydzień jubileuszu założenia Chińskiej Republiki Ludowej, będziemy uważnie śledzić najnowsze dane dotyczące bezrobocia w strefie euro oraz Stanach Zjednoczonych. Bank Rezerw Australii oraz Bank Rezerw Nowej Zelandii prz...Polska na liście wyjątków: ceny paliw najniższe w Unii Europejskiej, ale na jak długo?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/polska-na-liscie-wyjatkow-ceny-paliw-najnizsze-w-unii-europejskiej-ale-na-jak-dlugohttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/polska-na-liscie-wyjatkow-ceny-paliw-najnizsze-w-unii-europejskiej-ale-na-jak-dlugoW ciągu ostatnich 6 miesięcy przeżyliśmy zmianę nastrojów na światowych rynkach ropy naftowej. Na początku mówiliśmy o nadmiarze surowca, spowodowanym spowolnieniem gospodarczym. Teraz obawiamy się niedoborów z powodu cięć w wydobyciu kartelu OPEC. Ta zmiana wywołała dość gwałtowny, bo 33-proc. wzrost cen ropy naftowej, do 96 USD za baryłkę. Wraz z tym trendem paliwa na stacjach drożeją, ale nie wszędzie. Najtańsze paliwo w Unii Europejskiej znajdziemy obecnie w Polsce, najdroższe zaś w Holandii. Zastanówmy się, co może być przyczyną tych różnic i jakie konsekwencje może mieć sztywna polityka kontrolowania cen na poziomie krajowym.<h3><strong>Ceny w Polsce stwarzają okazję do arbitrażu</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W celu por&oacute;wnania między państwami wykorzystamy ceny netto, bez uwzględniania podatku VAT i ceł. Por&oacute;wnywanie cen końcowych, choć ważne z perspektywy konsumenta, nie jest adekwatne do oceny ewentualnego zaniżania lub zawyżania cen, ze względu na r&oacute;żnice w systemach podatkowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W Polsce obecnie cena benzyny Eurosuper 95 wynosi 1,31 EUR/l (6,19 PLN/l). Po odjęciu podatk&oacute;w i ceł cena to 0,7 EUR/l (3,24 PLN/l), czyli aż o 22 proc. mniej niż średnia cena netto w Europie &ndash; 0,9 EUR/l (4,16 PLN/l).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Najwyższą cenę benzyny Eurosuper 95 na stacjach paliwowych znajdziemy w Holandii &ndash; 2,13 EUR/l (9,86 PLN/l), ale decydują o tym krajowe podatki. Co ciekawe, po ich odjęciu&nbsp; najdroższym państwem okazuje się Dania, gdzie cena netto jest o 14 proc. wyższa od średniej w Unii Europejskiej i wynosi 1,03 EUR/l (4,77 PLN/l).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/mapa_ceny_paliw_28.09.png" width="920" height="1123" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en"><em><span style="font-weight: 400;">https://energy.ec.europa.eu/data-and-analysis/weekly-oil-bulletin_en</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wysokie r&oacute;żnice w cenach jednorodnego produktu tworzą okazję do tzw. arbitrażu cenowego, czyli zakupu tego samego produktu po niższej cenie i jego sprzedaży po wyższej. Skutkiem tego może być powstawanie niedobor&oacute;w, ograniczeń w dostępie do towaru, a w dłuższej perspektywie możliwość rozwoju czarnego rynku ropy. Niestety, historia ekonomii wielokrotnie pokazała, że sztywne regulacje cenowe prowadzą do powstania luk na rynku. Przykładem kraju, kt&oacute;ry niedawno doświadczył skutk&oacute;w polityki kontroli cen, są Węgry, gdzie zamrażanie cen na stacjach paliw zakończyło się pod koniec ubiegłego roku. Działania mające na celu zwalczanie najwyższej inflacji w Europie doprowadziły do wyczerpania się krajowych zapas&oacute;w, kt&oacute;rych nie można było uzupełnić ze względu na nieopłacalny import. W efekcie Węgry mają dziś drugie z najwyższych cen netto benzyny Eurosuper 95 w Europie &ndash; 1,01 EUR/l. (4,67 PLN/l.).</span></p> <h3><strong>Czy w Polsce trzeba się liczyć z drastycznymi podwyżkami cen benzyny i diesla?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Zgodnie z najnowszym raportem OPEC, o kt&oacute;rym </span><a href="https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/ceny-ropy-na-wzrostowym-szlaku-oto-co-pokazuje-raport-opec?_ga=2.266033423.1895647768.1695820025-1083020427.1665745782&amp;pk_vid=87050761a9e8ca161695898448ce11e5"><span style="font-weight: 400;">mieliśmy okazje pisać</span></a><span style="font-weight: 400;">, obecnie stajemy w obliczu oczekiwań zwiększonego popytu (od IV kw. br.) oraz cięć w produkcji ze strony największego konsorcjum państw wydobywających ropę, czyli OPEC. Naturalną konsekwencją tych działań wydaje się wzrost cen ropy naftowej na światowych rynkach, a przekroczenie poziomu 100 USD będzie w&oacute;wczas tylko kwestią czasu.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W okresie, gdy ceny ropy na rynkach światowych rosną o 33 proc., ceny hurtowe paliw w Polsce spadły o 6,3 proc.. Największy dostawca paliw w Polsce, czyli Grupa Orlen S.A., kt&oacute;ra jest sp&oacute;łką państwową, tłumaczy to </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">walką z cenami". W swoim najnowszym komunikacie sp&oacute;łka uspokaja, że </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">dostawy paliw na stacje Orlen oraz do naszych klient&oacute;w hurtowych, z kt&oacute;rymi mamy zawarte umowy, przebiegają bez zakł&oacute;ceń".</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_hurtowe_ceny_28.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia, analiza własna</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wydaje się, że obecna </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">rynkowa" cena paliw w Polsce powinna mieścić się w przedziale między 1,62 a 1,72 EUR/l (7,5 a 8 PLN/l). Trudno jednak przewidzieć, kiedy zapasy tego surowca osiągną swoje krytyczne poziomy, a co za tym idzie, kiedy ceny mogą się ustabilizować. Węgry były w stanie zamrozić ceny paliw przez nieco mniej niż 12 miesięcy. Wydaje się, że Polska może przetrwać podobny okres. Należy jednak pamiętać o istotnym, choć niezwiązanym bezpośrednio z rynkiem, wydarzeniu, jakim są zaplanowane na 15 października wybory parlamentarne w Polsce. Istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że sytuacja na tym rynku może się zmienić właśnie po wyborach. Niemniej jednak nie należy oczekiwać nagłego i gwałtownego wzrostu cen paliw, jakiego doświadczyliśmy na Węgrzech po zniesieniu cen maksymalnych.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plThu, 28 Sep 2023 14:25:00 +0200W ciągu ostatnich 6 miesięcy przeżyliśmy zmianę nastrojów na światowych rynkach ropy naftowej. Na początku mówiliśmy o nadmiarze surowca, spowodowanym spowolnieniem gospodarczym. Teraz obawiamy się niedoborów z powodu cięć w wydobyciu kartelu OPEC. Ta z...Dlaczego większość zarządzających funduszami ma gorszy wynik od średniej? Słowo o „grubych ogonach"https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/dlaczego-wiekszosc-zarzadzajacych-funduszami-ma-gorszy-wynik-od-sredniej-slowo-o-grubych-ogonachhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/dlaczego-wiekszosc-zarzadzajacych-funduszami-ma-gorszy-wynik-od-sredniej-slowo-o-grubych-ogonachW świecie inwestycji istnieją pewne pojęcia i zjawiska, które często bywają źródłem kontrowersji i niejasności. Jednym z takich terminów jest gruby ogon". To określenie pochodzi z dziedziny statystyki i odnosi się do rzadkich, ale wpływowych zdarzeń, które mogą znacząco rzutować na wyniki inwestycji. Ekonomista Nassim Taleb nazwał te zdarzenia czarnymi łabędziami, co dodatkowo podkreśla ich nietypowy charakter.<h3><strong>Akcje biją gł&oacute;wne aktywa w długim terminie?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W trakcie eksploracji rynku inwestycyjnego spotkamy się z wykresami, kt&oacute;re por&oacute;wnują wyniki r&oacute;żnych rodzaj&oacute;w aktyw&oacute;w, takich jak akcje, obligacje czy złoto. Przez wiele lat indeks S&amp;P 500 (US500) wyprzedzał inne aktywa, a ta r&oacute;żnica rosła w miarę wydłużania się okresu inwestycji. Niemniej jednak warto zaznaczyć, że inwestycja w złoto na przestrzeni tego dziesięciolecia, pomimo braku generowania wartości dodatkowej, takiej jak dywidendy, długo osiągała wyniki przewyższające średnią rynkową.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_klasy_aktywow_27.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingview</span></em></p> <h3><strong>Większość inwestor&oacute;w radzi sobie gorzej od średniej</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Problemem jest właściwa interpretacja pojęcia </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">średniej". Wielu inwestor&oacute;w stara się przewyższać przeciętne wyniki rynkowe. Jeśli jednak spojrzymy na wyniki wszystkich funduszy hedgingowych, zarządzanych przez wybitnych specjalist&oacute;w, zauważymy, że większość z nich uzyskuje gorsze wyniki niż </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">średnia". W ciągu ostatnich 15 lat szacuje się, że mniej niż 10 proc. aktywnie zarządzanych funduszy osiągnęło lepsze wyniki od średniej rynkowej. Dlaczego tak się dzieje?</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/procent_hedge_fundow_27.09.png" width="923" height="513" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/spiva-us/"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.spglobal.com/spdji/en/spiva/article/spiva-us/</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli przyjrzymy się udziałowi sp&oacute;łek, kt&oacute;re osiągnęły lepsze wyniki od S&amp;P 500, zauważymy, że tylko 26 proc. sp&oacute;łek odnotowało wyższą stopę zwrotu niż średnia rynkowa w ciągu ostatniego roku. Ten odsetek nie przekracza 35 proc. w przypadku trzech ostatnich lat i maleje w miarę wydłużania okresu. Jednakże nie to jest najbardziej niepokojącą statystyką.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/procent_bij%C4%85cych_27.09.png" /><br /><br /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia analiza własna</span></em></p> <h3><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><strong>Grube ogony&rdquo; ruszają indeksami, a nie większość rynku</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Analizując średnioroczną stopę zwrotu za ostatni rok, możemy zauważyć, że tylko 9 sp&oacute;łek spośr&oacute;d wszystkich 3500 notowanych na Nowojorskiej Giełdzie (NYSE) miało istotny wpływ na wzrost indeksu S&amp;P 500 w tym okresie. Pytanie, ilu z gł&oacute;wnych zarządzających funduszami było w stanie przewidzieć, że to właśnie te sp&oacute;łki osiągną takie wyniki, zwłaszcza że aż 46 procent sp&oacute;łek zanotowało straty? Największy wpływ na obecny wzrost indeksu S&amp;P 500 mieli tzw. giganci technologiczni FAANG, czyli Meta Platforms (Facebook), Amazon, Apple, Nvidia, Alphabet (Google) oraz Tesla. W związku z tym trudno jeszcze m&oacute;wić o nowej hossie na rynku, gdy tylko nieliczne sp&oacute;łki osiągają znacząco ponadprzeciętne wyniki. Takie właśnie zjawisko nazywamy </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">grubymi ogonami&rdquo; w statystyce. Ponad połowa (51 proc.) sp&oacute;łek notuje straty na przestrzeni minionych 5 lat.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/rozk%C5%82ad_roczny_27.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia analiza własna</span></em></p> <h3><strong>Czy to oznacza, że nie powinniśmy inwestować w akcje?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Oczywiście, że nie. Możemy jednak wykorzystać tę wiedzę na naszą korzyść. Warto zrozumieć, że jako inwestorzy indywidualni nie jesteśmy ograniczeni do jednej klasy aktyw&oacute;w i nie jesteśmy zobowiązani do regularnego rozliczania się, jak ma to miejsce w przypadku większości zarządzających funduszami hedgingowymi. Niemniej jednak, pamiętajmy, że pokonanie </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">średniej", jaką jest S&amp;P 500 w długim okresie, może być trudniejsze, niż się wydaje.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_SP500_27.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, US500, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plWed, 27 Sep 2023 14:49:00 +0200W świecie inwestycji istnieją pewne pojęcia i zjawiska, które często bywają źródłem kontrowersji i niejasności. Jednym z takich terminów jest gruby ogon". To określenie pochodzi z dziedziny statystyki i odnosi się do rzadkich, ale wpływowych zdarzeń, kt...Giełdowe sektory niedowartościowane i pełne potencjału inwestycyjnego – gdzie szukać okazji?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/gieldowe-sektory-niedowartosciowane-i-pelne-potencjalu-inwestycyjnego-gdzie-szukac-okazjihttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/gieldowe-sektory-niedowartosciowane-i-pelne-potencjalu-inwestycyjnego-gdzie-szukac-okazjiOd początku roku główny amerykański indeks S&P 500 wzrósł o ponad 13 proc., niemal osiągając swoje historyczne szczyty. Co napędza rynek w ostatnich latach i które sektory są historycznie uważane za najbardziej niedowartościowane?<h3><strong>Czy obecnie rynek jest przewartościowany?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Do historycznego por&oacute;wnania wycen posłużymy się podstawowym wskaźnikiem cena do przyszłorocznego (prognozowanego) zysku netto (forward C/Z). Zanim jednak to zrobimy, wskażemy najważniejszą wadę tego parametru. Opiera się on na zyskach z przeszłości, podczas gdy rynkowa cena akcji zawiera w sobie prognozę na kolejne miesiące. Oczywiście, trzeba tutaj pamiętać, że korzystanie z prognoz dotyczących zysk&oacute;w jest obarczone pewnym ryzykiem, a prognozy będą się między sobą r&oacute;żnić. Niemniej jednak wykorzystanie prognoz przybliża nas do rzeczywistości znacznie bardziej niż wyłącznie analiza historycznych danych.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PE_25.09.png" width="921" height="523" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.multpl.com/s-p-500-pe-ratio</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Obecnie podstawowy wskaźnik C/Z dla indeksu S&amp;P 500 wynosi 24,8. W ponad 100-letniej historii amerykańskiej giełdy był tylko o 8 proc. wyższy. Jednak jeśli spojrzymy na wartości tego wskaźnika od początku 2000 r., to wyższy był on już w 36 proc. lat. Czy to oznacza, że obecnie mamy okres przewartościowania na rynku?</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/percentyl_od_1871_25.09.png" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia analiza własna</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/percentyl_od_2000_25.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia analiza własna</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli jednak uwzględnimy prognozy dotyczące zysk&oacute;w, okaże się, że indeks S&amp;P 500 jest daleki od stanu przewartościowania. Aktualna wartość wskaźnika przyszłych cen do zysk&oacute;w (C/Z) wynosi 23, według danych Gurufocus, a prognozą na koniec roku 2024 zakłada, że przy obecnych poziomach indeksu spadnie on do 19,1, co praktycznie znajduje się w środku zakresu mediany wynoszącej 18. Podsumowując, możemy stwierdzić, że obecnie jesteśmy daleko od kryzys&oacute;w, takich jak bańka technologiczna (2000 r.), kryzys finansowy (2008 r.) czy nawet poziomy po kryzysie pandemicznym (2020 r.). Jednak wysokie obecne wartości wskaźnika C/Z odzwierciedlają niski poziom zysk&oacute;w, kt&oacute;ry jest wynikiem spowolnienia gospodarczego.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_forward_PE_SP500_25.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.gurufocus.com/economic_indicators/6061/sp-500-pe-ratio-with-forward-estimate"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.gurufocus.com/economic_indicators/6061/sp-500-pe-ratio-with-forward-estimate</span></em></a></p> <h3><strong>Sektory w większości mogą się cieszyć dobrymi wynikami</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli przyjrzymy się stopom zwrotu sektor&oacute;w w por&oacute;wnaniu rok do roku, zauważymy wyraźną dominację dw&oacute;ch sektor&oacute;w: technologicznego oraz usług komunikacyjnych, kt&oacute;re osiągnęły odpowiednio 24,1 i 22 proc. W dużej&nbsp; mierze jest to wynikiem potencjału rozwoju sztucznej inteligencji (AI), a kluczową rolę odgrywają tu firmy Nvidia czy Cosco, na temat kt&oacute;rych </span><a href="https://ai-invest.cinkciarz.pl/"><span style="font-weight: 400;">przygotowaliśmy raport.</span></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Najgorzej radziły sobie sektory nieruchomości i usług komunalnych, kt&oacute;re zanotowały spadki wynoszące odpowiednio 10,8 i 13,5 proc. Szczeg&oacute;lnie w przypadku sektora nieruchomości ten spadek nie musi być zaskoczeniem, ponieważ rynek ten jest szczeg&oacute;lnie wrażliwy na wysokie poziomy st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/stopy_zwrotu_roczne_25.09.png" width="921" height="298" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://finviz.com/groups.ashx"><em><span style="font-weight: 400;">https://finviz.com/groups.ashx</span></em></a></p> <h3><strong>Sektory najbardziej wrażliwe na cykle nie są tanie</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na cykle gospodarcze narażone są przede wszystkim sektor d&oacute;br konsumpcyjnych (Consumer Discretionary) oraz technologiczny (Information Technology). Ich wskaźniki przyszłego C/Z wynoszą obecnie 25. Mimo że te wartości nie są najniższe w ostatnich latach (szczeg&oacute;lnie w por&oacute;wnaniu do okresu przed kryzysem w 2008 r.), trudno dziś m&oacute;wić o nadchodzącym kryzysie. Warto r&oacute;wnież zauważyć, że por&oacute;wnując obecne wskaźniki C/Z do okresu bańki technologicznej z 2000 r., gdy sięgały one nawet 45, trudno uznać, że obecnie mamy do czynienia z bańką w sektorze technologicznym. W związku z tym, jeśli sztuczna inteligencja miałaby wywołać podobne poruszenie jak rozw&oacute;j internetu, to możemy oczekiwać kontynuacji wzrost&oacute;w, w tym na indeksie Nasdaq (US100).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_forward_PE_Consumer_Discretionary_25.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.yardeni.com/"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.yardeni.com/</span></em></a></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_US100_dzienny_25.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, US100, Daily</span></em></p> <h3><strong>Czy bezpieczne r&oacute;wna się tanie?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Najmniej podatne na cykle gospodarcze są sektory d&oacute;br podstawowych (Consumer Staples), ochrony zdrowia (Health Care) oraz finans&oacute;w (Financials). Wydają się one stosunkowo stabilne niezależnie od koniunktury gospodarczej, ponieważ istnieje stała potrzeba zakupu podstawowych produkt&oacute;w, opieki zdrowotnej i korzystania z usług finansowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Gdy jednak spojrzymy na ich wyceny w kontekście historycznym, zauważymy, że sektor d&oacute;br podstawowych utrzymuje się na wyższym poziomie, ale nie przekracza normy (wskaźnik przyszłego C/Z wynosi 19,1). Sektor ochrony zdrowia jest daleko od poziom&oacute;w z 2000 r. (wskaźnik przyszłego C/Z wynosi 17,2), a sektor finans&oacute;w pozostaje na swoim naturalnym poziomie, mimo kryzysu bankowego na początku tego roku (wskaźnik przyszłego C/Z wynosi 13,5), i jest daleki od stanu sprzed kryzysu finansowego z 2008 r.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_forward_PE_health_Care_25.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.yardeni.com/"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.yardeni.com/</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kombinacja wysokiego potencjału wzrostu i historycznie niskiej wyceny może korzystnie wpłynąć na wyniki funduszu Health Care Select Sector SPDR Fund (XLV).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XLV_dzienny_25.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XLV, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W przypadku sektor&oacute;w usług komunikacyjnych (Communication Services) oraz usług komunalnych (Utilities) r&oacute;wnież trudno m&oacute;wić o przewartościowaniu. Wskaźnik cen do przyszłego stosunku zysk&oacute;w (przyszłe C/Z) wynosi obecnie 16,8 dla usług komunikacyjnych i 16,2 dla usług komunalnych. Jednak, podobnie jak w przypadku sektora ochrony zdrowia, sektor usług komunalnych ma znacznie większy potencjał wzrostu, ponieważ jest poniżej poziom&oacute;w z trzech ostatnich kryzys&oacute;w. To może być korzystne dla notowań funduszu Communication Services Select Sector SPDR Fund (XLC).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_forward_PE_Communication_25.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.yardeni.com/"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.yardeni.com/</span></em></a></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plMon, 25 Sep 2023 14:24:00 +0200Od początku roku główny amerykański indeks S&P 500 wzrósł o ponad 13 proc., niemal osiągając swoje historyczne szczyty. Co napędza rynek w ostatnich latach i które sektory są historycznie uważane za najbardziej niedowartościowane?Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (25-29.09.2023)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-25-29-09-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-25-29-09-2023W przyszłym tygodniu Conference Board opublikuje wrześniowe dane dotyczące indeksu zaufania konsumentów w USA. W ubiegłym miesiącu indeks oczekiwań ledwo przekroczył 80 punktów, co zasadniczo wskazuje na możliwą recesję w przyszłym roku. Interesujące będzie sprawdzenie, czy wrześniowe dane spadną poniżej poziomu 80 punktów, czy też nastroje z sierpnia ulegną zmianie. Ponadto Stany Zjednoczone i Wielka Brytania zaktualizują swoje szacunki wzrostu PKB na drugi kwartał 2023 r. <h3><strong>Wtorek, 26.09, 14:00 GMT, wskaźnik zaufania amerykańskich konsument&oacute;w CB (wrzesień)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks zaufania konsument&oacute;w (CCI) Conference Board mierzy zaufanie konsument&oacute;w do gospodarki. Jest to wskaźnik, kt&oacute;ry może przewidzieć wydatki konsument&oacute;w, będące kluczowym czynnikiem og&oacute;lnej aktywności gospodarczej. Wyższe wartości wskazują na większy optymizm konsument&oacute;w. Wskaźnik CCI jest mierzony na podstawie poziomu zaufania z 1985 r., kt&oacute;ry został ustalony na poziomie 100 pkt. Indeks powyżej 100 pkt wskazuje na wyższy poziom zaufania niż w 1985 r. Wartość poniżej 100 pkt wskazuje na niższy poziom zaufania niż w 1985 r.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W sierpniu odnotowano znaczny spadek indeksu zaufania konsument&oacute;w CB, kt&oacute;ry spadł z 114,0 w lipcu do 106,1 (w por&oacute;wnaniu z prognozowanym wynikiem na poziomie 116). Wskaźnik bieżącej sytuacji konsument&oacute;w, odzwierciedlający ich postrzeganie obecnych warunk&oacute;w biznesowych i rynku pracy, r&oacute;wnież spadł ze 153,0 do 144,8 w tym samym okresie. Jednak wskaźnik oczekiwań, kt&oacute;ry mierzy kr&oacute;tkoterminowe perspektywy konsument&oacute;w dotyczące dochod&oacute;w, biznesu i warunk&oacute;w na rynku pracy, spadł w sierpniu do 80,2, odwracając znaczny wzrost zaobserwowany w lipcu, kiedy osiągnął on wartość 88,0. Warto zauważyć, że oczekiwania ledwo przekroczyły poziom 80, historycznie kojarzony z sygnalizacją recesji w ciągu następnego roku.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CB_Consumer_Confidence_22.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Source: www.conference-board.org/</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy wpływ na USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 28.09, 12:30 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) USA w ujęciu kwartalnym (aktualizacja za II kw.)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towar&oacute;w i usług wyprodukowanych w danym kraju (lub w strefie walutowej) przez określony czas. PKB jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ daje og&oacute;lny obraz tego, jak dobrze lub jak słabo gospodarka sobie radzi. Jeśli wzrost PKB jest wyższy od oczekiwań, gospodarka jest w dobrej kondycji. Z drugiej strony &ndash; jeśli wzrost PKB jest niższy od oczekiwań, gospodarka jest słabsza.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według najnowszych szacunk&oacute;w gospodarka Stan&oacute;w Zjednoczonych w II kw. br. rozwijała się w ujęciu rocznym w tempie 2,1%, czyli nieco niższym niż początkowe szacunki na poziomie 2,4%. Taka stopa wzrostu oznaczała niewielką poprawę w por&oacute;wnaniu z ekspansją 2,0% zaobserwowaną w I kw. br. Skorygowano w d&oacute;ł zar&oacute;wno prywatne inwestycje w zapasy, jak i inwestycje w środki trwałe w sektorze niemieszkaniowym. Z drugiej strony nastąpiła dodatnia korekta wydatk&oacute;w rządowych i samorządowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wydatki konsumpcyjne znacznie spowolniły, osiągając stopę wzrostu na poziomie 1,7% w drugim kwartale w por&oacute;wnaniu do bardziej dynamicznego wzrostu na poziomie 4,2% w pierwszym kwartale. Konsumpcja rządowa r&oacute;wnież wykazywała podobny trend, zmniejszając tempo wzrostu do 3,3% z poziomu 5,0% odnotowanego w poprzednim kwartale. Warto zauważyć, że inwestycje w środki trwałe w sektorze niemieszkaniowym odnotowały największy wzrost od prawie roku, rosnąc o 6,1% w przeciwieństwie do skromnego wzrostu o 0,6% w poprzednim kwartale.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Na rynku eksportowym odnotowano znaczny spadek, największy od czasu wybuchu epidemii COVID-19 w 2020 r. W II kw. br. eksport spadł o 10,6%, co wyraźnie kontrastuje ze wzrostem o 7,8% odnotowanym w I kw. Ponadto inwestycje mieszkaniowe kontynuowały trend spadkowy, zmniejszając się o 3,6%, co przedłużyło załamanie, kt&oacute;re trwa od dziewięciu kolejnych kwartał&oacute;w. Warto r&oacute;wnież zauważyć, że prywatne inwestycje w zapasy miały negatywny wpływ na PKB w tym okresie.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_US_22.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy charakter dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></em></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Piątek 29.09, 6:00 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) Wielkiej Brytanii w ujęciu kwartalnym (aktualizacja za II kw.)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Najnowsze szacunki w Wielkiej Brytanii wskazują tymczasem w II kw. br. na niewielką ekspansję PKB kwartał do kwartału </span><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span><span style="font-weight: 400;">na poziomie 0,2%, przewyższając wcześniejsze oczekiwania płaskiego odczytu i następując po wzroście o 0,1% w pierwszym kwartale. Sektor usług odnotował wzrost o 0,1%, napędzany przez takie branże jak produkcja film&oacute;w, produkcja wideo, produkcja program&oacute;w telewizyjnych, programowanie komputerowe oraz usługi gastronomiczne. Wzrost ten został przypisany korzystnym warunkom pogodowym i większej liczbie imprez plenerowych. Ponadto sektor produkcyjny odnotował znaczny wzrost o 0,7%, przy czym produkcja wzrosła o 1,6%, gł&oacute;wnie dzięki produkcji pojazd&oacute;w silnikowych, przyczep i naczep. Budownictwo r&oacute;wnież odnotowało wzrost o 0,3%, podczas gdy sektor wydobywczy skurczył się o 4,3%, gł&oacute;wnie z powodu spadku wydobycia ropy naftowej i gazu ziemnego.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Po stronie wydatk&oacute;w konsumpcja gospodarstw domowych wykazała silny wzrost, rosnąc o 0,7%. Wzrost ten był szczeg&oacute;lnie wyraźny w sektorach takich jak transport, rekreacja, kultura, gastronomia, hotele i gaz. Konsumpcja rządowa odnotowała znaczny wzrost o 3,1%. Z kolei nie odnotowano wzrostu nakład&oacute;w brutto na środki trwałe, ponieważ wzrost inwestycji biznesowych o 3,4% został zr&oacute;wnoważony przez spadek inwestycji rządowych o 6,7%. Eksport r&oacute;wnież spadł o 2,5%, podczas gdy import wzr&oacute;sł o 1%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_UK_22.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Odczyt wyższy od oczekiwań może mieć byczy wpływ na GBP, podczas gdy odczyt niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla GBP.</span></p> <p><strong>Wpływ: GBP</strong></p> <h3><strong>Piątek 29.09, 9:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro (CPI) w ujęciu rocznym (wstępne dane za wrzesień)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w: żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W sierpniu 2023 r. roczna stopa inflacji w strefie euro została skorygowana w d&oacute;ł, do 5,2%, w por&oacute;wnaniu z początkowymi szacunkami na poziomie 5,3%. Oznacza to najniższy poziom odnotowany od stycznia 2022 r. Dla por&oacute;wnania, rok wcześniej inflacja była znacznie wyższa i wyniosła 9,1%. Pozostaje ona jednak ponad dwukrotnie wyższa od celu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) ustalonego na poziomie 2%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W sierpniu najbardziej znaczącymi czynnikami przyczyniającymi się do presji cenowej były koszty usług, kt&oacute;re wzrosły o 5,5% (niewielki spadek z 5,6% w lipcu), a następnie żywność, alkohol i tytoń, kt&oacute;re wzrosły o 9,7% (spadek z 10,8%). W segmencie nieenergetycznych towar&oacute;w przemysłowych r&oacute;wnież odnotowano wzrost inflacji na poziomie 4,7%, co oznacza spadek z 5% w poprzednim miesiącu. Chociaż ceny energii nadal spadały, tempo spadku zwolniło do 3,3% z 6,1% w poprzednim miesiącu.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W ujęciu miesięcznym wskaźnik cen konsumpcyjnych (CPI) wzr&oacute;sł o 0,5%, nieco poniżej początkowo szacowanych 0,6%. Warto zauważyć, że EBC niedawno podni&oacute;sł swoje prognozy inflacji na 2023 r. (do 5,6%) i 2024 r. (do 3,2%). Ta korekta w g&oacute;rę wynika gł&oacute;wnie z wyraźniejszego wzrostu cen energii. W 2025 r. bank centralny oczekuje, że inflacja wyniesie średnio ok. 2,1%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_EU_22.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt inflacji w strefie euro będzie wyższy od oczekiwań, może sprzyjać spadkowi EUR. Jednocześnie może to stanowić bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost EUR. Jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to dać EBC argument do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR, STOXX, DAX i inne indeksy</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Costco (COST)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 4,79. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 5 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 26 września, po zamknięciu rynku.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>Micron (MU) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: -1,18. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 27 września, po zamknięciu rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Accenture (ACN) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,66. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 28 września, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Nike (NKE)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,7489. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 28 września, po zamknięciu rynku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 22 Sep 2023 09:59:00 +0200W przyszłym tygodniu Conference Board opublikuje wrześniowe dane dotyczące indeksu zaufania konsumentów w USA. W ubiegłym miesiącu indeks oczekiwań ledwo przekroczył 80 punktów, co zasadniczo wskazuje na możliwą recesję w przyszłym roku. Interesujące bę...NVIDIA Corporation – czy to wciąż opłacalna inwestycja? https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/nvidia-corporation-czy-to-wciaz-oplacalna-inwestycjahttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/nvidia-corporation-czy-to-wciaz-oplacalna-inwestycjaNVIDIA Corporation stała się światowym liderem w dziedzinie procesorów graficznych i technologii sztucznej inteligencji . Produkty i usługi tej spółki są wykorzystywane w różnych branżach, m.in. w grach, centrach danych, motoryzacji i opiece zdrowotnej. Dzięki pojawieniu się sztucznej inteligencji akcje NVIDIA w niespełna rok wzrosły o ponad 300 proc., do aktualnej ceny na poziomie 450 USD. Jaki był klucz do sukcesu spółki, sprawiając, że znalazła się ona w centrum uwagi i czy NVIDIA nadal może być opłacalną inwestycją?<h3><strong>Og&oacute;lna charakterystyka firmy NVIDIA</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">NVIDIA od dawna cieszy się opinią innowatora w dziedzinie technologii procesor&oacute;w graficznych. Firma nieustannie opracowuje najnowocześniejsze rozwiązania sprzętowe i programowe, utrzymując przewagę konkurencyjną na rynku. Ta innowacyjność doprowadziła do opracowania procesor&oacute;w graficznych, kt&oacute;re wyr&oacute;żniają się nie tylko w grach, ale także w wysokowydajnych aplikacjach obliczeniowych i sztucznej inteligencji. Strategiczna dywersyfikacja firmy w kierunku centr&oacute;w danych, motoryzacji i profesjonalnej wizualizacji zmniejszyła jej zależność od niestabilnego rynku gier. Dywersyfikacja ta przyczyniła się do stałego wzrostu przychod&oacute;w i stabilności finansowej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Szybki rozw&oacute;j zastosowań sztucznej inteligencji, szczeg&oacute;lnie w centrach danych, otworzył przed firmą NVIDIA znaczące możliwości rozwoju. W miarę jak sztuczna inteligencja staje się coraz bardziej zintegrowana w r&oacute;żnych branżach, rozwiązania sprzętowe i programowe firmy NVIDIA koncentrujące się na sztucznej inteligencji cieszą się dużym zainteresowaniem. Doświadczenie tej sp&oacute;łki w zakresie sztucznej inteligencji i technologii autonomicznej jazdy pozwala jej dobrze wykorzystać potencjał dynamicznie rozwijającego się rynku autonomicznych pojazd&oacute;w. Partnerstwa z producentami samochod&oacute;w i postępy w platformach autonomicznych pojazd&oacute;w mogą napędzać przyszły wzrost przychod&oacute;w. Co więcej, trend w kierunku przetwarzania brzegowego (edge computing), w kt&oacute;rym przetwarzanie odbywa się bliżej źr&oacute;dła danych, stwarza firmie NVIDIA możliwości dostarczania procesor&oacute;w graficznych do przetwarzania sztucznej inteligencji (AI) w czasie rzeczywistym na brzegu sieci, przynosząc korzyści takim branżom jak IoT (internet rzeczy) i telekomunikacja.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Kilka negatywnych aspekt&oacute;w do rozważenia:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">NVIDIA w dużym stopniu polega na producentach oryginalnego sprzętu (</span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Original Equipment Manufacturers", OEM) w zakresie integracji swoich procesor&oacute;w graficznych (GPU) w r&oacute;żnych urządzeniach, w tym laptopach i komputerach stacjonarnych. Ta zależność naraża firmę na zakł&oacute;cenia w łańcuchu dostaw i wahania popytu.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Branża technologiczna jest wysoce konkurencyjna, a NVIDIA stoi w obliczu konkurencji zar&oacute;wno ze strony tradycyjnych rywali (m.in. AMD), jak i wschodzących graczy na rynkach sztucznej inteligencji i procesor&oacute;w graficznych. Konkurencja ta może z czasem zmniejszyć jej udział w rynku i wpływ na ceny.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Sytuacja regulacyjna na świecie w zakresie technologii i sztucznej inteligencji szybko ewoluuje. NVIDIA może stanąć w obliczu wyzwań regulacyjnych związanych z kwestiami antymonopolowymi, prywatnością danych i bezpieczeństwem narodowym, potencjalnie wpływając na jej działalność i partnerstwa.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Zależność firmy NVIDIA od segment&oacute;w gier i centr&oacute;w danych sprawia, że jest ona podatna na cykliczność rynku. Pogorszenie koniunktury gospodarczej lub zmiany w zachowaniach konsument&oacute;w mogą mieć wpływ na popyt na produkty firmy.</span></li> </ul> <h3><strong>Ostatni kwartał pod hasłem sztucznej inteligencji</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Ze względu na utrzymujący się szum wok&oacute;ł sztucznej inteligencji oczekiwania dotyczące wynik&oacute;w finansowych firmy NVIDIA w ostatnim kwartale były wysokie. I rzeczywiście, firma spełniła oczekiwania. NVIDIA odnotowała znaczny wzrost sprzedaży, co nie było zaskakujące, biorąc pod uwagę, że wytyczne przedstawione podczas poprzedniej publikacji wynik&oacute;w już wskazywały na znaczny wzrost sprzedaży. W rzeczywistości NVIDIA osiągnęła znaczący wzrost przychod&oacute;w o ponad 100 proc. w por&oacute;wnaniu z tym samym kwartałem poprzedniego roku. Warto jednak zauważyć, że poprzedni kwartał nie był szczeg&oacute;lnie silny. Nawet jeśli por&oacute;wnamy wyniki ostatniego kwartału z najlepszym kwartałem do tej pory (I kw. 2023), firma nadal osiągnęła niezwykły wzrost przychod&oacute;w o 63 proc. Sekwencyjny wzrost przychod&oacute;w był r&oacute;wnie imponujący i wyni&oacute;sł blisko 90 proc.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres-EPS_21.09.png" width="924" height="433" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Seekingalpha.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nic dziwnego, biorąc pod uwagę, że lwia część tego wzrostu przychod&oacute;w była pochodną inwestycji w sztuczną inteligencję. Rozw&oacute;j technologii AI, częściowo napędzany przez znaczenie modeli takich jak ChatGPT, przyciągnął znaczną uwagę r&oacute;żnych firm, kt&oacute;re chętnie wykorzystują potencjał AI. Wiele z tych przedsiębiorstw przeznacza środki na centra danych i rozw&oacute;j własnych modeli i narzędzi AI, obejmujących r&oacute;żne sektory, takie jak duże modele językowe i technologia autonomicznej jazdy. Te programy i algorytmy sztucznej inteligencji wymagają znacznej mocy obliczeniowej, a układy NVIDIA stały się preferowanym wyborem do obsługi wymagających zadań.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chociaż NVIDIA zmaga się z konkurencją w tym obszarze, jej dominacja w dziedzinie sztucznej inteligencji znacznie zwiększyła jej przychody. We wcześniejszych kwartałach były one niższe ze względu na spowolnienie wydatk&oacute;w konsumenckich, co negatywnie wpłynęło na działalność firmy NVIDIA w zakresie procesor&oacute;w graficznych do gier. Jednak gwałtowny wzrost w sektorze sztucznej inteligencji z nawiązką zrekompensował te przeciwności, a przychody z centr&oacute;w danych wzrosły o zdumiewające 171 proc. rok do roku. Ta solidna wydajność skutecznie zr&oacute;wnoważyła słabsze wyniki obserwowane w innych segmentach, takich jak Professional Visualization, gdzie przychody spadły o ponad 20 proc. w por&oacute;wnaniu z rokiem poprzednim. Podczas gdy nie każdy aspekt działalności firmy NVIDIA kwitnie, wyjątkowa wydajność jej flagowego segmentu biznesowego podniosła og&oacute;lne wyniki firmy do imponującego poziomu.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Co więcej, NVIDIA nie tylko osiągnęła znaczny wzrost przychod&oacute;w, ale także zdołała zwiększyć swoje marże zysku. Podczas gdy wzrost marż operacyjnych był niemal pewny ze względu na przewidywany wzrost przychod&oacute;w, NVIDIA była r&oacute;wnież beneficjentem silnego wzrostu marż brutto. Wygląda na to, że klienci mogą być tak zainteresowani zakupem sprzętu AI, że są skłonni zapłacić wyższe ceny. Ten gwałtowny wzrost popytu spowodował wzrost skorygowanej marży brutto NVIDIA z 46 do 71 proc. w ciągu ostatniego roku. Taka ekspansja marży jest rzadkością i podkreśla obecnie potężną pozycję NVIDII w sektorze sprzętu AI. NVIDIA prawdopodobnie nie osiągnęłaby tych niezwykłych marż, gdyby na rynku było więcej konkurent&oacute;w, albo też gdyby popyt nie był tak silny. Jednak przynajmniej na razie NVIDIA cieszy się zyskownym wzrostem.</span></p> <h3><strong>Czy NVIDIA to wciąż dobra inwestycja?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji i wyjątkowo dobrym wynikom finansowym ogłoszonym przez firmę NVIDIA za ostatni kwartał, jej akcje wzrosły o ponad 321 proc., licząc od minimum na poziomie 108,06 USD za akcję odnotowanego 13 października 2022 r. do momentu publikacji tego artykułu.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_NVIDIA_21.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingview.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Po ogłoszeniu kwartalnych wynik&oacute;w sp&oacute;łki NVIDIA, co działo się już po zamknięciu sesji 23 sierpnia 2023 r., akcje rozpoczęły handel 24 sierpnia od rekordowego poziomu 502,12 USD. Szum nie trwał jednak długo, a akcje zakończyły dzień na poziomie 471,59 USD. Od tego czasu akcje NVIDIA nie przekroczyły poziomu 500 USD. Spektakularne wyniki nie spowodowały zatem takiego wzrostu cen, jakiego można było się spodziewać.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wiadomo, że&nbsp; tzw. okrągłe liczby stanowią op&oacute;r dla akcji. Być może warto jednak wziąć pod uwagę ewentualność, że niedawny wzrost kursu akcji NVIDII uwzględnił już większość potencjału wzrostu zysk&oacute;w sp&oacute;łki w dającej się przewidzieć przyszłości. Jeśli tak, akcje NVIDIA mogą powr&oacute;cić do bardziej zr&oacute;wnoważonych poziom&oacute;w wyceny, gdy szum związany ze sztuczną inteligencją osłabnie.&nbsp;&nbsp;</span></p> <h3><strong>Analiza finansowa</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">NVIDIA niezaprzeczalnie poprawiła swoje wyniki finansowe, dlatego też pewien wzrost cen akcji jest uzasadniony i pożądany. Przeanalizujmy jednak jej przeszłe, bieżące i prognozowane dane finansowe, aby ocenić rentowność obecnej ceny akcji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wiele os&oacute;b kwestionowało niezwykle wysoki wskaźnik C/Z i inne wskaźniki wyceny sp&oacute;łki NVIDIA. Obecna cena do zysku (C/Z) akcji wynosi ponad 100 w por&oacute;wnaniu ze średnią branżową wynoszącą 25,09 i własną historyczną średnią 74,87. Jeśli jednak przyjrzymy się wskaźnikowi przyszłej (forward) C/Z, spadnie on do 47,02, co nadal jest prawie dwukrotnie wyższe niż średnia w branży, ale znacznie niższe niż historyczna średnia NVIDII. Wskaźnik EV/EBITDA przedstawia podobny obraz: obecna wartość (89,73) spada ponad dwukrotnie, gdy oceniamy ją na podstawie danych terminowych (39,71), co nadal jest powyżej średniej w branży (15,12), ale spada poniżej historycznej średniej NVIDII (57,64).&nbsp;</span></p> <p><em><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Tabela_wska%C5%BAniki_21.09.JPG" alt="" width="923" height="178" /></em></p> <p><em>Źr&oacute;dła: Seekingalpha.com</em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nieco inaczej wygląda wskaźnik ceny do przychod&oacute;w (C/P). Po pierwsze, obecny wsp&oacute;łczynnik C/P (34,19) jest prawie dwukrotnie wyższy niż historyczna średnia dla NVIDIA (18,98), a jego przewidywana przyszła (forward) wartość jest jedynym wskaźnikiem wyceny, kt&oacute;ry przekracza wartość historyczną. W por&oacute;wnaniu ze średnią branżową (2,66), przyszły wskaźnik C/P (20,63) jest prawie 8 razy wyższy, podczas gdy inne analizowane wskaźniki wyceny nie przekraczają 3-krotności odpowiedniej średniej branżowej.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Może to być związane ze znaczną poprawą marż NVIDIA w ostatnim kwartale. Opr&oacute;cz wspomnianej już marży brutto, marża EBITDA (zysku operacyjnego bez amortyzacji) wynosi obecnie 37,88 proc. w por&oacute;wnaniu ze średnią branżową wynoszącą 9,15 proc., a marża zysku netto wynosi 31,60 proc. w por&oacute;wnaniu ze średnią branżową wynoszącą 2,03 proc. Marża zysku netto wzrosła z 26,03 proc. rok temu i z 18,52 proc. w poprzednim kwartale. Możemy jednak znaleźć jeszcze wyższe marże, patrząc wstecz na historyczne dane NVIDII. Na przykład, w okresie 12 miesięcy kończących się 31.01.2022 r. marża zysku netto sp&oacute;łki NVIDIA osiągnęła najwyższy w historii poziom 36,23 proc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Dla przypomnienia, omawiane są marże TTM (ostatnich 12-miesięcy), a nie dane za ostatni kwartał. Oznacza to, że w miarę jak NVIDIA będzie oddalać się od stosunkowo wolniejszych 12 miesięcy między kwietniem 2022 r. a marcem 2023 r., jej marże mogą wzrosnąć jeszcze bardziej, zakładając, że NVIDIA będzie w stanie zrealizować prognozowany wzrost zysk&oacute;w.</span></p> <h3><strong>Czego można się spodziewać w najbliższej przyszłości?&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">NVIDIA planuje osiągnąć 16 miliard&oacute;w obrot&oacute;w w trzecim kwartale roku obrotowego 2024 (kwartał kończący się 31 października 2023 r.), co oznacza 18-procentowy wzrost w por&oacute;wnaniu z poprzednim kwartałem i aż 169-procentowy wzrost w por&oacute;wnaniu z odpowiednim kwartałem rok temu. Prognozowany EPS wynosi obecnie 3,28, co oznacza wzrost o 32 proc. w por&oacute;wnaniu z poprzednim kwartałem i 11,14 razy większy niż w analogicznym kwartale rok temu. Co więcej, NVIDIA jest znana z konserwatywnego podejścia do swoich prognoz i preferuje korekty w g&oacute;rę lub pozytywne niespodzianki w momencie publikacji wynik&oacute;w. W ostatnim raporcie o wynikach sp&oacute;łka osiągnęła o 30 proc. wyższe zyski oraz o 21 proc. wyższe przychody. Inwestorzy nie mogą jednak opierać się na wynikach z przeszłości, by oczekiwać podobnych rezultat&oacute;w w przyszłości.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Podsumowanie</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Z technicznego punktu widzenia akcje wyglądają na przewartościowane i obecnie notowane są w okolicach 450 USD za akcję, co może stanowić korzystny moment na ich zakup. Z fundamentalnego punktu widzenia wskaźniki wyceny, zwłaszcza wskaźnik ceny do sprzedaży, wskazują na przewartościowanie przy użyciu bieżących danych (TTM). Jednak patrząc na te same wskaźniki wyceny przy użyciu danych prognozowanych, obecna cena akcji wydaje się mniej ekstremalna. Dane prognozowane są bowiem jedynie szacunkami i mogą znacznie r&oacute;żnić się od danych rzeczywistych. Mimo to NVIDIA udowodniła, że dzięki rozwojowi sztucznej inteligencji może osiągać wyniki lepsze od oczekiwań.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Dop&oacute;ki NVIDIA będzie w stanie utrzymać swoją niemal monopolistyczną pozycję w rewolucji sztucznej inteligencji, dop&oacute;ty można spodziewać się, że będzie osiągać większość korzyści, w tym gwałtownie rosnące zyski. Aby utrzymać i rozszerzyć swoją dominację na rynku, NVIDIA musi pozostać zwinna w konkurencyjnym otoczeniu i nadal napędzać innowacje w stale rozwijającej się branży technologicznej.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plThu, 21 Sep 2023 10:53:00 +0200NVIDIA Corporation stała się światowym liderem w dziedzinie procesorów graficznych (GPU) i technologii sztucznej inteligencji (AI). Produkty i usługi tej spółki są wykorzystywane w różnych branżach, m.in. w grach, centrach danych, motoryzacji i opiece z...Rosnące koszty kredytu: amerykański sen czy powtórka z kryzysu 2008 roku?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/rosnace-koszty-kredytu-amerykanski-sen-czy-powtorka-z-kryzysu-2008-rokuhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/rosnace-koszty-kredytu-amerykanski-sen-czy-powtorka-z-kryzysu-2008-rokuPodnoszenie stóp procentowych przez bank centralny zawsze wiąże się ze wzrostem kosztu zadłużenia, co doprowadziło do wzrostu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych z 0,5 proc. do 4,4 proc. Taki jest zresztą główny cel tego narzędzia polityki monetarnej, by studzić gospodarkę . Przyjrzyjmy się jednak dokładniej sytuacji zadłużenia konsumentów i firm, by odpowiedzieć sobie na pytanie: Czy mamy do czynienia z powtórką z kryzysu z 2008 r. oraz jak obecna sytuacja może wpłynąć na rynki finansowe?<h3><strong>Sytuacja na rynku bankowym</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na początek niepokojące dane, czyli poziom pożyczek bank&oacute;w komercyjnych w banku centralnym (Fed), kt&oacute;ry w marcu br. przekroczył połowę wartości z kryzysu bankowego w 2008 r. Pożyczek takich udziela się, gdy banki (jako instytucje depozytowe) mają problem z wypłatą depozyt&oacute;w, co jest związane z tzw. systemem rezerwy cząstkowej, dzięki kt&oacute;remu banki nie mają obowiązku posiadać wszystkich środk&oacute;w pieniężnych swoich klient&oacute;w. Obecnie obowiązkowy poziom depozyt&oacute;w w Stanach Zjednoczonych wynosi 5,4 proc. Wsparcie pożyczkowe związane było z problemami sektora bankowego na początku roku, jednak sama skala wsparcia może zadziwiać. Była ona bowiem 6-krotnie większa od tej w czasie kryzysu pandemicznego.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_borrowings_from_Fed_20.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Drugą ż&oacute;łtą kartkę możemy wystawić w kontekście spadku poziomu aktyw&oacute;w w sektorze bankowym. Ten spadek wynika gł&oacute;wnie z ograniczenia aktywności kredytowej, co oznacza, że bankom trudniej jest udzielać nowych kredyt&oacute;w, częściowo z powodu obecnej niepewności gospodarczej. Podobna sytuacja miała miejsce w trakcie kryzysu w 2008 r. Trzeba jednak podkreślić, że działo się to w połączeniu z wysokim odsetkiem niespłacanych kredyt&oacute;w (powyżej 30 dni). Obecnie pozostaje on na historycznie niskim poziomie, wynosząc zaledwie 1,22 proc. w por&oacute;wnaniu do 7,5 proc. w szczycie kryzysu finansowego. Oczywiście, te dane są zbiorcze, dlatego przyjrzyjmy się im dokładniej, aby uzyskać więcej informacji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_ca%C5%82kowite%20zad%C5%82u%C5%BCenie_20.09.png" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></p> <h3><strong>Rosnące koszty kredytu konsumenckiego</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli przyjrzymy się oprocentowaniu kredyt&oacute;w pod kątem ich rodzaju, od razu możemy zauważyć odejście od normy. Szczeg&oacute;lnie wyraźny wydaje się gwałtowny wzrost oprocentowania kart kredytowych (Commercial Bank Interest on Credit Cards Plans) do poziomu 20,6 proc., w por&oacute;wnaniu do 13,3 proc. podczas kryzysu finansowego w 2008 r. Wysokiego oprocentowania kredyt&oacute;w nie można jednoznacznie wytłumaczyć r&oacute;żnicą w poziomach st&oacute;p procentowych, ponieważ ich wysokość z 2008 r. praktycznie nie r&oacute;żniła się od obecnej. Ta sytuacja może wydawać się szczeg&oacute;lnie niepokojąca, a jej konsekwencją może być spadek realnych dochod&oacute;w gospodarstw domowych oraz spadek popytu na nowe zadłużenie, co w efekcie może prowadzić do obniżenia wydatk&oacute;w konsument&oacute;w. Może to mieć w średnim terminie negatywny efekt na sprzedaż w sektorze d&oacute;br konsumenckich, negatywnie wpłynęłoby też na notowania funduszu Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_oprocentowanie_zad%C5%82u%C5%BCenia_20.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></em></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XLY_dzienny_20.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XLY, Daliy</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeżeli spojrzymy na poziom zadłużenia gospodarstw domowych względem poprzedniego kryzysu, to zauważymy, że szczeg&oacute;lnie mocno wzr&oacute;sł poziom zadłużenia za pomocą kredytu konsumenckiego (consumer credit liabilities) oraz kredytu na samoch&oacute;d. Mimo wzrostu oprocentowania wszystkich rodzaj&oacute;w kredytu, nie widzimy spadku dotyczącego ich popytu, co&nbsp; w przyszłości powinno przełożyć się na spadek dochodu rozporządzalnego. Możemy jednak zauważyć, że obecnie całkowity poziom zadłużenia względem poziomu dochod&oacute;w spadł z poziomu 120 proc. &ndash; podczas kryzysu w 2008 r. do 89 proc. &ndash; obecnie, co oznacza, że konsumenci są mniej zadłużeni obecnie, niż byli podczas kryzysu.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_zmiana_zad%C5%82u%C5%BCenia_prywatnego_20.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Często słyszymy o malejących oszczędnościach gospodarstw domowych jako potencjalnym czynniku wywołującym kryzys. Faktycznie, obecnie, jeśli spojrzymy na poziom oszczędności gospodarstw domowych, zauważymy spadek po gwałtownym wzroście w 2020 r., kt&oacute;ry był rezultatem rządowych program&oacute;w socjalnych. Poziom ten spadł z 25 do obecnych 4,5 proc. Mimo że obecnie utrzymujemy się na podobnych poziomach, wydatki związane z obsługą zadłużenia nie wydają się tak obciążające, jak miało to miejsce w przeszłości. Warto zrozumieć, że większość kredyt&oacute;w hipotecznych jest udzielana na stałą stopę procentową na cały okres kredytowania. Oznacza to, że tylko te kredyty, kt&oacute;re zostały obecnie zaciągnięte, wpłyną istotnie na dostępne dochody w przyszłości.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_zad%C5%82u%C5%BCenie_do_dochod%C3%B3w_20.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></em></p> <h3><strong>Co nas czeka w przyszłości?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Zgodnie z narzędziem CME FedWatch, kt&oacute;re mierzy wyceniane przez rynek prawdopodobieństwo zmian st&oacute;p procentowych przez Fed, dowiemy się, że obecnie w dużej mierze rynek zakłada zatrzymanie cyklu podwyżek st&oacute;p procentowych oraz pierwsze obniżki w czerwcu przyszłego roku. Na jakie aktywa ten okres może mieć największy wpływ?</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_fedwatch_20.09.png" width="923" height="501" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Pierwszym aktywem, kt&oacute;ry sam w sobie jest rodzajem udzielonego długu, są obligacje. W przypadku braku zmiany lub spadku st&oacute;p procentowych, historycznie obserwowaliśmy wzrosty na rynku funduszy obligacyjnych, kt&oacute;re obecnie notowane są na 12-letnich minimach. Przykładem takiego funduszu może być iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_TLT_tygodniowy_20.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Contoxia MT5, TLT, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W przypadku spadku st&oacute;p procentowych marże zysk&oacute;w w sektorze finansowym mają tendencję spadkowe. Gł&oacute;wnym sposobem zarobku bank&oacute;w są odsetki od pożyczonych pieniędzy. Gdy bank pożycza pieniądze z niskim oprocentowaniem (spowodowanym spadkiem st&oacute;p procentowych), powoduje to spadek zysku instytucji, co negatywnie mogłoby odbić się na notowaniach funduszu Financial Select Sector SPDR Fund (XLF).</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plWed, 20 Sep 2023 15:05:00 +0200Podnoszenie stóp procentowych przez bank centralny zawsze wiąże się ze wzrostem kosztu zadłużenia, co doprowadziło do wzrostu rentowności 10-letnich obligacji skarbowych z 0,5 proc. do 4,4 proc. Taki jest zresztą główny cel tego narzędzia polityki monet...Handel ropą naftową: Co mówią nam odczyty poziomu zapasów?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/handel-ropa-naftowa-co-mowia-nam-odczyty-poziomu-zapasowhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/handel-ropa-naftowa-co-mowia-nam-odczyty-poziomu-zapasowRopa naftowa podrożała aż o 33 proc. od swoich czerwcowych dołków. Analizując ten rynek, często natrafiamy na udostępniane przez EIA odczyty zmian w stanach zapasów surowca w Stanach Zjednoczonych. Powszechność wykorzystania tego wskaźnika ekonomicznego rodzi pytanie o jego wpływ na notowania ropy naftowej.<h3><strong>Co m&oacute;wi nam odczyt o zmianach zapas&oacute;w ropy naftowej?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Całkowite zapasy ropy naftowej i produkt&oacute;w ropopochodnych z wyłączeniem zapas&oacute;w strategicznych (tzw. SPR) to termin, kt&oacute;ry odnosi się do og&oacute;lnej ilości ropy naftowej i produkt&oacute;w naftowych znajdujących się w magazynach w Stanach Zjednoczonych. Gł&oacute;wne elementy tego wskaźnika obejmują:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ilość ropy naftowej dostępnej w magazynach i zbiornikach, kt&oacute;ra nie jest częścią rezerw strategicznych (SPR). Rezerwa ta stanowi strategiczny zas&oacute;b ropy naftowej utrzymywany przez rząd Stan&oacute;w Zjednoczonych w celu reagowania na nagłe zakł&oacute;cenia dostaw energii.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Opr&oacute;cz ropy naftowej ten wskaźnik uwzględnia także ilość r&oacute;żnych produkt&oacute;w naftowych, takich jak benzyna, olej opałowy, diesel, skroplony gaz ziemny (LNG), kt&oacute;re są dostępne w magazynach.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Odczyt ten jest publikowany w każdą środę i na pierwszy rzut oka wydaje się wpływać na notowania ropy naftowej, szczeg&oacute;lnie WTI z Teksasu. Może się wydawać, że wzrost zapas&oacute;w oznacza nadmiar dostaw na rynku, co może prowadzić do obniżenia cen ropy. Takie nadwyżki muszą być przechowywane w magazynach. Z kolei spadek zapas&oacute;w może sugerować niedob&oacute;r, co zwykle skutkuje wzrostem cen ropy naftowej, ale czy na pewno tak jest?</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/zapasy_ropy_naftowej_19.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&amp;s=WCESTUS1&amp;f=W"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.eia.gov/dnav/pet/hist/LeafHandler.ashx?n=PET&amp;s=WCESTUS1&amp;f=W</span></em></a></p> <h3><strong>Czy rzeczywiście zmiany zapas&oacute;w ropy naftowej m&oacute;wią coś o sytuacji na tym rynku?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Okazuje się, że po zbadaniu zależności między okresem zmiany do następnego tygodnia a ostatnim odczytem zmiany zapas&oacute;w ropy otrzymujemy korelację wynoszącą -0,1. Możemy uznać ten wynik za efekt czystego błędu statystycznego. Być może to odczyt stanu zapas&oacute;w jest bardziej uzależniony od zmiany ceny ropy niż odwrotnie? Jednak i w tym przypadku nie jesteśmy w stanie stwierdzić żadnej istotnej zależności, ponieważ korelacja wynosi zaledwie -0,03. Głębsza analiza pozwala nam zauważyć, że najwyższa zależność występuje w przypadku zmiany po upływie 5 dni od publikacji wynik&oacute;w, a korelacja wynosi -0,19. Taką sytuację słynny statystyk finansowy Nassim Taleb określa jako </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">fooled by randomness&rdquo; (oszukany przez losowość).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XTIUSD_dzienny_19.09.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XTIUSD, Daily</span></em></p> <h3><strong>Czy odczyty wpływają na zwiększoną zmienność?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli analizujemy zmienność w celu odpowiedzi na pytanie, czy stwarza ona okazje dla spekulant&oacute;w, to warto zauważyć, że zmienność, mierzona jako średnie odchylenie dzienne od średniego wyniku (czyli odchylenie standardowe) wykazuje zdecydowanie większe wahania na początku tygodnia niż po środzie, kiedy to publikowane są dane (patrz tabela poniżej). Po publikacji danych rynek ropy naftowej zazwyczaj wykazuje tendencję do uspokojenia, co oznacza, że nie obserwujemy znacznego wzrostu zmienności w dniu publikacji tych danych. Możemy więc wnioskować, że w przypadku cen ropy naftowej te dane są bardziej ciekawostką dla inwestor&oacute;w niż czynnikiem, kt&oacute;ry determinuje decyzje dotyczące zakupu lub sprzedaży tego surowca.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zrozumienie danych i r&oacute;żnych wskaźnik&oacute;w rynkowych jest kluczowe w procesie inwestowania. Dlatego nie powinniśmy pozwolić sobie wprowadzenie w błąd przez nagł&oacute;wki lub brak zrozumienia danych. Rozumienie, kt&oacute;re informacje są istotne w szumie informacyjnym, jest szczeg&oacute;lnie ważne w trafnej interpretacji tego, co się dzieje na rynku.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_zmienno%C5%9Bci_19.09.png" width="450" height="413" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia analiza własna</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plTue, 19 Sep 2023 12:54:00 +0200Ropa naftowa podrożała aż o 33 proc. od swoich czerwcowych dołków. Analizując ten rynek, często natrafiamy na udostępniane przez EIA odczyty zmian w stanach zapasów surowca w Stanach Zjednoczonych. Powszechność wykorzystania tego wskaźnika ekonomicznego...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (18-22.09.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-18-22-09https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-18-22-09Bank Anglii . Wcześniej jednak Wielka Brytania przedstawi swoje najnowsze dane o inflacji. Mogą one wpłynąć na decyzję Banku w sprawie stóp procentowych. Obecny konsensus zakłada, że BoE podniesie stopy o 25 pkt bazowych, Fed – wg oczekiwań – utrzyma stopy na niezmienionym poziomie.<h3>Wtorek, 19.09, 9:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro (CPI) w ujęciu rocznym (sierpień)</h3> <p><em>Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w: żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</em><br /><br />Według wstępnych danych za sierpień roczna stopa inflacji w strefie euro pozostała niezmieniona w stosunku do lipca i wyniosła 5,3%, ponad 2,5-krotnie przekraczając cel Europejskiego Banku Centralnego, a także konsensus rynkowy wyznaczony na poziomie 5,1%. Warto zauważyć, że tempo spadku cen energii spowolniło do 3,3% w por&oacute;wnaniu do 6,1% odnotowanych w lipcu.</p> <p>Wskaźniki inflacji spowolniły w r&oacute;żnych innych kategoriach, w tym żywności, napoj&oacute;w alkoholowych i wyrob&oacute;w tytoniowych, spadając z 10,8% do 9,8%. Co więcej, w kat. nieenergetycznych towar&oacute;w przemysłowych odnotowano spadek inflacji z 5,0% do 4,8%, a usługi r&oacute;wnież nieco spadły z 5,6% do 5,5%.</p> <p>W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły w sierpniu o 0,6%, czyli zgodnie z początkowymi przewidywaniami. Odczyt ten przekroczył konsensus na poziomie 0,4% i był znacznie wyższy niż spadek o 0,1% w poprzednim miesiącu. Tymczasem kluczowy wskaźnik inflacji bazowej, kt&oacute;ry odfiltrowuje zmienny wpływ cen żywności i energii, podążał za przewidywanym trendem schładzania gospodarki, spadając z 5,5% w lipcu do 5,3%.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Obraz11.png" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em><br /><br />Jeśli odczyt inflacji w strefie euro będzie wyższy od oczekiwań, może sprzyjać spadkowi EUR. Jednocześnie może to stanowić bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost EUR. Jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to dać EBC argument do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.<br /><br /><strong>Wpływ: EUR, STOXX, DAX i inne indeksy</strong><br /><br /></p> <h3><strong>Środa, 20.09, 6:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii (CPI) w ujęciu rocznym (sierpień)</strong></h3> <p>W lipcu 2023 r. inflacja cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii spadła z 7,9% osiągniętych w czerwcu do 6,8%, osiągając tym samym poziom najniższy od lutego 2022 r. oraz zgodny z oczekiwaniami rynku. Gł&oacute;wnym czynnikiem były tu znaczne obniżki cen paliw.</p> <p>Stopa inflacji bazowej, kt&oacute;ra wyklucza zmienne składniki (takie jak energia i żywność), pozostała na niezmienionym w relacji do czerwca poziomie 6,9%. Inflacja na Wyspach nadal jednak jest znacznie powyżej celu Banku Anglii na poziomie 2,0%, co może skłaniać Bank do utrzymania bieżącej polityki zacieśniania.<br /><br />Ceny transportu ponownie spadły o 2,1% (w por&oacute;wnaniu do spadku o 1,8% w czerwcu), gł&oacute;wnie ze względu na znaczne obniżenie koszt&oacute;w paliwa i smar&oacute;w&ndash; o 24,9%. Dodatkową presję na spadek inflacji zaobserwowano w kategoriach takich jak żywność i napoje bezalkoholowe (14,8 wobec 17,3%), meble i artykuły gospodarstwa domowego (6,2% wobec 6,5%), rekreacja i kultura (6,5% wobec 6,7%) oraz r&oacute;żne towary i usługi (6,0% wobec 6,5%).<br /><br />W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne spadły o 0,4%. Był to pierwszy spadek od stycznia br. Konsensus rynkowy zakładał spadek o nieco większej wartości &ndash; o 0,5%. Warto wspomnieć, że w czerwcu odnotowano miesięczny wzrost cen &ndash; o 0,1%.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Obraz22.png" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em><br /><br />Jeśli odczyt inflacji w Wielkiej Brytanii okaże się wyższy od oczekiwań, może sprzyjać spadkowi GBP. Jednocześnie może to stanowić bodziec dla Banku Anglii do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost GBP. Jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to dać Bankowi Anglii argument do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.<br /><br /><strong>Wpływ: GBP, FTSE 100 i inne indeksy</strong><br /><br /></p> <h3><strong>Środa, 20.09, 18:00 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Stanach Zjednoczonych</strong></h3> <p><em>Członkowie Federalnego Komitetu do spraw Otwartego Rynku (FOMC) głosują nad tym, czy podnieść, obniżyć lub pozostawić stopy procentowe bez zmian. Decyzje te wpływają na wartość waluty, a polityka st&oacute;p procentowych jest jednym z kluczowych instrument&oacute;w regulacji inflacji. Inwestorzy uważnie śledzą decyzje bank&oacute;w centralnych i zmiany poziomu st&oacute;p procentowych, ponieważ informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie dla ich strategii handlowych. Wartość waluty ma tendencję do wzrostu, gdy stopy procentowe są wysokie, ponieważ przyciągają inwestor&oacute;w poszukujących wyższych zwrot&oacute;w z depozyt&oacute;w. I odwrotnie, gdy stopy procentowe są niskie, wartość waluty ma tendencję do spadku, ponieważ inwestorzy szukają innych miejsc do zainwestowania swoich pieniędzy.</em><br /><br />Podczas przem&oacute;wienia na sympozjum w Jackson Hole (24-26 sierpnia 2023 r.) przewodniczący Rezerwy Federalnej Jerome Powell podkreślił potencjalną potrzebę wprowadzenia przez amerykańską Rezerwę Federalną dalszych podwyżek st&oacute;p procentowych w celu skutecznego zarządzania inflacją. Zapewnił, że decydenci uważnie monitorują oznaki spadającej inflacji r&oacute;wnolegle z dobrymi wynikami gospodarki i rynku pracy.</p> <p>Powell zasygnalizował przy tym, że Fed może zdecydować się na utrzymanie st&oacute;p procentowych na obecnym poziomie podczas zbliżającego się wrześniowego posiedzenia. Decyzja ta będzie uzależniona od oceny przez decydent&oacute;w napływających danych oraz zmieniających się perspektyw gospodarczych i związanych z nimi zagrożeń. Szef Fed powt&oacute;rzył r&oacute;wnież zobowiązanie banku centralnego do utrzymania polityki pieniężnej, kt&oacute;ra jest odpowiednio rygorystyczna, aby poprowadzić inflację w kierunku docelowych 2%. Podkreślił, że decydenci zachowują ostrożność przy podejmowaniu decyzji, czy kontynuować proces zacieśniania, czy też utrzymać stopę procentową na stabilnym poziomie w oczekiwaniu na dalsze dane.<br /><br />W lipcu 2023 r. stopa Fed Funds została podniesiona o 25 pkt bazowych do docelowego poziomu 5,25-5,50%. Według narzędzia CME FedWatch istnieje 93% szans, że stopy procentowe w USA pozostaną niezmienione na wrześniowym posiedzeniu. Jest to zgodne z prognozami Trading Economics zakładającymi stopę procentową na poziomie 5,50% do końca tego kwartału. W dłuższej perspektywie można oczekiwać, że stopa funduszy Fed będzie oscylować wok&oacute;ł 4,75% w 2024 r. i 3,75% w 2025 r.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Obraz33.png" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em><br /><br />Wyższa od oczekiwań stopa procentowa może być pozytywna dla USD i negatywna dla rynku akcji, podczas gdy niższa od oczekiwań może być negatywna dla USD i pozytywna dla rynku akcji.<br /><br /><strong>Wpływ: USD, S&amp;P500 i inne indeksy</strong><br /><br /></p> <h3><strong>Czwartek, 21.09, 11:00 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Wielkiej Brytanii</strong></h3> <p>Podczas posiedzenia w sierpniu 2023 r. Bank Anglii zdecydował się podnieść swoją stopę procentową o 25 pkt bazowych, osiągając poziom 5,25%. Posunięcie to oznaczało 14. z rzędu podwyżkę st&oacute;p procentowych, podnosząc koszty finansowania zewnętrznego do najwyższego poziomu od 2008 r. Uzasadnieniem tego ruchu była oczywiście walka z utrzymującą się wysoką inflacją.</p> <p>Decyzja została podjęta większością 6 do 3 głos&oacute;w Komitetu Polityki Pieniężnej, przy czym dw&oacute;ch członk&oacute;w opowiedziało się za kolejną podwyżką o 50 pkt bazowych, a jeden za utrzymaniem st&oacute;p na niezmienionym poziomie. Decydenci przyznali, że znaczny wzrost st&oacute;p procentowych w całym cyklu zacieśniania stworzył restrykcyjne środowisko polityki pieniężnej. Podkreślili jednak r&oacute;wnież swoje zaangażowanie w utrzymanie wystarczająco restrykcyjnej stopy bankowej przez dłuższy czas, zamierzając osiągnąć trwały powr&oacute;t inflacji do celu 2% w średniej perspektywie czasowej.</p> <p>Bank Anglii zakłada znaczny spadek inflacji &ndash; do ok. 5% przed końcem br. Warto wspomnieć, że w por&oacute;wnaniu do maja br. te prognozy stały się nieco bardziej optymistyczne. Na nadchodzącym posiedzeniu można spodziewać się podwyżki o 25 pkt bazowych, co podniosłoby kluczową stopę procentową do poziomu 4,50%. Według prognoz Trading Economics jest to r&oacute;wnież oczekiwany poziom na 2024 r., zanim spadnie do 3,25% w 2025 r.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Obraz44.png" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em><br /><br />Wyższa od oczekiwań stopa procentowa w Wielkiej Brytanii może być pozytywna dla GBP i negatywna dla rynku akcji, podczas gdy niższa od oczekiwań może być negatywna dla GBP i pozytywna dla rynku akcji.<br /><br /><strong>Wpływ: GBP, FTSE 100 i inne indeksy</strong><br /><br /></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>FedEx (FDX)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 3,7. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 5 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 20 września, po zamknięciu rynku. <br /><br /><strong>General Mills (GIS)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,09. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 20 września, przed otwarciem rynku. <br /><br /><strong>FactSet Research (FDS)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 3,5. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 21 września, przed otwarciem rynku.<br /><br /><br /></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <p><em><strong>&nbsp;</strong></em></p> <p><strong>&nbsp;</strong></p> <p>&nbsp;</p>forex cinkciarz.plFri, 15 Sep 2023 12:37:00 +0200Bank Anglii (BoE). Wcześniej jednak Wielka Brytania przedstawi swoje najnowsze dane o inflacji. Mogą one wpłynąć na decyzję Banku w sprawie stóp procentowych. Obecny konsensus zakłada, że BoE podniesie stopy o 25 pkt bazowych, Fed – wg oczekiwań – utrzy...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (11-15.09.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-11-15-09https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-11-15-09W przyszłym tygodniu członkowie Rady EBC i 16 prezesów banków centralnych strefy euro spotkają się po sierpniowej przerwie, aby zdecydować, czy dalej podnosić stopy procentowe. Ponadto, podczas gdy większość spółek ogłosiła już swoje wyniki finansowe za kwartały kończące się w czerwcu i lipcu, możemy zobaczyć pierwsze raporty korporacyjne za kwartały kończące się w sierpniu, takie jak na przykład wyniki Oracle i Adobe. <h3>Wtorek, 12.09. 09:00 GMT, Indeks nastroj&oacute;w gospodarczych ZEW w strefie euro (wrzesień)</h3> <p><em>Wskaźnik nastroj&oacute;w gospodarczych ZEW jest wiodącym wskaźnikiem zapewniającym informacje na temat względnych perspektyw gospodarczych dla strefy euro na kolejne sześć miesięcy. Jest on tworzony na podstawie wywiadu z 350 inwestorami instytucjonalnymi i innymi ekspertami z bank&oacute;w i innych sektor&oacute;w na temat ich oczekiwań dotyczących st&oacute;p procentowych, st&oacute;p inflacji, kurs&oacute;w walutowych, rynk&oacute;w akcji i innych miar, takich jak rozw&oacute;j cyklu koniunkturalnego kluczowych gospodarek światowych, w celu opracowania nastroj&oacute;w dla gospodarki strefy euro na następne sześć miesięcy.</em></p> <p><em>Wskaźnik nastroj&oacute;w gospodarczych ZEW jest obliczany poprzez por&oacute;wnanie liczby ekspert&oacute;w o pozytywnych i negatywnych nastrojach. Wskaźnik powyżej 0 oznacza optymizm, podczas gdy wynik poniżej 0 oznacza pesymizm. Jeśli na przykład 30% ekspert&oacute;w ma pozytywne nastroje, 20% neutralne, a 50% negatywne, wskaźnik ZEW wyniesie minus 20%.</em></p> <p>W zeszłym miesiącu wskaźnik nastroj&oacute;w gospodarczych ZEW dla strefy euro wykazał znaczną poprawę, osiągając wartość -5,5, co przekroczyło oczekiwaną wartość -12. Był to najwyższy poziom zaobserwowany w ciągu ostatnich czterech miesięcy, wskazujący na pozytywną zmianę w por&oacute;wnaniu z odczytem z poprzedniego miesiąca wynoszącym -12,2. Wśr&oacute;d analityk&oacute;w ankietowanych w tym okresie 57,5% przewidywało, że aktywność gospodarcza pozostanie stabilna, podczas gdy 18,5% wyraziło obawy o potencjalne pogorszenie, a 24% było optymistycznie nastawionych do poprawy warunk&oacute;w gospodarczych.<br /><br />Dodatkowo, w tym samym okresie wskaźnik oceniający bieżącą sytuację gospodarczą wzr&oacute;sł o 2,4 punktu, osiągając wartość -42. Jednocześnie, oczekiwania dotyczące inflacji r&oacute;wnież odnotowały wzrost o 2,4 punktu, osiągając poziom -76,7.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres1.jpg" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em><br /><br />Wyższy niż oczekiwano odczyt może mieć byczy (pozytywny) wpływ na EUR, podczas gdy niższy niż oczekiwano odczyt może być niedźwiedzi (negatywny) dla EUR.<br /><br /><strong>Wpływ: EUR</strong><br /><br /></p> <h3><strong>Środa, 13.09. 12:30 GMT, Indeks cen konsumpcyjnych w USA (CPI) w ujęciu rocznym (sierpień)</strong></h3> <p><em>Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w, takie jak żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</em></p> <p><br />W lipcu roczna stopa inflacji w Stanach Zjednoczonych przyspieszyła do 3,2%, w por&oacute;wnaniu z 3% odnotowanymi w czerwcu. Wynik ten był jednak nieco niższy od oczekiwanych 3,3%, co oznacza przerwę w 12 kolejnych miesiącach spadk&oacute;w st&oacute;p inflacji. To odwr&oacute;cenie można przypisać efektom bazowym, ponieważ rok wcześniej inflacja zaczęła spadać ze szczytowego poziomu 9,1%.</p> <p><br />W lipcu 2023 r. koszty energii spadły o 12,5%, choć spadek ten był mniej wyraźny w por&oacute;wnaniu ze spadkiem o 16,7% odnotowanym w czerwcu. Umiarkowany spadek koszt&oacute;w energii był zauważalny w kategoriach takich jak olej opałowy (-26,5% kontra -36,6%), benzyna (-19,9% kontra -26,5%) i usługi związane z gazem użytkowym (-13,7% kontra -18,6%). Z drugiej strony, niekt&oacute;re wydatki odnotowały wzrost, takie jak koszty odzieży (3,2% kontra 3,1%) i usług transportowych (9% kontra 8,2%). Natomiast ceny energii elektrycznej odnotowały skromniejszy wzrost o 3%, w por&oacute;wnaniu ze wzrostem o 5,4% odnotowanym w czerwcu. Inflacja spadła r&oacute;wnież w przypadku żywności (4,9% kontra 5,7%), zakwaterowania (7,7% kontra 7,8%) i nowych pojazd&oacute;w (3,5% kontra 4,1%). Ponadto koszty usług medycznych spadły o 1,5% (wobec -0,8%), a ceny używanych samochod&oacute;w osobowych i ciężarowych spadły o 5,6% (wobec spadku o 5,2%).<br /><br />Tymczasem inflacja bazowa, kt&oacute;ra nie obejmuje żywności i energii, spadła nieznacznie do 4,7% w lipcu z 4,8% odnotowanych w czerwcu, spadając poniżej oczekiwanych 4,8%.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres2.jpg" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em><br /><br />Jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań, to z jednej strony inflacja będzie wyższa, co może sprzyjać spadkowi USD. Jednocześnie będzie to r&oacute;wnież bodziec dla Fed do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost USD. Z drugiej strony, jeśli odczyt będzie niższy niż oczekiwano, może to dać Fed argument do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.<br /><br /><strong>Wpływ: USD, S&amp;P500 i inne indeksy<br /></strong></p> <h3><strong>Czwartek, 14.09. 12:15 GMT, Decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w strefie euro</strong></h3> <p><em>Członkowie zarządu Europejskiego Banku Centralnego (EBC) i 16 prezes&oacute;w bank&oacute;w centralnych strefy euro podejmują decyzje o podniesieniu, obniżeniu lub pozostawieniu st&oacute;p procentowych na niezmienionym poziomie. Decyzje te wpływają na wartość waluty, a polityka st&oacute;p procentowych jest jednym z kluczowych instrument&oacute;w regulujących inflację. Inwestorzy uważnie śledzą decyzje bank&oacute;w centralnych i zmiany poziomu st&oacute;p procentowych, ponieważ informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie dla ich strategii handlowych. Wartość waluty ma tendencję do wzrostu, gdy stopy procentowe są wysokie, ponieważ przyciągają inwestor&oacute;w poszukujących wyższych zwrot&oacute;w z depozyt&oacute;w. I odwrotnie, gdy stopy procentowe są niskie, wartość waluty zwykle spada, ponieważ inwestorzy szukają innych miejsc do zainwestowania swoich pieniędzy.</em><br /><br />Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem z posiedzenia Europejskiego Banku Centralnego (EBC), podczas lipcowej podwyżki st&oacute;p procentowych, decydenci pozostawili otwartą możliwość podniesienia st&oacute;p procentowych we wrześniu. Niekt&oacute;rzy członkowie EBC zdawali się jednak sugerować, że taki ruch może nie być już konieczny po udostępnieniu nowych prognoz gospodarczych.<br />W ciągu ponad roku EBC stopniowo podnosił stopy procentowe z -0,5% do 4,25%, aby przeciwdziałać gwałtownemu wzrostowi inflacji. Niemniej jednak rośnie konsensus na rzecz wstrzymania tego cyklu zacieśniania, napędzany przekonaniem, że skumulowany wpływ tych podwyżek st&oacute;p może być wystarczający do stłumienia presji inflacyjnej.</p> <p>Zgodnie z długoterminowymi prognozami, stopy procentowe powinny osiągnąć 4,25% do końca tego kwartału i obniżyć się do 3,75% w 2024 roku. W oparciu o te prognozy może być prawdopodobne, że EBC zagłosuje za pozostawieniem st&oacute;p procentowych bez zmian na wrześniowym posiedzeniu, ponieważ prognoza ta została już spełniona.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres3.jpg" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com<br /><br />Wyższa niż oczekiwano stopa procentowa może być pozytywna dla EUR i negatywna dla rynku akcji, podczas gdy niższa niż oczekiwano stopa procentowa może być negatywna dla EUR i pozytywna dla rynku akcji.<br /><br /><strong>Wpływ: EUR, DAX, indeksy STOXX Europe</strong><br /></em></p> <h3>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</h3> <p><strong>Dollarama (DOL)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,7705. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 13 września, przed otwarciem rynku.<br /><br /><strong>Oracle (ORCL)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,15. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 14 września.<br /><br /><strong>Adobe (ADBE)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w sierpniu 2023 r. Prognozowany EPS: 3,97. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 14 września, po zamknięciu rynku.<br /><em><strong><br /><br /></strong></em></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <p><em><strong>&nbsp;</strong></em></p>forex cinkciarz.plFri, 08 Sep 2023 09:52:00 +0200W przyszłym tygodniu członkowie Rady EBC i 16 prezesów banków centralnych strefy euro spotkają się po sierpniowej przerwie, aby zdecydować, czy dalej podnosić stopy procentowe. Ponadto, podczas gdy większość spółek ogłosiła już swoje wyniki finansowe za...Wyniki spółek detalicznych: pozytywne zaskoczenie w drugim kwartalehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/wyniki-spolek-detalicznych-pozytywne-zaskoczenie-w-drugim-kwartalehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/wyniki-spolek-detalicznych-pozytywne-zaskoczenie-w-drugim-kwartaleWyniki finansowe spółek detalicznych za drugi kwartał 2023 r. okazały się bardzo pozytywnym zaskoczeniem w porównaniu do wcześniejszych odczytów. Odsetek spółek, które osiągnęły zysk netto, wzrósł – z 61% do 69%. Podobnie odsetek firm, które osiągnęły zysk, wzrósł z 69% do 78%. Wyraźnie wskazuje to m.in. na poprawiające się nastroje amerykańskich konsumentów. Dane te potwierdza najnowszy odczyt indeksu zaufania konsumentów , który osiągnął najwyższy poziom od połowy 2021 roku. Zastanówmy się więc, które spółki okazały się największymi wygranymi oraz czego możemy spodziewać się w przyszłości?<h3><strong>Indeks zaufania konsument&oacute;w (CCI)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">US Consumer Confidence Index (CCI), czyli Indeks Konsumencki w Stanach Zjednoczonych, to wskaźnik ekonomiczny, kt&oacute;ry mierzy poziom ufności konsument&oacute;w w kontekście obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej w USA. Jest to istotny wskaźnik, ponieważ może dostarczać wskaz&oacute;wek dotyczących przyszłych trend&oacute;w konsumpcji, co z kolei może wpływać na zachowanie rynk&oacute;w finansowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Indeks jest tworzony na podstawie badania ankietowego, w kt&oacute;rym konsumenci odpowiadają na pytania dotyczące swojej obecnej sytuacji finansowej, perspektyw na przyszłość oraz og&oacute;lnego stanu gospodarki. Wynik CCI jest obliczany na podstawie odpowiedzi konsument&oacute;w i może mieć wartość dodatnią lub ujemną.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CCI_05.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Okazuje się, że mimo spadku wartości indeksu z poziomu 114 w lipcu do 106,1 w sierpniu br., cały indeks utrzymuje się na wysokich poziomach, por&oacute;wnywalnych bardziej do okres&oacute;w rozwoju gospodarczego niż recesji, kt&oacute;rą zauważyć możemy m.in. w niekt&oacute;rych gospodarkach europejskich, gdzie indeks zaufania konsument&oacute;w OECD od początku roku waha się w dolnych wieloletnich granicach. Oznacza to, że konsumenci ze Stan&oacute;w Zjednoczonych zdają się być wciąż pewni siebie, co może pozytywnie wpłynąć na notowania funduszu Consumer Discretionary Select Sector SPDR (XLY)</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XLY_dzienny_05.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XLY, Daily</span></em></p> <h3><strong>Te sp&oacute;łki najbardziej pozytywnie zaskoczyły wynikami kwartalnymi</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na pierwszy plan w drugim kwartale wysunęły się niewątpliwie kluczowe sp&oacute;łki, w tym Coca-Cola European Partners, kt&oacute;ra przekroczyła oczekiwania pod względem EPS i sprzedaży, wykazując wzrost odpowiednio o ponad 91% i 89%. Wśr&oacute;d sp&oacute;łek specjalizujących się w r&oacute;żnego rodzaju napojach pozytywnie zaskoczyły także Celsius, Ambev SA i Fomento Econ&oacute;mico Mexicano, kt&oacute;rych wskaźniki EPS wzrosły o ponad 20%. Wzrost cen wielu produkt&oacute;w oraz większe spożycie napoj&oacute;w niesłodzonych i energetycznych były kluczowymi czynnikami, kt&oacute;re przyczyniły się do wsp&oacute;lnego wzrostu wynik&oacute;w.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CocaColaEUP_05.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia CocaColaEUP, H4</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Walmart i P&amp;G r&oacute;wnież raportowały lepsze od oczekiwań wyniki finansowe. Z raport&oacute;w tych dw&oacute;ch gł&oacute;wnych dostawc&oacute;w detalicznych dowiadujemy się, że sprzedaż za pośrednictwem kanału e-commerce wzrosła, a segment kosmetyk&oacute;w przewodził wzrostowi sprzedaży z dwucyfrowymi wynikami. Czynniki te mogą wskazywać na powr&oacute;t zaufania konsument&oacute;w do publikacji. Jeśli jednak zamierzamy analizować zachowania r&oacute;żnych grup konsument&oacute;w, musimy mieć świadomość, że Stany Zjednoczone charakteryzują się znaczną nier&oacute;wnością majątkową, co odzwierciedla wsp&oacute;łczynnik Giniego, plasujący je na 47. miejscu pod względem nier&oacute;wności dochod&oacute;w wśr&oacute;d kraj&oacute;w. Z tego powodu analiza wydatk&oacute;w konsument&oacute;w może nie odzwierciedlać odpowiednio ich rzeczywistego poziomu życia.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_walmart_05.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, Walmart, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plTue, 05 Sep 2023 10:58:00 +0200Wyniki finansowe spółek detalicznych za drugi kwartał 2023 r. okazały się bardzo pozytywnym zaskoczeniem w porównaniu do wcześniejszych odczytów. Odsetek spółek, które osiągnęły zysk netto, wzrósł – z 61% do 69%. Podobnie odsetek firm, które osiągnęły z...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (4-8.09.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-4-8-09https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-4-8-09W przyszłym tygodniu członkowie rady zarządzającej Banku Kanady będą głosowali nad tym, czy utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, czy też wzmocnić niedawno wznowioną serię podwyżek. Japonia, która ze względu na optymizm giełdowy jest bacznie obserwowana, poda stopę wzrostu PKB za II kwartał. Wg wstępnych szacunków jest ona wyższa niż w większości krajów zachodnich. <h3><strong>Środa, 6.09, 14:00 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Kanadzie</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Członkowie rady zarządzającej Banku Kanady podejmują decyzje o podniesieniu, obniżeniu lub pozostawieniu st&oacute;p procentowych na niezmienionym poziomie. Decyzje te wpływają na wartość waluty, a polityka st&oacute;p procentowych jest jednym z kluczowych instrument&oacute;w regulujących inflację. Inwestorzy uważnie śledzą decyzje bank&oacute;w centralnych i zmiany poziomu st&oacute;p procentowych, ponieważ informacje te mogą mieć kluczowe znaczenie dla ich strategii handlowych. Wartość waluty ma tendencję do wzrostu, gdy stopy procentowe są wysokie, ponieważ przyciągają inwestor&oacute;w poszukujących wyższych zwrot&oacute;w z depozyt&oacute;w. I odwrotnie, gdy stopy procentowe są niskie, wartość waluty zwykle spada, ponieważ inwestorzy szukają innych miejsc do zainwestowania swoich pieniędzy.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></em><span style="font-weight: 400;">W lipcu 2023 r. Bank Kanady wykonał przewidywany ruch, podnosząc docelową stopę overnight o 25 pkt bazowych, do 5%. Korekta ta była zgodna z oczekiwaniami rynku i nastąpiła po zaskakującej podwyżce o 25 pkt bazowych, kt&oacute;ra została ogłoszona na poprzednim posiedzeniu. Bank kontynuował zacieśnianie polityki pieniężnej, wydłużając ten cykl poza tymczasową przerwę obserwowaną w marcu i kwietniu. Rada Prezes&oacute;w Banku Kanady wskazała, że dominująca siła wydatk&oacute;w konsumpcyjnych i utrzymująca się napięta sytuacja na rynkach pracy przyczyniły się do utrzymania presji inflacyjnej, szczeg&oacute;lnie w sektorze usług. Te czynniki łącznie uzasadniały dalsze przesunięcie w g&oacute;rę koszt&oacute;w finansowania zewnętrznego.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W związku z tym bank centralny zmodyfikował swoje prognozy, zakładając obecnie dłuższy okres spowolnienia inflacji. Zgodnie z prognozą inflacja ma oscylować wok&oacute;ł 3% w przyszłym roku, a następnie stopniowo spadać do docelowego poziomu 2% w połowie 2025 r. Bank pozostaje zaangażowany w rygorystyczną ocenę dynamiki inflacji bazowej i og&oacute;lnych perspektyw inflacji CPI.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stopy_kanada_01.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższa od oczekiwań stopa procentowa może być pozytywna dla CAD i negatywna dla rynku akcji, podczas gdy niższa od oczekiwań stopa procentowa może być negatywna dla CAD i pozytywna dla rynku akcji.</span></p> <p><strong>Wpływ: CAD, S&amp;P/TSX</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 7.09, 23:50 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) Japonii w ujęciu kwartalnym (II kw.)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towar&oacute;w i usług wyprodukowanych w danym kraju (lub strefie walutowej) przez określony czas. PKB jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ daje og&oacute;lny obraz tego, jak dobrze lub jak słabo gospodarka sobie radzi. Jeśli wzrost PKB jest wyższy od oczekiwań, gospodarka jest w dobrej kondycji. Z drugiej strony &ndash; jeśli wzrost PKB jest niższy od oczekiwań, gospodarka jest słabsza.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według wstępnych szacunk&oacute;w japońska gospodarka wykazała silny wzrost w II kwartale 2023 r., rosnąc o 1,5% kwartał do kwartału. Przewyższa to prognozy rynkowe, kt&oacute;re przewidują skromniejszy wzrost </span><em><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span></em><span style="font-weight: 400;">o 0,8% i oznacza przyspieszenie w por&oacute;wnaniu z wcześniej skorygowanym wzrostem o 0,9% w I kw. br. Wynik ten stanowi drugi z rzędu kwartał rozwoju gospodarki i pokazał jego najszybsze tempo od IV kw. 2020 r.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Siłą napędową tego wzrostu m&oacute;gł być bilans wymiany handlowej netto. Znaczącą rolę odegrało odbicie w eksporcie, gdzie odnotowano wzrost o 3,2% w por&oacute;wnaniu do poprzedniego odczytu </span><em><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span></em><span style="font-weight: 400;">spadek o 3,8%. Co więcej, import zanotował trzeci z rzędu kwartalny spadek, zmniejszając się o 4,3% w por&oacute;wnaniu do poprzedniego spadku o 2,3%. Z kolei wydatki rządowe wykazały ograniczony wzrost (0,1% w por&oacute;wnaniu do 0,1%), a wydatki kapitałowe pozostały w stagnacji po wzroście o 1,8% w poprzednim kwartale. Konsumpcja prywatna, kt&oacute;ra stanowi ponad połowę gospodarki, spadła po dw&oacute;ch kolejnych kwartałach wzrostu, gł&oacute;wnie z powodu znacznej presji kosztowej. Spadek konsumpcji prywatnej wyni&oacute;sł 0,5%, w por&oacute;wnaniu ze wzrostem o 0,6% w poprzednim kwartale.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W ubiegłym roku japońska gospodarka wzrosła o 1,1%, co oznacza spowolnienie w por&oacute;wnaniu ze wzrostem o 2,1% odnotowanym w 2021 r. Wpływ na to spowolnienie miały utrzymujące się globalne wyzwania, kt&oacute;re wpłynęły na dynamikę gospodarczą.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_Japan_01.09.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy wpływ na JPY, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla JPY.</span></p> <p><strong>Wpływ: JPY</strong></p> <h3><strong>Piątek, 8.09, 6:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Niemczech (CPI) w ujęciu rocznym (sierpień)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w, takie jak żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według wstępnych wynik&oacute;w opublikowanych 30 sierpnia br., stopa inflacji cen konsumpcyjnych w Niemczech w sierpniu 2023 r. okazała się umiarkowana i wyniosła 6,1% w ujęciu rok do roku. Stanowiło to niewielki spadek w por&oacute;wnaniu z poprzednim miesiącem, w kt&oacute;rym odnotowano 6,2%. Wstępne szacunki były bardzo zbliżone do prognoz rynkowych, nieznacznie przekraczając oczekiwaną stopę 6,0%. Pomimo tej niewielkiej redukcji i dostosowania do 14-miesięcznego minimum odnotowanego w maju stopa inflacji pozostała znacznie podwyższona w zestawieniu z wynoszącym 2,0% celem Europejskiego Banku Centralnego wynoszącą.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Warto zauważyć, że stopa inflacji bazowej, kt&oacute;ra wyklucza zmienne elementy, takie jak żywność i energia, nie uległa zmianie i pozostała na stałym poziomie 5,5%. Inflacja w usługach delikatnie spadła z lipcowego poziomu 5,2% do 5,1%. Stopa inflacji towar&oacute;w przyspieszyła z kolei, rosnąc z 7,0% do 7,1%. Przyspieszenie to wynikało przede wszystkim z gwałtownego wzrostu koszt&oacute;w energii. Z kolei ceny żywności rosły w wolniejszym tempie.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W ujęciu miesiąc do miesiąca ceny konsumpcyjne wzrosły w sierpniu o 0,3%, czyli tyle samo, co w poprzednim okresie.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_Niemcy_01.09.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Odczyt wyższy od oczekiwań oznacza kłopoty z inflacją, co może sprzyjać spadkowi EUR. Może to stanowić jednocześnie bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost EUR. Odczyt niższy od oczekiwań może to dać EBC argument do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR, DAX</strong></p> <h3><strong><em>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</em></strong></h3> <p><strong>Zscaler (ZS) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu. Prognozowany EPS: 0,4912. Pozytywne zaskoczenie wynikami w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Czas: wtorek, 5 września, po zamknięciu rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Copart (CPRT) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się lipcu. Prognozowany EPS: 0,325. Pozytywne zaskoczenie wynikami w 1 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Czas: środa, 6 września</span><strong>.</strong></p> <p><strong>Kroger (KR) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu. Prognozowany EPS: 0,914. Pozytywne zaskoczenie wynikami w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Czas: Piątek, 8 września, przed otwarciem rynku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 01 Sep 2023 10:32:00 +0200W przyszłym tygodniu członkowie rady zarządzającej Banku Kanady będą głosowali nad tym, czy utrzymać stopy procentowe na niezmienionym poziomie, czy też wzmocnić niedawno wznowioną serię podwyżek. Japonia, która ze względu na optymizm giełdowy jest bacz...Taylor Swift: w królestwie biznesu i inwestycjihttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/taylor-swift-w-krolestwie-biznesu-i-inwestycjihttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/taylor-swift-w-krolestwie-biznesu-i-inwestycjiWedług danych przedstawionych przez magazyn „Forbes” ogólny majątek Taylor Swift obecnie szacowany jest na około 740 milionów dolarów amerykańskich. Niemniej istnieje możliwość, że te liczby są niedoszacowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnią trasę koncertową artystki. Przyjrzyjmy się bliżej jej aktywności biznesowej i zastanówmy się, jak duży jest jej majątek. Porównajmy go z wartością spółek, kryptowalut, poszczególnych akcji notowanych na giełdzie oraz najwyższymi wygranymi w loteriach.<h3><strong>Inwestycje Taylor Swift</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Taylor Swift, znana gwiazda muzyczna ma majątek rzędu 740 milion&oacute;w dolar&oacute;w. Osiągnęła to dzięki kombinacji rekordowych sprzedaży bilet&oacute;w na koncerty, album&oacute;w, rozwoju swoich studi&oacute;w muzycznych, a także nieruchomości. W związku z jej trwającą trasą </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">The Eras tour&rdquo; przyjrzyjmy się jej inwestycją i biznesom.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Na start musimy jednak patrzeć na wszelkie dane majątku piosenkarki z przymrużeniem oka, gdyż jej zestawienie majątkowe nie jest dostępne publicznie.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Big Machine Records zdobyła uwagę gł&oacute;wnie dzięki podpisaniu umowy z Taylor Swift na początku jej kariery. Swift wydała swoje pierwsze albumy studyjne, takie jak </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Taylor Swift", </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Fearless", </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Speak Now" i </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Red" pod skrzydłami tej wytw&oacute;rni. Jednakże w 2019 r. Swift ogłosiła, że nie zamierza przedłużać swojej umowy z Big Machine Records, ponieważ firma planowała sprzedać jej wcześniejsze nagrania wraz z wytw&oacute;rnią. Było to źr&oacute;dłem kontrowersji i sporu pomiędzy Swift a wytw&oacute;rnią oraz ich nowym właścicielem Scooterem Braunem.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Pod Republic Records Taylor Swift kontynuowała wydawanie swoich album&oacute;w, w tym </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Lover" </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Folklore", </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Evermore", </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Fearless (Taylor&rsquo;s Version)", </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Red (Taylor&rsquo;s Version)" oraz inne. Przenosiny do Republic Records przyniosły jej r&oacute;wnież sukcesy komercyjne i artystyczne. Albumy </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Folklore" i </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Evermore". Produkcja muzyki oraz prowadzenie trasy koncertowej to gł&oacute;wne źr&oacute;dła przychod&oacute;w artystki. Przykładowo ostatnia trasa </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Reputatio&rdquo; przyniosła znaczące 345 miliona dolar&oacute;w ze sprzedaży bilet&oacute;w.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Taylor Swift ma r&oacute;wnież nieruchomości i apartamenty, kt&oacute;re według WSJ są obecnie warte powyżej 150 mln USD.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_FORBES_Taylor_01.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Forbes</span></em></p> <h3><strong>Majątek Taylor Swift a loterie</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Okazuje się, że mimo imponującego majątku, kt&oacute;ry udało się zgromadzić piosenkarce, w por&oacute;wnaniu z największą wygraną w historii &ndash; 1,5 miliarda dolar&oacute;w w loterii Powerball w Stanach Zjednoczonych w 2016 r. &ndash; jej majątek stanowiłby tylko połowę tej sumy. Trochę inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli por&oacute;wnamy jej majątek do największej wygranej w Polsce w loterii Eurojackpot o wartości 213 milion&oacute;w złotych (ok. 51 milion&oacute;w dolar&oacute;w) w 2022 r. W tym przypadku wygrana stanowiłaby niecałe 7 procent majątku Taylor Swift.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Mimo że to zestawienie jest por&oacute;wnaniem nie do końca adekwatnym, można je traktować jako interesującą perspektywę skalową. Następnie możemy się zastanowić, czy Taylor Swift może być określana mianem </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Barbie"? Okazuje się, że przychody ze sprzedaży bilet&oacute;w do kina prawie dwukrotnie przewyższają majątek piosenkarki. Według danych udostępnionych przez Statista łączne przychody ze sprzedaży filmu wyreżyserowanego przez Gretę Gerwig wynoszą aż 1,3 mld dolar&oacute;w.</span></p> <h3><strong>Przejdźmy jednak do świata finans&oacute;w</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Gdy mowa o pieniądzu, nie można pominąć inwestycji, kt&oacute;ry zdaje się być dla aktorki bardziej znaczący, niż mogłoby się wydawać. Warto wspomnieć tutaj historię związaną z upadkiem giełdy kryptowalut FTX.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W 2022 r. firma FTX podjęła pr&oacute;bę nawiązania wsp&oacute;łpracy sponsorskiej z Taylor Swift na kwotę 100 milion&oacute;w dolar&oacute;w. Jak jednak donoszą świadkowie, po dokładnym zbadaniu oferty, Swift podjęła decyzję o jej odrzuceniu. Adam Moskowitz, jeden z prawnik&oacute;w prowadzących grupowy pozew przeciwko FTX, powiedział w kwietniu 2023 roku w podcaście </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">The Scoop" że to właśnie Taylor Swift była osobą, kt&oacute;ra zadała kluczowe pytanie, zapobiegając utracie środk&oacute;w: </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Czy możesz mi potwierdzić, że nie są to niezarejestrowane papiery wartościowe?".</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Por&oacute;wnując jej majątek do wartości poszczeg&oacute;lnych kryptowalut, obecnie zajęłaby ona 47. miejsce pod względem wartości rynkowej, znajdując się obok kryptowalut takich jak Stacks, Algorand czy MultiversX.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Przenosząc się z obszaru kryptowalut do rynku giełdowego, wyobraźmy sobie Taylor Swift jako sp&oacute;łkę notowaną na giełdzie. W takim przypadku zajęłaby ona ok. 1600. miejsce pod względem kapitalizacji na amerykańskiej giełdzie (NYSE), znajdując się obok firm takich jak dystrybutor paliw CrossAmerica Partners, sieć kasyn Bally&rsquo;s Corporation czy dostawca technologii paliwowych TETRA Technologies. Patrząc na polską giełdę (GPW), jej majątek można by por&oacute;wnać do wartości holdingu medialnego Wirtualnej Polski, sklepu odzieżowego CCC czy dewelopera mieszkaniowego Atal.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nie wszystkie akcje są dostępne dla każdego, nawet jeśli są notowane na giełdach. Czasami zdarza się, że sp&oacute;łka ustala cenę jednej akcji bardzo wysoko w celu przyciągnięcia gł&oacute;wnie r&oacute;żnego rodzaju instytucji finansowych, zamiast szerokiego grona klient&oacute;w. Przykładem tego w Polsce są akcje dystrybutora odzieży LPP, do kt&oacute;rego należą marki takie jak Reserved, Sinsay czy Mohito. Cena jednej niepodzielnej akcji LPP wynosi aż 13,7 tys. złotych. Jest to najmniejszy fragment, za kt&oacute;ry można nabyć udział w zyskach sp&oacute;łki. Niemniej jednak ta kwota jest nadal stosunkowo niewielka w por&oacute;wnaniu z najdroższą nominalnie akcją, należącą do funduszu inwestycyjnego Berkshire Hathaway. Jedna akcja tej sp&oacute;łki jest warta aż 547 tys. USD. Oznacza to, że posiadając zaledwie jedną akcję w Polsce, stałoby się milionerem. Cały majątek Taylor Swift wystarczyłby na zakup ok. 1350 akcji Berkshire Hathaway.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_berkshire_dzienny_01.09.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingview</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -81px; top: 1798.09px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plFri, 01 Sep 2023 09:49:00 +0200Według danych przedstawionych przez magazyn „Forbes” ogólny majątek Taylor Swift obecnie szacowany jest na około 740 milionów dolarów amerykańskich. Niemniej istnieje możliwość, że te liczby są niedoszacowane, zwłaszcza biorąc pod uwagę ostatnią trasę k...BRICS otwiera nową erę w finansach. Które waluty skorzystają z odwrotu od dolara?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/brics-otwiera-nowa-ere-w-finansach-ktore-waluty-skorzystaja-z-odwrotu-od-dolarahttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/brics-otwiera-nowa-ere-w-finansach-ktore-waluty-skorzystaja-z-odwrotu-od-dolaraPo zakończonym trzydniowym szczycie stowarzyszenia państw BRICS, do którego należą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, dowiedzieliśmy się m.in. o planach przyłączenia kolejnych sześciu członków. Rozszerzenie to ma na celu stworzenie silniejszej koalicji krajów rozwijających się, która będzie reprezentować interesy Globalnego Południa na arenie międzynarodowej. Decyzja ta została podjęta po tym, jak ponad 40 krajów wyraziło zainteresowanie dołączeniem do BRICS, a 23 z nich złożyły oficjalne podania. Omówiono też kwestię zawieszenia planów wprowadzenia wspólnej waluty, która miałaby zdetronizować dolara amerykańskiego. Warto jednak zastanowić się, jaki wpływ taka decyzja może mieć na poszczególne waluty lokalne krajów BRICS.<h3><strong>Czym jest BRICS?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">BRICS, skr&oacute;towiec od nazw pięciu kraj&oacute;w: Brazylii, Rosji, Indii, Chin i Republiki Południowej Afryki, to międzynarodowy blok gospodarczy i polityczny, skupiający pięć wschodzących gospodarek narodowych. BRICS został utworzony jako grupa w 2009 r., stając się największym stowarzyszeniem gospodarczym na świecie. Obecnie BRICS odpowiada za aż 32,1 proc. światowego PKB, podczas gdy G7 za 29,9 proc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_BRICS_30.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Statista</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Celem BRICS jest wspieranie wsp&oacute;łpracy między państwami w obszarach gospodarczych, finansowych, politycznych i strategicznych. Ten blok reprezentuje istotny udział w światowej gospodarce, obejmujący znaczną liczbę ludności oraz zasob&oacute;w naturalnych. Gł&oacute;wne cele BRICS obejmują zwiększenie wpływu tych państw w międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy i Bank Światowy, oraz promowanie r&oacute;wnowagi w globalnym systemie gospodarczym. Szczeg&oacute;lnie ważny wydaje się pierwszy z tych cel&oacute;w. Kraje BRICS stanowią większość światowego PKB, mimo to w światowych instytucjach finansowych są one w mniejszości. Obecnie członkowie G7 mają aż 41,7 proc. głos&oacute;w w MFW, podczas gdy kraje BRICS zaledwie 14,3 proc. Uwzględniając państwa aspirujące, by dołączyć do stowarzyszenia (nazwane tymczasowo BRICS+), udział ten wzr&oacute;słby do 18,8 proc.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres)udzia%C5%82_w_MFW_30.08.png" alt="" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: MFW</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">BRICS organizuje coroczne szczyty, na kt&oacute;rych liderzy tych kraj&oacute;w spotykają się, aby om&oacute;wić wsp&oacute;lne cele, wyzwania i inicjatywy. Blok skupia się na wielu obszarach wsp&oacute;łpracy, takich jak handel, finanse, inwestycje, nauka i technologia.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W 2010 r. do grupy dołączyła RPA, zmieniając skr&oacute;t z BRIC na BRICS. W 2023 r. zaproszono sześć nowych kraj&oacute;w do pełnego członkostwa: Argentynę, Egipt, Etiopię, Iran, Arabię Saudyjską i Zjednoczone Emiraty Arabskie. Akcesja położyłaby nacisk na Bliski Wsch&oacute;d, co byłoby kolejnym krokiem do wsparcia całkowitej niezależności surowcowej i energetycznej członk&oacute;w BRICS od Zachodu.</span></p> <h3><strong>Dominacja dolara jako waluty rezerwowej</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Zanim przejdziemy do analizy poszczeg&oacute;lnych walut BRICS i skutk&oacute;w ostatniego spotkania, zastan&oacute;wmy się nad przyczynami potęgi Stan&oacute;w Zjednoczonych. Tu warto sięgnąć do historii sprzed kilkudziesięciu lat.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Po II wojnie światowej Stany Zjednoczone zainicjowały porozumienie w Bretton Woods w celu odbudowy europejskich państw. System zakładał dla dolara amerykańskiego rolę gł&oacute;wnej waluty rezerwowej, a jego kreacja szła w parze z utworzeniem dw&oacute;ch kluczowych instytucji finansowych: Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) oraz Banku Światowego, kt&oacute;re miały nadzorować stabilność finansową i wspierać rozw&oacute;j gospodarczy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W latach 60. Ub. wieku system Bretton Woods zaczął napotykać trudności. Rosnący deficyt handlowy USA i nadmiar dolar&oacute;w na rynku zwiększyły presję na konwersję dolar&oacute;w na złoto, co mogło wyczerpać amerykańskie rezerwy kruszcu. W 1971 r. prezydent Richard Nixon ogłosił zawieszenie konwersji dolar&oacute;w na złoto, co w efekcie doprowadziło do upadku systemu Bretton Woods.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Po jego załamaniu dolar amerykański pozostał wciąż gł&oacute;wną walutą rezerwową, ale nie był już oparty na sztywnym standardzie złota. Umocnienie pozycji dolara nastąpiło za pomocą porozumienia z Arabią Saudyjską, kt&oacute;ra w tamtym czasie była gł&oacute;wnym eksporterem ropy naftowej na świecie. Porozumienie to zakładało, że Arabia Saudyjska będzie akceptować płatności za ropę naftową wyłącznie w dolarach amerykańskich (USD), a w zamian USA zobowiązały się do dostarczania wsparcia militarnego i politycznego dla Arabii Saudyjskiej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">To porozumienie miało kluczowe znaczenie dla ugruntowania pozycji dolara amerykańskiego jako gł&oacute;wnej waluty rezerwowej na arenie międzynarodowej. Wprowadzenie praktyki denominowania transakcji naftowych w dolarach amerykańskich znacząco zwiększyło popyt na dolary, umocniło jego wartość i umożliwiło Stanom Zjednoczonym finansowanie swojego deficytu handlowego poprzez emisję dolar&oacute;w. Obecnie według MFW dolar stanowi 59 proc. światowych rezerw walutowych w bankach centralnych i mimo wszelkich starań państw BRICS nie zanosi się, by w ciągu najbliższej dekady miało się to zmienić.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bank Rozrachunk&oacute;w Międzynarodowych szacuje, że dolar amerykański jest zaangażowany w prawie 90 proc. transakcji walutowych i stanowi 85 proc. transakcji na rynkach kasowych, terminowych. Połowa światowego handlu i trzy czwarte handlu w regionie Azji i Pacyfiku jest denominowana w dolarach amerykańskich, co prędko się nie zmieni.</span></p> <p><strong><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/%C5%9Bwiatowe_rezerwy_dolara_30.08.png" width="910" height="741" /></strong></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: MFW</span></em></p> <h3><strong>Waluty, kt&oacute;re mogą najwięcej zyskać</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Aby zrozumieć, kt&oacute;re z walut BRICS mogą odnieść największe korzyści ze zwiększonej wymiany w walutach krajowych, warto skupić się na ich zdolności do samofinansowania oraz polityce bank&oacute;w centralnych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Pierwszy z tych aspekt&oacute;w możemy ocenić poprzez m.in. wskaźnik związany z bieżącym saldem bilansu rachunk&oacute;w obrotu w relacji do PKB. Ten wskaźnik mierzy r&oacute;żnicę między eksportem a importem towar&oacute;w, usług oraz transfer&oacute;w finansowych w danym kraju. Wskazuje on, czy kraj jest netto eksporterem, czy też importuje więcej kapitału. Wskazuje to, czy do kraju napływa więcej środk&oacute;w finansowych (saldo dodatnie), czy też więcej ich wypływa (saldo ujemne).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Analizując kraje BRICS, zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW), szczeg&oacute;lnie korzystna sytuacja ma miejsce w przypadku rosyjskiego rubla i chińskiego juana. To właśnie te dwie waluty od wielu lat zyskują przewagę poprzez większy eksport kapitału niż import, co przypuszczalnie wpływa pozytywnie na wartość tych walut. Niemniej jednak, gdy skierujemy nasze spojrzenie na kursy tych konkretnych walut na rynku międzynarodowym, dostrzeżemy, że istnieją dodatkowe czynniki, kt&oacute;re wpływają na ich wartość.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_bilans_p%C5%82atniczy_30.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: MFW</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Podobnie działa mechanizm w przypadku interwencji walutowych. Bank centralny, dążąc na przykład do umocnienia swojej waluty, może przeprowadzić sprzedaż walut obcych. Taka interwencja wpływa bezpośrednio na kurs waluty na rynku walutowym. W rezultacie państwa, kt&oacute;rych rezerwy systematycznie rosną, zyskują na globalnej atrakcyjności oraz zwiększają swoje zdolności do interwencji walutowych. Pod tym względem od 2010 r. wysuwa się na prowadzenie rupia indyjska oraz rand południowoafrykański.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zmiany te wyjaśniać mogą r&oacute;wnież, dlaczego rubel, mimo że stoi za nim najkorzystniejszy bilans handlowy, traci na wartości. Co ciekawe, dopiero po największym w historii Stan&oacute;w Zjednoczonych dodruku pieniądza mogliśmy zauważyć, że w momencie, w kt&oacute;rym Fed zwiększał drastycznie sw&oacute;j bilans, dolar wyraźnie się umacniał mimo historycznie niskich st&oacute;p procentowych. Pokazuje to, że interwencje bank&oacute;w centralnych mogą mieć większy wpływ na notowania niż sama r&oacute;żnica w stopach procentowych.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_rezerwy_bank%C3%B3w_centralnych_30.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></em></p> <h3><strong>Podsumowanie</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Podsumowując dostępne dane dotyczące potencjału walut BRICS, można stwierdzić, że pozycja dolara nie wydaje się zagrożona. Jeśli jednak skoncentrujemy się na możliwości wzmacniania handlu w ramach koalicji BRICS, to największy potencjał w tym kontekście wykazują: rupia, rand, a na trzecim miejscu juan. Większość z tych państw nie ma interesu w umacnianiu swojej waluty względem dolara, szczeg&oacute;lnie w przypadku, gdy są eksporterami netto wobec Stan&oacute;w Zjednoczonych.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plWed, 30 Aug 2023 14:11:00 +0200Po zakończonym trzydniowym szczycie stowarzyszenia państw BRICS, do którego należą Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i Republika Południowej Afryki, dowiedzieliśmy się m.in. o planach przyłączenia kolejnych sześciu członków. Rozszerzenie to ma na celu stwor...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (28.08 – 1.09.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-28-08-1-09https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-28-08-1-09Przyszły tydzień wyznacza koniec sierpnia i koniec letnich wakacji, inwestorzy mogą więc przygotowywać się na wrzesień, który według danych Dow Jones jest historycznie najgorszym miesiącem dla rynków z akcji. W przyszłym tygodniu będziemy śledzić trendy w zaufaniu konsumentów w USA, a następnie dane dotyczące wzrostu PKB w USA w drugim kwartale i stopę bezrobocia także w USA. Po drugiej stronie Atlantyku opublikowane zostaną wstępne wyniki sierpniowej inflacji w strefie euro.<h3><strong>Wtorek, 29.08, 14:00 GMT, wskaźnik zaufania amerykańskich konsument&oacute;w CB (sierpień)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks zaufania konsument&oacute;w (CCI) Conference Board mierzy zaufanie konsument&oacute;w do gospodarki. Jest to wskaźnik, kt&oacute;ry może przewidzieć wydatki konsument&oacute;w, będące kluczowym czynnikiem og&oacute;lnej aktywności gospodarczej. Wyższe wartości wskazują na większy optymizm konsument&oacute;w. Wskaźnik CCI jest mierzony na podstawie poziomu zaufania z 1985 r., kt&oacute;ry został ustalony na poziomie 100 pkt. Indeks powyżej 100 pkt wskazuje na wyższy poziom zaufania niż w 1985 r. Wartość poniżej 100 pkt wskazuje na niższy poziom zaufania niż w 1985 r.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W lipcu wskaźnik zaufania konsument&oacute;w (CCI) Conference Board kolejny raz wzr&oacute;sł, osiągając poziom 117,0, co było wynikiem lepszym niż oczekiwane 111,8 i wyższym od czerwcowego odczytu na poziomie 110,1. Wskaźnik bieżącej sytuacji konsument&oacute;w, kt&oacute;ry mierzy ocenę obecnych warunk&oacute;w biznesowych i rynku pracy przez konsument&oacute;w, wzr&oacute;sł do 160,0 wobec 155,3 w poprzednim miesiącu. Wskaźnik oczekiwań konsument&oacute;w, kt&oacute;ry mierzy kr&oacute;tkoterminowe przewidywania konsument&oacute;w dotyczące dochod&oacute;w, perspektyw biznesowych i sytuacji na rynku pracy, poprawił się z 80,0 odnotowanych w czerwcu do 88,3. Co istotne, wskaźnik oczekiwań konsument&oacute;w znacznie przekroczył pr&oacute;g 80, historycznie uznawany za poziom wskazujący na zbliżającą się recesję w ciągu kolejnego roku. Pomimo rosnących st&oacute;p procentowych nastroje konsument&oacute;w pozostają optymistyczne, potencjalnie napędzane przez zmniejszoną inflację i solidny rynek pracy. Znacząca r&oacute;żnica między wskaźnikiem bieżącej sytuacji a wskaźnikiem oczekiwań może jednak podkreślać niepewność konsument&oacute;w co do przyszłości.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CB_CCI_25.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: www.conference-board.org/</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy charakter dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><br /><strong>Środa, 30.08, 12:30 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) Stan&oacute;w Zjednoczonych w ujęciu kwartalnym (II kw. 2023 r.)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towar&oacute;w i usług wyprodukowanych w danym kraju (lub &ndash; jak w tym przypadku &ndash; w strefy euro) przez określony czas. PKB jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ daje og&oacute;lny obraz tego, jak dobrze lub jak słabo gospodarka sobie radzi. Jeśli wzrost PKB jest wyższy od oczekiwań, gospodarka jest w dobrej kondycji. Z drugiej strony &ndash; jeśli wzrost PKB jest niższy od oczekiwań, gospodarka jest słabsza.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według wstępnych szacunk&oacute;w w II kw. 2023 r. gospodarka Stan&oacute;w Zjednoczonych rosła o 2,4% w ujęciu rocznym. Ta stopa wzrostu przewyższyła 2% wzrost odnotowany w poprzednim kwartale oraz rynkowe prognozy zakładające odczyt 1,8%. Inwestycje w środki trwałe inne niż mieszkaniowe znacznie przyspieszyły, rosnąc o 7,7% w por&oacute;wnaniu z 0,6% w poprzednim kwartale. Wzrost ten wynikał gł&oacute;wnie z odbicia inwestycji na sprzęt, kt&oacute;re wzrosły o 10,8% po spadku o 8,9% w poprzednim kwartale, oraz inwestycji w produkty oparte na własności intelektualnej, kt&oacute;re wzrosły o 3,9% po spadku o 3,1% w poprzednim kwartale.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Z kolei wydatki konsumenckie wyraźnie spowolniły, rosnąc o ledwie 1,6% w por&oacute;wnaniu z wysokim wzrostem o 4,2% odnotowanym w poprzednim kwartale. Mimo to wydatki konsumpcyjne nadal przewyższały prognozy rynkowe, ponieważ presja inflacyjna zmniejszyła się, a rynek pracy utrzymał swoją kondycję. Podczas gdy konsumpcja towar&oacute;w odnotowała wyraźne spowolnienie, rosnąc o 0,7% w por&oacute;wnaniu z poprzednimi 6%, wydatki na usługi pozostały odporne, rosnąc o 2,1% w por&oacute;wnaniu z poprzednimi 3,2%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tymczasem wydatki publiczne wzrosły w niższym tempie 2,6% w por&oacute;wnaniu z wcześniejszymi 5%. Z drugiej strony handel netto miał negatywny wpływ na wzrost, odejmując 0,12 punktu procentowego. Wynikało to ze spadku eksportu o 10,8% i mniejszego spadku importu o 7,8%.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"> <img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_USA_25.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy wpływ na USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 31.08, 9:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro (CPI) w ujęciu rocznym (wstępne dane za sierpień)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w, takie jak żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Stopa inflacji cen konsumpcyjnych w strefie euro w lipcu 2023 r. wyniosła 5,3%. Oznaczało to najniższy poziom od stycznia 2022 r., przypisywany przede wszystkim dalszej redukcji cen energii, kt&oacute;re spadły o -6,1% w por&oacute;wnaniu z poprzednim -5,6%. Ponadto odnotowano spowolnienie wzrostu koszt&oacute;w alkoholu i tytoniu, kt&oacute;re zmieniły się o 10,8% w por&oacute;wnaniu do poprzednich 11,6%, a także nieenergetycznych towar&oacute;w przemysłowych, w przypadku kt&oacute;rych korekta wyniosła z 5,5% do 5%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Z kolei stopa inflacji dla usług przyspieszyła do 5,6%, z poprzednich 5,4%. Inflacja bazowa, kt&oacute;ra pomija ceny energii, żywności, alkoholu i tytoniu, pozostała na niezmienionym poziomie 5,5%. Warto zauważyć, że wskaźnik inflacji bazowej po raz pierwszy od 2021 r. przewyższył wskaźnik inflacji zasadniczej.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Wykres_CPI_EU_25.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań, inflacja będzie wyższa, co może sprzyjać spadkowi EUR. Jest to jednak r&oacute;wnież bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost EUR. Jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to dać EBC argument do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR, STOXX</strong></p> <h3><strong><em>Piątek 1.09, 12:30 GMT, stopa bezrobocia w USA (sierpień)</em></strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopa bezrobocia to odsetek os&oacute;b bez pracy, kt&oacute;re aktywnie poszukiwały zatrudnienia w poprzednim miesiącu w stosunku do całkowitej liczby os&oacute;b w wieku produkcyjnym lub na rynku pracy. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że duża liczba os&oacute;b pozostaje bez pracy pomimo aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Niska stopa bezrobocia wskazuje na stabilny rynek pracy i większą dostępność miejsc pracy.&nbsp;</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopy bezrobocia są ważne dla analizy ekonomicznej i mogą wpływać na aspekty społeczne i gospodarcze. Wysoka stopa bezrobocia wiąże się z niższymi dochodami i wzrostem ub&oacute;stwa, podczas gdy niska stopa bezrobocia sprzyja wzrostowi płac i dobrobytu społecznego. Rządy i decydenci monitorują stopę bezrobocia, aby ocenić skuteczność polityki zatrudnienia i podejmować działania w celu tworzenia miejsc pracy i wspierania bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, że stopa bezrobocia jest jednym z wielu narzędzi służących do oceny rynku pracy. Ważna jest r&oacute;wnież analiza innych wskaźnik&oacute;w, takich jak wsp&oacute;łczynnik aktywności zawodowej czy wysokość wynagrodzeń.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W lipcu 2023 r. stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych nieznacznie spadła, osiągając 3,5%, w por&oacute;wnaniu z 3,6% w czerwcu, i przewyższając prognozy rynkowe na poziomie 3,6%. Liczba os&oacute;b sklasyfikowanych jako bezrobotne zmniejszyła się o 116 tysięcy, osiągając łącznie 5,841 miliona, podczas gdy liczba os&oacute;b zatrudnionych wzrosła o 268 tysięcy, osiągając 161,262 miliona. Stopa bezrobocia U-6, szersza miara obejmująca osoby, kt&oacute;re pragną zatrudnienia, ale zaprzestały aktywnego poszukiwania pracy, a także osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin z powodu braku możliwości pracy na pełny etat, spadła z 6,9% w czerwcu do 6,7% w lipcu. Pomimo tych zmian w danych dotyczących bezrobocia wskaźnik aktywności zawodowej pozostał w lipcu stabilny, na poziomie 62,6%. Wskaźnik ten utrzymuje się na najwyższym poziomie już od marca 2020 r.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stopa_bezrobocia_25.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć niedźwiedzi wpływ na USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być byczy dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong><em>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</em></strong></h3> <p><strong>HP Inc (HPQ)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,8548. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 29 sierpnia, po zamknięciu rynku.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong>Salesforce Inc (CRM)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,9. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 30 sierpnia, po zamknięciu rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Lululemon Athletica (LULU)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,53. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 31 sierpnia, po zamknięciu rynku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 25 Aug 2023 11:00:00 +0200Przyszły tydzień wyznacza koniec sierpnia i koniec letnich wakacji, inwestorzy mogą więc przygotowywać się na wrzesień, który według danych Dow Jones jest historycznie najgorszym miesiącem dla rynków z akcji. W przyszłym tygodniu będziemy śledzić trendy...Spółki rozchwytywane przez superinwestorów. Raport 13Fhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/spolki-rozchwytywane-przez-superinwestorow-raport-13fhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/spolki-rozchwytywane-przez-superinwestorow-raport-13fZ końcem każdego kwartału oczekujemy raportu 13F, który jest składany przez fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem że kontrolują lub zarządzają aktywami o wartości co najmniej 100 milionów dolarów. Przyglądając się tym dokumentom, dowiedzmy się, jakie aktywa najczęściej kupowali czołowi graczy na rynku w II kw. br.<h3><strong>Czy superinwestorzy przewidują hossę?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Spośr&oacute;d 77 funduszy superinwestor&oacute;w dokonano zakupu aż 964 r&oacute;żnych akcji i sprzedano aż 1047. Wydaje się zatem, że najwięksi inwestorzy nie tryskają optymizmem. Czy to oznacza, że ostatnie wzrosty indeks&oacute;w nie miały większego znaczenia?</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_US100_dzienny_24.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, US100, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W czołowej piątce najbardziej rozchwytywanych sp&oacute;łek w funduszach superinwestor&oacute;w znalazły się: Berkshire Hathaway A/B (stanowiące 3,7 proc. wszystkich portfeli), Alphabet A/B (Google) (3,6 proc.), Microsoft (2,7 proc.), Meta Platforms (Facebook) (2 proc.) oraz Amazon (1,8 proc.).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Analizując zgromadzone dane dotyczące preferencji superinwestor&oacute;w, można dostrzec pewne zaskakujące trendy. Wydaje się, że sektor materiałowy cieszył się największym zainteresowaniem, zanotowawszy wzrost o 0,68 proc. wielkości portfeli superinwestor&oacute;w. Niewiele gorzej wypadł sektor przemysłowy, zyskując o 0,42 proc. Co ciekawe, obserwuje się odwrotną sytuację w przypadku sektor&oacute;w silnie związanych z technologią. Sektor technologiczny stracił 1,7 proc., natomiast sektor technologii informacyjnych spadł 1,16 proc., co jasno obrazuje pesymizm wśr&oacute;d inwestor&oacute;w.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_zmiana_sektorow_24.08.png" width="909" height="432" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.dataroma.com/m/stats/stats.php?o=n"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.dataroma.com/m/stats/stats.php?o=n</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">By określić, kt&oacute;re sp&oacute;łki kupowano najczęściej, policzymy r&oacute;żnice w wielkości i liczby nabywc&oacute;w do wielkości i liczby sprzedawc&oacute;w. W ten spos&oacute;b oddzielimy akcje sp&oacute;łek, kt&oacute;re najczęściej były przedmiotem obrotu od tych, kt&oacute;re rzeczywiście mogą mieć potencjał.</span></p> <h3><strong>Największy popyt na Markel Group Inc.&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W II kw. br. aż pięciu superinwestor&oacute;w kupiło akcje sp&oacute;łki Markel Corporation (MarkelCorp) o łącznej wartości 0,12 proc. wszystkich portfeli zarządzających. Co istotne, żaden z nich nie sprzedał akcji tej sp&oacute;łki. Markel Corporation to amerykańska firma specjalizująca się w sektorze ubezpieczeniowym i finansowym. Jej działalność obejmuje ubezpieczenia majątkowe, reasekurację oraz inwestycje. Sp&oacute;łka jest znana z oferowania spersonalizowanych rozwiązań ubezpieczeniowych dla klient&oacute;w indywidualnych i korporacyjnych oraz zaangażowania w obszarze reasekuracji.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_MarkelCop_dzienny_24.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, MarkelCorp, Daily</span></em></p> <h3><strong>Generac Holdings Inc.</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na drugim miejscu znalazła się, mogłoby się wydawać, niszowa sp&oacute;łka Generac Holdings Inc. (Generac), kt&oacute;rą zakupiło aż 3 super inwestor&oacute;w. Wśr&oacute;d nich znalazł się m.in. Michael Burry, kt&oacute;ry zasłynął trafną zapowiedzią kryzysu z 2008 r. Całkowite zakupy netto akcji Generac w II kw. wynosiły 0,1 proc. wszystkich portfeli zarządzających. </span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;"><br /></span><span style="font-weight: 400;">Generac to amerykańska firma specjalizująca się w dziedzinie produkcji i dostarczania rozwiązań związanych z energią. Jej gł&oacute;wna działalność obejmuje projektowanie, produkcję i dystrybucję przenośnych i stacjonarnych generator&oacute;w prądotw&oacute;rczych, kt&oacute;re są wykorzystywane jako źr&oacute;dło zapasowego energii w przypadku awarii sieci energetycznej. Firma oferuje także systemy magazynowania energii i rozwiązania z zakresu zarządzania energią.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Generac_daily_24.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, Generac, Daily</span></em></p> <h3><strong>Fidelity National Financial Inc.</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na trzecim miejscu znalazł się Fidelity National Financial Inc. (FIS), kt&oacute;rą zakupiło trzech superinwestor&oacute;w. Całkowite zakupy netto akcji Fidelity w II kw. stanowiły 0,08 proc. wszystkich portfeli zarządzających.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Amerykańska firma Fidelity National Financial specjalizuje się w dziedzinie usług związanych z nieruchomościami i finansami. Jej gł&oacute;wna działalność obejmuje świadczenie usług tytułowych, ubezpieczeń nieruchomości oraz rozwiązań technologicznych dla branży nieruchomości. Firma działa w obszarze zapewniania bezpieczeństwa tytuł&oacute;w nieruchomości, usług hipotecznych i innych aspekt&oacute;w związanych z transakcjami nieruchomościowymi. Zdaje się, że ostatnie zakupy mogą wieścić pierwsze oznaki nowego ożywienia na rynku nieruchomości w Stanach Zjednoczonych.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_FIZ_dzienny_24.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, FIS, Daily</span></em></p> <h3><strong>Taiwan Semiconductor Manufacturing Company</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Pierwsze miejsce poza podium należy do największego światowego producenta p&oacute;łprzewodnik&oacute;w Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TaiwanSemic). Jego akcje kupiło siedmiu superinwestor&oacute;w, a czterech sprzedało. Łączna wartość netto zakupionych pozycji wyniosła 0,076 proc. wszystkich portfeli zarządzających.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, wiodący na świecie producent p&oacute;łprzewodnik&oacute;w i układ&oacute;w scalonych, specjalizuje się w zaawansowanych procesach technologicznych, wytwarzając mikroprocesory, układy graficzne, układy pamięci oraz inne komponenty elektroniczne dla szerokiego spektrum branż, w tym telekomunikacji, elektroniki użytkowej, samochodowej oraz innych sektor&oacute;w przemysłu. TSMC odgrywa kluczową rolę w rozwijaniu nowych technologii p&oacute;łprzewodnikowych i dostarczaniu zaawansowanych produkt&oacute;w dla globalnej branży elektronicznej.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_TSMC_dzienny_24.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, TaiwanSemic, Daily</span></em></p> <h3><strong>Advanced Micro Devices (AMD)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na piątym miejscu w zestawieniu sp&oacute;łek, kt&oacute;rych akcje cieszyły się największym zainteresowaniem, znalazł się Advanced Micro Devices (AMD). Trzech superinwestor&oacute;w kupiło akcje tej sp&oacute;łki, a łączna wartość netto zakupionych pozycji wyniosła 0,07 proc. wszystkich portfeli zarządzających.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Advanced Micro Devices, Inc. to firma zajmująca się produkcją mikroprocesor&oacute;w, układ&oacute;w graficznych oraz innych komponent&oacute;w związanych z technologią komputerową. Sp&oacute;łka konkuruje z firmą Intel w dziedzinie procesor&oacute;w oraz dostarcza zaawansowane karty graficzne dla sektora gier i zastosowań profesjonalnych. AMD dostarcza także innowacyjne rozwiązania w dziedzinie obliczeń, sztucznej inteligencji i technologii przyszłości.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_AMD_dzienny_24.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, AMD, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plThu, 24 Aug 2023 10:43:00 +0200Z końcem każdego kwartału oczekujemy raportu 13F, który jest składany przez fundusze inwestycyjne w Stanach Zjednoczonych, pod warunkiem że kontrolują lub zarządzają aktywami o wartości co najmniej 100 milionów dolarów. Przyglądając się tym dokumentom, ...Lista ważnych problemów chińskiej gospodarkihttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/lista-waznych-problemow-chinskiej-gospodarkihttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/lista-waznych-problemow-chinskiej-gospodarkiSkumulowanie pogarszających się wskaźników gospodarczych zdaje się skłonić chiński bank centralny do obniżenia stóp procentowych o 10 punktów bazowych. W rezultacie, mimo trwającego procesu rozwoju gospodarczego, napotykamy na znaczące spowolnienie. To z kolei doprowadza do spadku rentowności chińskich obligacji 10-letnich od początku roku z poziomu 3 do 2,55 proc. Warto zastanowić się, jakie negatywne czynniki wpływają na obecny stan oraz czego możemy spodziewać się w przyszłości?<h3><strong>Spadająca demografia jest jednym z gł&oacute;wnych czynnik&oacute;w spowolnienia</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jednym z gł&oacute;wnych powod&oacute;w spowolnienia gospodarczego w Chinach jest drastycznie spadająca demografia. Kumulujące się problemy są efektem wcześniejszej polityki </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">jednego dziecka", kt&oacute;rą chiński rząd wprowadził w 1979 r. Konsekwencją tego jest fakt, że liczba zatrudnionych os&oacute;b spadła prawie do poziom&oacute;w sprzed początku tego stulecia. Od 1990 r. wsp&oacute;łczynnik urodzeń nie przekroczył poziomu 2,1, kt&oacute;ry jest uznawany za minimum do rozwoju demografii. Obecnie wynosi on ok. 1,1. Wygląda na to, że pod tym względem Chiny przypominają raczej mocarstwa w fazie schyłku niż te, kt&oacute;re zdobywają pozycję lidera.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_zatrudnieni_23.08.png" width="910" height="424" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics</span></em></p> <h3><strong>Spadające tempo PKB to niejedyny problem</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Wprawdzie ciężko uznać wzrost gospodarczy na poziomie 6,3 proc. r/r. za recesję, ale jest to wynik gorszy od oczekiwanego 7,3 proc. r/r. Znaki ostrzegawcze możemy też zobaczyć w danych makroekonomicznych.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Analitycy OPEC przewidują spadek tempa zużycia ropy i produkt&oacute;w ropopochodnych w przedziale 6-10 proc. do poziomu 3-5 proc. od III kw. br. Zużycie ropy ma szczeg&oacute;lne znaczenie w kontekście rozwoju chińskiej gospodarki, kt&oacute;ra jest drugim wśr&oacute;d największych konsument&oacute;w tego surowca na świecie, tuż po Stanach Zjednoczonych. Udział Chin w globalnym popycie wynosi aż 15,7 proc. Wielkość zużycia ropy przez Państwo Środka wydaje się kluczowym wskaźnikiem do oceny rozwoju tej gospodarki. Analizując gospodarkę Chin w ten spos&oacute;b, faktycznie można dojść do wniosku, że zanosi się na spowolnienie wzrostu gospodarczego. Niemniej jednak nie zaobserwowano tu jak dotąd żadnych oznak recesji. Z tego też względu zdaje się, że nie powinniśmy zauważyć znaczącego spadku cen ropy naftowej w długim terminie.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_zapotrzebowanie_na_rope_23.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: OPEC</span></em></p> <h3><strong>Spadek eksportu spowodowany zadyszką Zachodu</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Inwestorzy coraz bardziej obawiają się złej sytuacji na rynkach po opublikowaniu ostatnich danych dotyczących eksportu z Chin, kt&oacute;ry uległ spadkowi o 14,5 proc. w por&oacute;wnaniu do roku poprzedniego, co jest największym spadkiem od wybuchu kryzysu pandemicznego. Wydaje się, że gł&oacute;wną przyczyną tego spadku w eksporcie d&oacute;br jest zmniejszenie popytu z państw zachodnich, zwłaszcza z USA, kt&oacute;re są odbiorcą aż 17 proc. całego chińskiego eksportu.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_export_chiny_23.08.png" width="910" height="424" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics</span></em></p> <h3><strong>Czy Chiny straciły sw&oacute;j wcześniejszy atrakcyjny status inwestycyjny?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Po kryzysie z 2008 r. tempo inwestycji w trwałe środki przedsiębiorstw chińskich systematycznie spadało &ndash; z ok. 20 do obecnych 3,4 proc. w ujęciu rocznym. Gł&oacute;wnym obszarem, kt&oacute;ry odpowiada za ten spadek tempa wzrostu, są inwestycje w sektorze nieruchomości. Tu odnotowano spadek o 8,5 proc. w ujęciu rocznym. Wydaje się, że jest to związane z nadmiernym skupieniem się na tym sektorze w gospodarce, co uwidoczniło się w niedawnej deklaracji bankructwa jednego z największych deweloper&oacute;w, czyli grupy Evergrande. Taka sytuacja może wskazywać na powt&oacute;rzenie się kryzysu na rynku nieruchomości, podobnego do tego z 2008 r., choć jeszcze nie widać tego w cenach nieruchomości w kraju.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_inwestycje_kapita%C5%82owe_23.08.png" width="910" height="424" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics</span></em></p> <h3><strong>Deflacja. Tak, deflacja w Chinach&hellip;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Dla inwestor&oacute;w z Zachodu większym zaskoczeniem może być obecny spadek cen towar&oacute;w i usług w Chinach. Zjawisko to jest widoczne m.in. we wskaźniku inflacji konsumenckiej CPI, kt&oacute;ry spada o 0,3 proc. w ujęciu rocznym, oraz w inflacji producenckiej PPI, kt&oacute;ra obniżyła się o 4,4 proc. Głębsza analiza ujawnia, że gł&oacute;wnymi czynnikami wpływającymi na ten spadek cen są obniżone koszty transportu oraz surowc&oacute;w. Wygląda na to, że to właśnie te czynniki były jednymi z gł&oacute;wnych determinant&oacute;w decyzji chińskiego banku centralnego dotyczących obniżenia st&oacute;p procentowych. Nasunąć może się pytanie, dlaczego takie azjatyckie gospodarki jak Chiny czy Japonia nie miały do czynienia z globalną inflacją, kt&oacute;rą mogliśmy zaobserwować w krajach Zachodu? Wydaje się, że spowodowane jest to tym, że wzrost podaży pieniądza (mierzony m.in. agregatem M3) nie odbiegał w żaden spos&oacute;b od sytuacji sprzed pandemii, w przeciwieństwie do gospodarek Zachodu.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_chiny_23.08.png" width="910" height="424" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Deflacja była historycznie często poprzednikiem spowolnienia gospodarczego lub recesji. Przykładem jest Japonia, kt&oacute;ra długo cierpiała z powodu deflacji i jej negatywnych skutk&oacute;w, m.in. ograniczonego popytu i inwestycji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Mimo obaw chińska gospodarka zdaje się być elastyczna, a władze zdolne do interwencji. Przypadek Japonii pokazuje, że uniknięcie długotrwałej deflacji może wymagać odpowiednich działań politycznych i stymulacji ekonomicznej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_M3_23.08.png" width="910" height="424" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plWed, 23 Aug 2023 09:26:00 +0200Skumulowanie pogarszających się wskaźników gospodarczych zdaje się skłonić chiński bank centralny do obniżenia stóp procentowych o 10 punktów bazowych. W rezultacie, mimo trwającego procesu rozwoju gospodarczego, napotykamy na znaczące spowolnienie. To ...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (21-25.08.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-21-25-08https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-21-25-08Sierpień jest zazwyczaj spokojniejszym miesiącem po tym, jak większość spółek opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał, a wielu inwestorów cieszy się letnimi wakacjami. W przyszłym tygodniu poznamy raporty z Niemiec dotyczące wskaźnika cen dóbr produkcyjnych, a także aktualizację dotyczącą wzrostu PKB w drugim kwartale.<h3><strong>Poniedziałek, 21.08, 6:00 GMT, wskaźnik cen d&oacute;br produkcyjnych w Niemczech (PPI) w ujęciu miesięcznym (lipiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks cen d&oacute;br produkcyjnych (PPI) mierzy zmiany cen towar&oacute;w płaconych przez lokalnych producent&oacute;w, prezentując przegląd inflacji na poziomie hurtowym. Ten kompleksowy indeks składa się z wielu indeks&oacute;w branżowych i indeks&oacute;w kategorii produkt&oacute;w, kt&oacute;re wsp&oacute;lnie odzwierciedlają zmiany cen towar&oacute;w produkowanych przez producent&oacute;w.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">PPI r&oacute;żni się od indeksu cen konsumpcyjnych (CPI), kt&oacute;ry mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług płaconych przez konsument&oacute;w. Jest mało prawdopodobne, aby wzorce cen producent&oacute;w i konsument&oacute;w pozostały rozbieżne przez dłuższy czas, ponieważ zmiany cen producent&oacute;w znacząco wpływają na opłaty dla konsument&oacute;w i odwrotnie. W najbliższym czasie rozbieżności w stopach inflacji między sektorem hurtowym i detalicznym mogą wynikać z czynnik&oacute;w takich jak koszty dystrybucji, a także podatki i dotacje rządowe.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Niemiecki wskaźnik PPI był ujemny od października 2022 r., z wyjątkiem kwietnia 2023 r., kiedy dane wykazały wzrost o 0,3% miesiąc do miesiąca. W czerwcu niemiecki PPI odnotowano na poziomie -0,3%, nieco wyższym niż oczekiwano (-0,4%) po spadku o 1.4% miesiąc wcześniej. Spadek inflacji producenckiej może być związany ze stosunkowo niższymi cenami ropy naftowej i energii w pierwszych miesiącach roku. Obecnie zaczęły one ponownie rosnąć, potencjalnie prowadząc do powrotu wzrostu cen w najbliższej przyszłości.&nbsp;</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PPI_niemcy_18.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań, może to sprzyjać spadkowi EUR. Może to być jednak r&oacute;wnież bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost kursu euro. Z drugiej strony, jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może dać EBC argument do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Piątek, 25.08, 6:00 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) Niemiec w ujęciu kwartalnym (II kw.)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towar&oacute;w i usług wyprodukowanych w danym kraju (lub &ndash; jak w tym przypadku &ndash; w strefy euro) przez określony czas. PKB jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ daje og&oacute;lny obraz tego, jak dobrze lub jak słabo gospodarka sobie radzi. Jeśli wzrost PKB jest wyższy od oczekiwań, gospodarka jest w dobrej kondycji. Z drugiej strony &ndash; jeśli wzrost PKB jest niższy od oczekiwań, gospodarka jest słabsza.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według wstępnych szacunk&oacute;w niemiecka gospodarka zdołała odwr&oacute;cić trend recesji w II kw. br., po dw&oacute;ch kwartałach spadku. Odczyt 0,0 był jednak nieco rozczarowujący, ponieważ okazał się niższy od oczekiwań Bundesbanku na poziomie 0,1%.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Niemniej jednak dane za I kw. zostały skorygowane w g&oacute;rę z -0,3% do -0,1%, a korekty dokonano r&oacute;wnież dla IV kw. 2022 r., przesuwając się z -0,5% do -0,4%. Całoroczne prognozowane stopy wzrostu niemieckiego PKB wynoszą obecnie -0,3% w 2023 r., a następnie 1,2% w 2024 r. i 1,3% w 2025 r., według Bundesbanku. MFW r&oacute;wnież obniżył swoje oczekiwania wobec silniejszego spadku PKB o 0,3% w tym roku, przekraczając spadek o 0,1% prognozowany w kwietniu. Ta ponura prognoza może być w dużej mierze spowodowana utrzymującą się niestabilnością sektora produkcyjnego.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_Niemcy_18.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy wpływ na EUR, podczas gdy niższy od oczekiwań odczyt może być niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong><em>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</em></strong></h3> <p><strong>Zoom Video Communications Inc (ZM)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,06. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 22 sierpnia.&nbsp;</span></p> <p><strong>NVIDIA (NVDA) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,07. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 23 sierpnia, po zamknięciu rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Workday (WDAY)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,25. Pozytywne zaskoczenie wynikami w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 24 sierpnia, po zamknięciu rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Marvell (MRVL)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,3225. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: piątek, 25 sierpnia.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 18 Aug 2023 09:38:00 +0200Sierpień jest zazwyczaj spokojniejszym miesiącem po tym, jak większość spółek opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał, a wielu inwestorów cieszy się letnimi wakacjami. W przyszłym tygodniu poznamy raporty z Niemiec dotyczące wskaźnika cen dóbr pr...Słaby rubel z możliwością odbicia?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/slaby-rubel-z-mozliwoscia-odbiciahttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/slaby-rubel-z-mozliwoscia-odbiciaRosyjska waluta ponownie osiągnęła historycznie słaby poziom, drugi raz od wybuchu wojny w Ukrainie przekraczając barierę 100 rubli za dolara. Obecne spadki zdają się być spowodowane głównie przez dwa czynniki: ceną ropy Urals, która podskoczyła powyżej poziomu 70 USD za baryłkę, oraz zmniejszającym się wydobyciem produktów ropopochodnych. Według analiz OPEC może ono w tym roku spaść o 5,9 proc. r/r. Bank Centralny Rosji interweniuje, by wzmocnić notowania rubla. Zastanówmy się, jakie mogą być tego konsekwencje.<h3><strong>Spadek produkcji rosyjskiej ropy elementem planu OPEC+</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Z najnowszego raportu kartelu OPEC dowiedzieliśmy się, że drugi i trzeci kwartał bieżącego roku mają być najtrudniejszym okresem dla producent&oacute;w surowca w ciągu ostatnich lat. Największy kwartalny spadek produkcji ma wynieść 14,4 proc. rok do roku, ale do końca 2024 r. planowana jest odbudowa wydobycia na poziomie o 5,9 proc. niższym niż przed wybuchem wojny. To może być sygnał, że Moskwa dotrzymuje słowa w kwestii obiecanego zmniejszenia dostaw, wsp&oacute;łpracując jednocześnie Arabią Saudyjską jako liderem OPEC. Gł&oacute;wni producenci ropy, włącznie z Rosją, już od listopada ograniczają dostawy, aby zapobiec spadkom cen.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_zmiana_produkcji_ropy_18.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: OPEC</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wydobycie surowc&oacute;w ropopochodnych ma szczeg&oacute;lne znaczenie dla rosyjskiej gospodarki, stanowiąc aż 43 proc. eksportu. Spadek wartości rubla teoretycznie powinien mieć związek z rynkowymi cenami surowc&oacute;w energetycznych.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/eksport_russia_18.08.png" width="913" height="647" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://oec.world/en/profile/country/rus#:~:text=Exports%20The%20top%20exports%20of,and%20Italy%20(%2422.2B)"><em><span style="font-weight: 400;">https://oec.world/en/profile/country/rus#:~:text=Exports%20The%20top%20exports%20of,and%20Italy%20(%2422.2B)</span></em></a><em><span style="font-weight: 400;">.</span></em></p> <h3><strong>Co to może znaczyć dla rubla?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Mimo ostatniego umocnienia cen rosyjskiej ropy Urals powyżej poziomu 70 USD za baryłkę nie obserwujemy odzwierciedlenia tego we wzmocnieniu rubla. Może to być spowodowane tym, że rosyjskie firmy eksportowe nie wymieniają m.in. juan&oacute;w czy indyjskich rupii, co utrzymuje stałą deprecjację rubla. Z tego właśnie powodu na ostatnim posiedzeniu Banku Centralnego Rosji zaobserwowaliśmy podwyżkę st&oacute;p procentowych wyższą od oczekiwań i sięgającą poziomu 12 proc. Pojawiają się także opinie, że rząd rosyjski może zmusić krajowych eksporter&oacute;w do sprzedaży zagranicznych walut, co w połączeniu z działaniami banku centralnego oraz wzrostem cen ropy może rzeczywiście prowadzić do znacznego umocnienia rubla w kr&oacute;tkim terminie.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XBRUSD_dzienny_18.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XBRUSD, Daily</span></em></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_USDRUB_18.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingview</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 18 Aug 2023 09:29:00 +0200Rosyjska waluta ponownie osiągnęła historycznie słaby poziom, drugi raz od wybuchu wojny w Ukrainie przekraczając barierę 100 rubli za dolara. Obecne spadki zdają się być spowodowane głównie przez dwa czynniki: ceną ropy Urals, która podskoczyła powyżej...Ceny ropy na wzrostowym szlaku: oto, co pokazuje raport OPEChttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/ceny-ropy-na-wzrostowym-szlaku-oto-co-pokazuje-raport-opechttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/ceny-ropy-na-wzrostowym-szlaku-oto-co-pokazuje-raport-opecCeny ropy naftowej WTI przekroczyły swój tegoroczny szczyt. osiągając poziom 83,5 USD za baryłkę. Wydaje się, że jest to przede wszystkim rezultat mniejszego tempa globalnego spowolnienia gospodarczego, niż wcześniej przewidywano. Potwierdzeniem tego faktu może być nowy raport OPEC, który prezentuje oparte na wieloletnich umowach i nowych zamówieniach prognozy dotyczące popytu i produkcji surowca. Przyjrzyjmy się danym zawartym w tym raporcie i zastanówmy się, jaki wpływ może to mieć na cenę ropy naftowej oraz na globalne rynki.<h3><strong>Niedobory ropy do końca 2024 roku?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Analizując prognozy produkcji, zauważamy, że w przypadku braku zmiany w wielkości wydobycia przez OPEC od III kw. br. do końca 2024 r. istnieje możliwość utrzymania stałych niedobor&oacute;w. To zaś miałoby potencjalnie wpływ na kontynuację wzrostu cen. Pierwszy niedob&oacute;r mogliśmy zaobserwować już w II kw. br. Ważne jest podkreślenie, że produkty naftowe wykazują niską elastyczność popytu, co oznacza, że wzrost cen surowca niekoniecznie skutkuje spadkiem popytu na niego. Z tego powodu ceny ropy na rynkach są podatne na znaczące wahania.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_SUPPLY_DEMAND_PL_14.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Dane OPEC</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XTIUSD_daily_14.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XTIUSD, Daily</span></em></p> <h3><strong>Oczekiwane globalne ożywienie gospodarcze?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Gł&oacute;wnym czynnikiem potencjalnych niedobor&oacute;w jest wzrost oczekiwań dotyczących przyszłego popytu na najbliższe kwartały. Możemy zauważyć, że analitycy OPEC już teraz prognozują ożywienie gospodarcze. Warto odnotować, że jedynym regionem, w kt&oacute;rym przewiduje się spadek popytu w 2023 r., jest Europa (z oczekiwanym spadkiem o 0,6 proc. rok do roku). Co ciekawe, analitycy prowswswsgnozują spowolnienie w krajach zachodnich pomimo ożywienia w pozostałych częściach świata. Na przykład: przewidywany wzrost popytu na ropę w Stanach Zjednoczonych wynosi odpowiednio 0,5 proc. i 0,7 proc. w 2023 i 2024 r. W tych samych okresach popyt w Chinach może wzrosnąć kolejno o 6,2 proc. i 3,7 proc. Ze względu na związek między rozwojem gospodarczym a konsumpcją produkt&oacute;w naftowych analitycy przewidują istnienie wyraźnej dysproporcji w rozwoju między Wschodem a Zachodem świata. To z kolei może korzystnie wpłynąć na notowania chińskich indeks&oacute;w, w tym na indeks Hang Seng 50 (HK50) notowany na giełdzie w Hongkongu.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_demand_PL_14.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Dane OPEC</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_HK50_daily_14.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, HK50, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plMon, 14 Aug 2023 14:42:00 +0200Ceny ropy naftowej WTI przekroczyły swój tegoroczny szczyt. osiągając poziom 83,5 USD za baryłkę. Wydaje się, że jest to przede wszystkim rezultat mniejszego tempa globalnego spowolnienia gospodarczego, niż wcześniej przewidywano. Potwierdzeniem tego fa...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (14-18.08.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-14-18-08https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-14-18-08Sierpień jest zazwyczaj spokojniejszym miesiącem po tym, jak większość spółek opublikowała wyniki za drugi kwartał, a wielu inwestorów cieszy się letnimi wakacjami. W przyszłym tygodniu Wielka Brytania i strefa euro ogłoszą swoje dane dotyczące CPI za lipiec, a strefa euro opublikuje również dane dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale. <h3><strong>Środa, 16.08, 6:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii (CPI) w ujęciu rocznym (lipiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w, takie jak żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W czerwcu 2023 r. inflacja cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii odnotowała dość silny spadek 8,7 do 7,9%, osiągając najniższy poziom od marca 2022 roku. Wynik ten był r&oacute;wnież nieco poniżej prognozy rynkowej wynoszącej 8,2%. Spadek wynikał gł&oacute;wnie z przeceny paliw. Co więcej, stopa inflacji bazowej, kt&oacute;ra wyklucza zmienne pozycje, takie jak energia i żywność, r&oacute;wnież spadła do 6,9% po osiągnięciu 31-letniego maksimum na poziomie 7,1% w maju. Pomimo niedawnego spadku obie stopy inflacji pozostają znacznie wyższe niż cel Banku Anglii wynoszący 2,0%. W rezultacie bank centralny ma przestrzeń do kontynuowania swoich bieżących wysiłk&oacute;w na rzecz zaostrzenia polityki monetarnej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_UK_11.08.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań, może to sprzyjać spadkowi GBP, ale też jednocześnie stać się bodźcem dla Banku Anglii do podniesienia st&oacute;p procentowych. Mogłoby to spowodować zmniejszenie podaży pieniądza, powodując tym samym wzrost GBP. Jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to stanowić argument dla Banku do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: GBP</strong></p> <h3><strong>Środa, 16.08, 9:00 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) strefy euro w ujęciu kwartalnym (II kw.)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towar&oacute;w i usług wyprodukowanych w danym kraju (lub &ndash; jak w tym przypadku &ndash; w strefy euro) przez określony czas. PKB jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ daje og&oacute;lny obraz tego, jak dobrze lub jak słabo gospodarka sobie radzi. Jeśli wzrost PKB jest wyższy od oczekiwań, gospodarka jest w dobrej kondycji. Z drugiej strony &ndash; jeśli wzrost PKB jest niższy od oczekiwań, gospodarka jest słabsza.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według wstępnych danych, w drugim kwartale 2023 r. gospodarka strefy euro rozwijała się w tempie 0,6% rok do roku. Ta stopa wzrostu stanowi spowolnienie w por&oacute;wnaniu z rozwojem na poziomie 1,1% odnotowaną w poprzednim kwartale. Nieznacznie przekroczyła tym przewidywany przez rynek odczyt na poziomie 0,5%. Oznacza to najwolniejsze tempo wzrostu od czasu recesji w latach 2020-21, co można przypisać znacznemu spadkowi realnych dochod&oacute;w i wyraźnemu wzrostowi st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_QQ_EURO_11.08.png" /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć byczy wpływ na EUR, podczas gdy niższy od oczekiwań odczyt może być niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Piątek, 18.08, 9:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro (CPI) w ujęciu rocznym (lipiec)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Według wstępnych szacunk&oacute;w w lipcu roczna stopa inflacji w strefie euro spadła trzeci miesiąc z rzędu z poziomu 5,5% odnotowanego w czerwcu do 5,3%. Był to ruch zgodny z oczekiwaniami rynkowymi. Osiągnięty poziom jest najniższy od stycznia 2022 r. Spadek ten można przypisać dalszej obniżce cen energii &ndash; z 5,6 do 6,1%. Ponadto nastąpiło spowolnienie wzrostu koszt&oacute;w artykuł&oacute;w takich jak żywność, alkohol i tytoń (10,8% w por&oacute;wnaniu do 11,6%), a także nieenergetycznych towar&oacute;w przemysłowych (5% w por&oacute;wnaniu do 5,5%). Z drugiej strony stopa inflacji dla usług kontynuowała wzrostową trajektorię, osiągając 5,6% z wcześniejszych 5,4%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Z kolei stopa inflacji bazowej, kt&oacute;ra nie obejmuje cen energii, żywności, alkoholu i tytoniu, utrzymała się na stałym poziomie 5,5%, przewyższając prognozy na poziomie 5,4%. To pierwszy raz od 2021 r., kiedy wskaźnik bazowy przekroczył wskaźnik gł&oacute;wny. W por&oacute;wnaniu z czerwcem wskaźnik CPI w strefie euro odnotował niewielki spadek o 0,1%.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_EURO_11.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań, może to sprzyjać spadkowi EUR. Może to być jednak r&oacute;wnież bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost EUR. Z drugiej strony, jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może dać to argument EBC do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Home Depot (HD)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 4,45. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 15 sierpnia, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Cisco (CSCO) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,06. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 16 sierpnia, po zamknięciu rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Walmart (WMT) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,68. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 17 sierpnia, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Applied Materials (AMAT) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w lipcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,74. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 17 sierpnia, po zamknięciu rynku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 11 Aug 2023 13:02:00 +0200Sierpień jest zazwyczaj spokojniejszym miesiącem po tym, jak większość spółek opublikowała wyniki za drugi kwartał, a wielu inwestorów cieszy się letnimi wakacjami. W przyszłym tygodniu Wielka Brytania i strefa euro ogłoszą swoje dane dotyczące CPI za l...Narodowy Bank Polski znacząco wzmacnia złote rezerwy – trendy zakupów złota w 2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/narodowy-bank-polski-znaczaco-wzmacnia-zlote-rezerwy-trendy-zakupow-zlota-w-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/narodowy-bank-polski-znaczaco-wzmacnia-zlote-rezerwy-trendy-zakupow-zlota-w-2023Według danych World Gold Council Polska w pierwszym półroczu 2023 roku zajęła trzecie miejsce pod względem ilości nabytego złota – zakupiła łącznie 48,41 ton. Na czele zestawienia znajdują się Chiny, które nabyły 102,95 ton złota, a na drugim miejscu plasuje się Singapur z wynikiem 71,62 ton. W drugim kwartale tego roku tempo zakupów złota przez Polskę przewyższyło nawet chińskie zakupy, osiągając 48,41 ton . Z najnowszych danych za lipiec wynika, że Polska zwiększyła swoje zasoby o około 22 tony złota. Niemal połowa z tej ilości jest przechowywana w skarbcach Polskiego Banku Centralnego, a pozostała część znajduje się w Banku Anglii w Londynie.<h3><strong>Gdzie jest przechowywane polskie złoto?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Praktycznie całe złoto posiadane przez Narodowy Bank Polski zostało nabyte w kilku transzach od 2019 roku. Po ostatnim zakupie złoto stanowi obecnie 10% całkowitych rezerw NBP. Wydaje się, że obecne zakupy są realizacją zapowiedzi prezesa Adama Glapińskiego, kt&oacute;ry na początku swojej kadencji, po pierwszych zakupach, zapowiadał pozyskanie kolejnych 100 ton do końca 2022 roku. Obecnie jesteśmy już niemal w połowie tej drogi, co sugeruje, że w najbliższych miesiącach możemy spodziewać się kolejnych zakup&oacute;w tego surowca.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_NBP_dzienny_10.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: NBP</span></em></p> <h3><strong>Dlaczego Polska kupuje złoto?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Gł&oacute;wną motywacją Narodowego Banku Polskiego do zakupu złota jest zwiększenie stabilności polskiego systemu finansowego oraz wzmocnienie zaufania inwestor&oacute;w zagranicznych. To ostatnie zostało wyraźnie nadszarpnięte przez wysoką inflację (w szczytowym momencie 18,4%) oraz gwałtowne osłabienie polskiej waluty (złotego), kt&oacute;ra w ostatnich miesiącach zaczęła odrabiać straty. Dodatkowym powodem jest wzrost bezpieczeństwa narodowego. Polska jest jednym z największych dostawc&oacute;w broni na Ukrainę, co znajduje odzwierciedlenie w zwiększonych napięciach między Polską a Rosją i Białorusią, z kt&oacute;rymi graniczy. Jak to ujął Glapiński: "Wbrew temu, co niekt&oacute;rzy m&oacute;wili w czasie tej wojny, tego kryzysu, okazało się, że agencje ratingowe i świat bardzo mocno biorą pod uwagę rezerwy złota, bo one są tak bezpieczne, elastyczne, łatwe w użyciu. Wiąże się z tym szacunek dla nas i naszej pozycji, zaufanie".</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_USDPLN_dzienny_10.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, USDPLN, Daily</span></em></p> <h3><strong>Kto jeszcze skupuje złoto w Europie?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Praktycznie jedynymi nabywcami złota w Europie poza Polską były Czechy, kt&oacute;re w pierwszym p&oacute;łroczu zakupiły 7,6 ton tego surowca. Co ciekawe, najwięcej złota sprzedały pańtwa: Rosja (3,11 tony), Niemcy (2,49 tony) oraz Grecja (1,93 tony). Pozostałe banki centralne praktycznie nie zmieniły swoich stan&oacute;w posiadania złota.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XAUUSD_dzienny_10.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XAUUSD, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -92px; top: 845.819px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plThu, 10 Aug 2023 14:38:00 +0200Według danych World Gold Council Polska w pierwszym półroczu 2023 roku zajęła trzecie miejsce pod względem ilości nabytego złota – zakupiła łącznie 48,41 ton. Na czele zestawienia znajdują się Chiny, które nabyły 102,95 ton złota, a na drugim miejscu pl...Ożywienie gospodarcze po danych o zatrudnieniu – perspektywy inwestycyjnehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/ozywienie-gospodarcze-po-danych-o-zatrudnieniu-perspektywy-inwestycyjnehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/ozywienie-gospodarcze-po-danych-o-zatrudnieniu-perspektywy-inwestycyjneW lipcu zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA wzrosło o 187 tys. osób, a stopa bezrobocia pozostała praktycznie niezmieniona na poziomie 3,5 procenta, jak wynika z najnowszego raportu U.S. Bureau of Labor Statistics. Przyjmując jednak europejski sposób liczenia, ta stopa wynosi już 6,7 procent. Tak czy owak, raport wskazuje na ogólną stabilizację amerykańskiego rynku pracy, ale w jego poszczególnych sektorach dochodzi do interesujących zmian. <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_bezrobocie_09.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></em></p> <h3><strong>Jakie branże okazały się najaktywniejsze?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Całościowe zatrudnienie w sektorze pozarolniczym wzrosło o 2,2 proc. r/r. (i o 0,1 proc. względem ostatniego odczytu). Aż 77 proc. branż zanotowało wzrost w relacji rocznej, a 62 proc. w relacji do poprzedniego miesiąca. Oznacza to sukces zacieśniania polityki monetarnej Fed, kt&oacute;remu udało się zbić gorączkę inflacyjną, nie doprowadzając tym do recesji i kryzysu na rynku pracy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W liczbach bezwzględnych największy wzrost zatrudnienia odnotowano w sektorach: edukacyjnym (1004 tys. etat&oacute;w), wypoczynkowym i hotelarskim (706 tys.) oraz usługach dla biznesu (373 tys.). Jeśli jednak spojrzymy na zmiany w wartościach procentowych, to najwięcej proporcjonalnie wzrosło zatrudnienia w sektorze wydobywczym (4,9 proc. rok do roku), wypoczynkowym i hotelarstwie (4,4 proc. rok do roku) oraz w edukacji (4,1 proc. rok do roku). Zwiększenie zatrudnienia w g&oacute;rnictwie może być jednym z czynnik&oacute;w napędzających wzrost wartości funduszu SPDR S&amp;P Metals &amp; Mining ETF (XME).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_zmiany_sektorach_09.08.jpg" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.bls.gov/charts/employment-situation/employment-by-industry-monthly-changes.htm"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.bls.gov/charts/employment-situation/employment-by-industry-monthly-changes.htm</span></em></a></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XME_dzienny_09.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XME, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W czołowej dziesiątce najszybciej rosnących branż (ze wzrostem powyżej 6 proc. rok do roku) aż pięć jest związanych z konsumpcją. Taki trend może wskazywać na ożywienie gospodarcze, szczeg&oacute;lnie biorąc pod uwagę, że te branże często są podatne na cykle gospodarcze. W takim kontekście funduszem, kt&oacute;ry może skorzystać na zakończeniu spowolnienia gospodarczego, jest Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XLY_dzienny_09.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Contoxia MT5, XLY, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -43px; top: 757.417px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plWed, 09 Aug 2023 12:39:00 +0200W lipcu zatrudnienie w sektorze pozarolniczym w USA wzrosło o 187 tys. osób, a stopa bezrobocia pozostała praktycznie niezmieniona na poziomie 3,5 procenta, jak wynika z najnowszego raportu U.S. Bureau of Labor Statistics. Przyjmując jednak europejski s...Stablecoin od PayPal – czy to dobry moment na inwestycję?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/stablecoin-od-paypal-czy-to-dobry-moment-na-inwestycjehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/stablecoin-od-paypal-czy-to-dobry-moment-na-inwestycjeFirma PayPal wprowadza do swojej oferty stabilny token kryptowalutowy. Staje się tym samym pierwszym dużym instytucjonalnym podmiotem, który rozszerza na taką skalę płatności kryptowalutowe. Decyduje się na to mimo zaostrzenia  w ostatnim czasie kontroli nad aktywami cyfrowymi przez amerykańskich regulatorów. Firma ogłosiła uruchomienie stablecoina o nazwie PayPal USD , który będzie powiązany z dolarem amerykańskim. W związku z tym spójrzmy dokładniej, co wiemy o nowej kryptowalucie. Zastanówmy się też, jaki może ona mieć mieć wpływ na cały rynek krypto oraz na akcje samego PayPala.<h3><strong>PayPal USD i rynek stablecoin&oacute;w</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Stablecoin PayPal USD (PYUSD) jest oferowany za pośrednictwem Paxos, dostawcy usług związanych z kryptowalutami i technologią blockchain. Paxos ma doświadczenie w podobnych usługach, oferując już inne stablecoiny, takie jak Binance USD (BUSD) i Pax Dollar (USDP). Wsp&oacute;łpracuje także z Mastercard przy pośrednictwie w zakupie kryptowalut.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Niestety, Binance BUSD doświadczył problem&oacute;w regulacyjnych, kt&oacute;re ograniczyły jego zasięg. Paxos zakończył także partnerstwo z Binance, co wpłynęło negatywnie na kapitalizację tego stablecoina.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">PYUSD działa na sieci Ethereum i korzysta z technologii smart kontraktu. Jest zgodny ze standardem ERC20, umożliwiając podstawowe operacje, takie jak przesyłanie i sprawdzanie stanu konta. Kontrola podaży PYUSD oparta jest na rezerwach dolara amerykańskiego przechowywanych przez Paxos Trust Company, a jednoznaczny adres </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">supplyController" pozwala na emisję i unieważnienie token&oacute;w w oparciu o rzeczywisty ruch got&oacute;wki.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Sam rynek stablecoin&oacute;w od 2 lat zdaje się zamierać, a w każdym razie jego całkowita wartość nieprzerwanie spada o 14,6 proc. w relacji rok do roku. Wprowadzenie PayPal USD może nie mieć na to znacznego wpływu, ponieważ w przypadku konwersji na PYUSD wszystkich kryptowalut, kt&oacute;re mają klienci PayPal, kapitalizacja rynku stablecoin&oacute;w wzrosłaby zaledwie o 0,7 proc.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stablecoin_marcetcap_08.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/stablecoins"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.theblock.co/data/decentralized-finance/stablecoins</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Stablecoiny mają szczeg&oacute;lne znaczenie dla całego rynku kryptowalut, ponieważ odzwierciedlają one ilość pieniądza na tym rynku. Jeśli liczba stablecoin&oacute;w maleje, możemy obserwować spadek dostępnych środk&oacute;w w obiegu, co ma negatywny wpływ na m.in. potencjał do wzrost&oacute;w bitcoina. Zmiana tej tendencji może być silnym wskaźnikiem do rozpoczęcia nowej hossy.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_BTCUSD_dzienny_08.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, BTCUSD, Daily</span></em></p> <h3><strong>Czy PayPal Holdings jest obecnie dobrą inwestycją?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">PayPal to globalna firma zajmująca się płatnościami online. Umożliwia przesyłanie pieniędzy (przekazy międzynarodowe), płacenie za zakupy w sklepach internetowych, opłacanie rachunk&oacute;w czy otrzymywanie płatności za usługi czy produkty.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Aktualnie akcje sp&oacute;łki znajdują się na najniższym poziomie od 6 lat. Sytuacja finansowa sp&oacute;łki jest silnie uzależniona od popytu klient&oacute;w indywidualnych, co sprawia, że jest podatna na cykle gospodarcze. Mimo relatywnie niskiej wyceny akcji przychody sp&oacute;łki rosną stale o 17 proc. średniorocznie. Jednak mar</span><span style="font-weight: 400;">ża zysku netto PayPal (14 proc.) jest znacznie niższa niż u jednego z gł&oacute;wnych konkurent&oacute;w &ndash; Mastercard (43 proc.). Rentowność kapitał&oacute;w własnych PayPala wynosi 20 proc., podczas gdy u Mastercard jest to aż 172 proc. Kluczowe znaczenie ma jednak przyszły wskaźnik C/Z (czyli cena do przyszłego zysku). Obecnie wydaje się on atrakcyjny, biorąc pod uwagę potencjał rozwoju usług kryptowalutowych związanych z własnym stablecoinem oraz całkowity brak zadłużenia. Przyszły C/Z dla PayPal </span><span style="font-weight: 400;">wynosi 11,4, a dla Mastercard 27,3 co może oznaczać, że PayPal w najbliższych miesiącach prawdopodobnie rozpocznie nową tendencję wzrostową.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PAYPAL_dzienny_08.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, PayPal, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -92px; top: 1152.61px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plTue, 08 Aug 2023 13:59:00 +0200Firma PayPal wprowadza do swojej oferty stabilny token kryptowalutowy. Staje się tym samym pierwszym dużym instytucjonalnym podmiotem, który rozszerza na taką skalę płatności kryptowalutowe. Decyduje się na to mimo zaostrzenia  w ostatnim czasie kontrol...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (7-11.08.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-7-11-08https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-7-11-08Tradycyjnie sierpień jest nieco spokojniejszym miesiącem na rynkach finansowych. Po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał wiele korporacji cieszy się letnimi wakacjami. Pauzę ma także Rezerwa Federalna, a następna decyzja w sprawie wysokości stóp procentowych w USA zapadnie dopiero we wrześniu. W przyszłym tygodniu Niemcy i Stany Zjednoczone ogłoszą dane o CPI za lipiec, a Wielka Brytania opublikuje pierwsze szacunki dotyczące wzrostu PKB w drugim kwartale. <h3><strong>Wtorek, 8.08, 6:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Niemczech (CPI) w ujęciu rocznym (lipiec)</strong></h3> <p><br /><em>Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w, takie jak żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</em></p> <p><br />Wstępne dane za lipiec pokazały, że inflacja konsumencka w Niemczech spadła do 6,2% rok do roku, z poziomu 6,4% odnotowanego w poprzednim miesiącu i była zgodna z oczekiwaniami rynkowymi. Wartość ta była zbliżona do najniższego od 14 miesięcy majowego poziomu 6,1%, wskazując na schłodzenie presji inflacyjnej w największej gospodarce Europy. Wskaźnik bazowy, kt&oacute;ry wyklucza zmienne pozycje, takie jak żywność i energia, r&oacute;wnież spowolnił do 5,5%, wzmacniając ten trend. Warto jednak zauważyć, że oba wskaźniki pozostają znacznie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2,0%.</p> <p>Wskaźnik cen towar&oacute;w spadł z 7,3% do 7,0%, gł&oacute;wnie z powodu spowolnienia cen żywności (11,0% w por&oacute;wnaniu do 13,7%). Z drugiej strony inflacja cen energii wzrosła z 3,0% do 5,7%. Tymczasem ceny usług wzrosły w lipcu o 5,2%, wykazując niewielką zmianę w por&oacute;wnaniu ze wzrostem o 5,3% odnotowanym w czerwcu. W ujęciu miesięcznym ceny konsumpcyjne wzrosły w lipcu o 0,3%, utrzymując takie samo tempo jak w poprzednim okresie.<br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Obraz1.png" alt="" /><br /><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em></p> <p>Jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań, może to sprzyjać spadkowi EUR, ale też jednocześnie stać się bodźcem dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych. Mogłoby to spowodować zmniejszenie podaży pieniądza, powodując tym samym wzrost EUR. Jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to stanowić argument dla EBC do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</p> <p><strong>Wpływ: EUR, DAX</strong></p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Czwartek, 10.08, 12:30 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Stanach Zjednoczonych (CPI) w ujęciu rocznym (lipiec)</strong></h3> <p>Dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych są znacznie bliższe zakładanemu poziomowi 2% w por&oacute;wnaniu do danych z Niemiec. W ciągu ostatnich czterech miesięcy inflacja spadała r&oacute;wnież szybciej od oczekiwań. W czerwcu 2023 r. roczna stopa inflacji w USA obniżyła się do 3%, osiągając najniższy poziom od marca 2021 r., w przeciwieństwie do 4% odnotowanych w maju i nieco poniżej oczekiwanych 3,1%. Spowolnienie można przypisać, przynajmniej częściowo, efektowi wysokiej bazy z poprzedniego roku. W 2022 r. nastąpił znaczny wzrost cen energii i żywności, co doprowadziło do tego, że gł&oacute;wna stopa inflacji osiągnęła najwyższy poziom od 1981 r. i wyniosła 9,1%. W lipcu 2023 r. prognozowany jest wskaźnik CPI na poziomie 2,8%.</p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Obraz2.png" alt="" /></p> <p><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em></p> <p>Jeśli odczyt będzie wyższy od prognoz, może to sprzyjać spadkowi USD, ale też stać się bodźcem dla Fed do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, co mogłoby w konsekwencji spowodować wzrost USD. Jeżeli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to stanowić argument dla Fed do odejścia od polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</p> <p><strong>Wpływ: USD, S&amp;P500, Nasdaq 100</strong></p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Piątek, 11.08, 6:00 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) Wielkiej Brytanii w ujęciu kwartalnym (II kw.)</strong></h3> <p><br /><em>Produkt krajowy brutto (PKB) to wskaźnik, kt&oacute;ry mierzy wartość wszystkich towar&oacute;w i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie, w tym przypadku w drugim kwartale 2023 r. PKB jest najczęściej stosowaną miarą aktywności gospodarczej danego kraju i podstawowym wskaźnikiem kondycji gospodarczej. PKB uwzględnia wszystkie rodzaje produkcji, czyli towary i usługi, wytwarzane w danym państwie. Odczyt ten mierzy zmianę PKB w stosunku do poprzedniego kwartału, wskazując, czy gospodarka kraju rośnie, czy zwalnia. PKB jest r&oacute;wnież często wykorzystywany do por&oacute;wnywania gospodarek r&oacute;żnych kraj&oacute;w.</em></p> <p>Wzrost PKB Wielkiej Brytanii w I kw. 2023 r. wyni&oacute;sł 0,1%, co było zgodne z oczekiwaniami. Taki sam wzrost prognozowany jest na drugi kwartał 2023 r., nieznacznie powyżej poziomu spadku.</p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Obraz3.png" alt="" /></p> <p><em>Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</em></p> <p>A higher-than-expected growth rate may be bullish for the GBP, while a lower-than-expected growth rate may be bearish.</p> <p><br /><strong>Impact: GBP</strong></p> <p>&nbsp;</p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p>&nbsp;</p> <p><strong>Berkshire Hathaway B (BRKb)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 3,76. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 6 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: poniedziałek, 7 sierpnia.</p> <p><br /><strong>Eli Lilly (LLY)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,99. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 5 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 8 sierpnia, przed otwarciem rynku. </p> <p><strong>Walt Disney (DIS)</strong> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,9981. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 6 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 9 sierpnia, po zamknięciu rynku.</p> <p>&nbsp;</p> <p><br />Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</p> <p><em>Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</em></p> <p><em>Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</em></p>forex cinkciarz.plFri, 04 Aug 2023 09:01:00 +0200Tradycyjnie sierpień jest nieco spokojniejszym miesiącem na rynkach finansowych. Po ogłoszeniu wyników za drugi kwartał wiele korporacji cieszy się letnimi wakacjami. Pauzę ma także Rezerwa Federalna, a następna decyzja w sprawie wysokości stóp procento...Przegląd najciekawszych ETF-ów na dziśhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/przeglad-najciekawszych-etf-ow-na-dzishttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/przeglad-najciekawszych-etf-ow-na-dzisW obecnym świecie inwestycji mamy dostęp do ogromnej liczby różnorodnych dziedzin, wszystko pod ręką. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie skorzystać z wszystkich możliwości, jakie daje nam rynek. Skoncentrujmy się zatem na tych, które mają interesującą strukturę oraz wykazują perspektywy wzrostu w najbliższym czasie. Przyjrzyjmy się także czynnikom, które wpływają na wzrost danego funduszu.<h3><strong>Stopy procentowe a Inflacja</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Mimo że inflacja w USA wydaje się zbliżać do 2-procentowego celu (obecnie spada w okolice 3 proc.), to najbliższa spodziewana obniżka st&oacute;p procentowych, według narzędzia CME FedWatch, najprawdopodobniej nastąpi w maju 2024 r. Narzędzie to ocenia to na podstawie wycen kontrakt&oacute;w terminowych.</span><span style="font-weight: 400;"><br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_CME_FEDWATCH_03.08.png" /><br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span><a href="https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html"><span style="font-weight: 400;">https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html</span></a></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Spadające stopy procentowe mają szczeg&oacute;lny wpływ na wzrost wycen obligacji, kt&oacute;re muszą dostosować swoje rentowności do nowych warunk&oacute;w gospodarczych. Historycznie: im dłuższy termin do wykupu obligacji, tym obligacja miała większą wrażliwość na drastyczne zmiany st&oacute;p procentowych (tzw. duration). Z tego też powodu regulacje st&oacute;p mogłyby wpływać na notowania funduszu iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Obejmuje on obligacje skarbowe USA o długim okresie zapadalności, co oznacza, że mają one termin płatności po upływie co najmniej 20 lat od daty emisji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Obligacje skarbowe USA są uznawane za jedne z najbezpieczniejszych aktyw&oacute;w na rynku. Emituje je rząd Stan&oacute;w Zjednoczonych, a ich ryzyko kredytowe jest uważane za bardzo niskie. Długoterminowe obligacje skarbowe często są poszukiwane przez inwestor&oacute;w, kt&oacute;rzy szukają bezpiecznych aktyw&oacute;w i stabilnego dochodu odsetkowego.</span><span style="font-weight: 400;"><br /><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_TLT_dzienny_03.08.png" /><br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, TLT, Daily</span></em></p> <h3><strong>Wysoka pewność wśr&oacute;d konsument&oacute;w</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Okazuje się, że &ndash; patrząc na odczyty indeksu CB Consumer Confidence &ndash; zaufanie wśr&oacute;d amerykańskich konsument&oacute;w prawie wr&oacute;ciło do poziom&oacute;w sprzed pandemii. Oznacza to, że coraz chętniej deklarują oni skłonność do kolejnych zakup&oacute;w i coraz mniej obawiają się o swoją przyszłość finansową.</span><span style="font-weight: 400;"><br /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CC_03.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Rosnące zaufanie konsument&oacute;w wpływa na notowania sp&oacute;łek z sektora d&oacute;br konsumpcyjnych, kt&oacute;re często (właśnie z tego powodu) są nazywane cyklicznymi. Przykładem funduszu inwestycyjnego, kt&oacute;ry pozwala zainwestować w tego typu sp&oacute;łki, jest Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY). Sektor d&oacute;br konsumpcyjnych obejmuje firmy, kt&oacute;re oferują dobra i usługi uznawane za luksusowe lub niezbędne, gdy konsumenci mają podwyższoną zdolność wydawania pieniędzy (tzw. wydatki na zachcianki). Przykłady takich sp&oacute;łek to firmy z branży handlu detalicznego, rozrywki, turystyki czy producent&oacute;w samochod&oacute;w. Obecnie, w warunkach spadających obaw inflacyjnych, nawracającego tempa wzrostu PKB i rosnącego zaufania konsument&oacute;w wydaje się, że istnieje idealne środowisko dla sp&oacute;łek oferujących dobra konsumpcyjne.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XLY_dzienny_03.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XLY, Daily</span></em></p> <h3><strong>Rosnąca infrastruktura energetyczna Stan&oacute;w Zjednoczonych</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Interesującą opcją wydaje się też inwestycja w amerykańską infrastrukturę przesyłową, szczeg&oacute;lnie w przesył rurociągowy węglowodor&oacute;w. Z uwagi na ciągły wzrost i stabilne zużycie energii, zwłaszcza gazu, przez Stany Zjednoczone inwestycja w infrastrukturę przesyłową wydaje się mieć potencjał wzrostu, przy jednoczesnym ograniczonym ryzyku spowodowanym możliwymi wahaniami kurs&oacute;w surowc&oacute;w.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_konsumpcja_energi_US_03.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.eia.gov/energyexplained/us-energy-facts/</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Inwestycja w fundusz ALERIAN MLP ETF Alerian (AMLP) umożliwia dostęp do indeksu MLP Infrastructure, stworzonego przez firmę Alerian. Specjalizuje się ona w analizach i tworzeniu indeks&oacute;w dla branży energetycznej. Indeks ten skupia się na sp&oacute;łkach z branży infrastruktury energetycznej MLP, kt&oacute;re zajmują się transportem, przechowywaniem i przetwarzaniem surowc&oacute;w energetycznych, takich jak ropa naftowa i gaz ziemny. Inwestowanie w ALERIAN MLP ETF pozwala inwestorom uczestniczyć w wynikach tych firm związanych z infrastrukturą energetyczną. Fundusz ten umożliwia zdywersyfikowaną ekspozycję na branżę energetyczną i wydaje się ciekawą alternatywą, kt&oacute;ra pozwala czerpać korzyści bez ryzyka wahań cen surowc&oacute;w. Niemniej jednak zdaje się, że jest on w dużej mierze cykliczny, z tego też względu podobnie jak w przypadku branży d&oacute;br konsumpcyjnych może zyskiwać na wartości wraz z polepszającymi się oczekiwaniami gospodarczymi.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_AMPL_dzienny_03.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, AMLP, Daily</span></em></p> <h3><strong>Inwestowanie w momentum</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">iShares Edge MSCI USA Momentum Factor ETF (MTUM) to konkretny fundusz inwestycyjny, kt&oacute;ry jest związany z ideą strategii momentum. Strategia momentum w przypadku tego funduszu polega na zakupie akcji firm, kt&oacute;re wykazały silne wzrosty cen w przeszłości, a unikaniu akcji, kt&oacute;rych cena spadała. Fundusz regularnie dostosowuje swoje portfele, aby odzwierciedlać zmiany w momentum na rynku.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Inwestorzy, kt&oacute;rzy wierzą w kontynuację wzrostu cen akcji z silnym momentum, mogą rozważyć inwestycję w ten fundusz. Jednak patrząc na historyczne wyniki działania funduszu, można zauważyć, że nie r&oacute;żnią się one znacząco od notowań indeksu S&amp;P 500. Paradoksalnie mimo to większy wzrost cen w ostatnim czasie wykazuje indeks S&amp;P 500.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_SPX_VS_MYUM_03.08.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingview</span></em></p> <h3><strong>Sp&oacute;łki technologiczne z Chin</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Rozpoczął się światowy wyścig związany ze sztuczną inteligencją, a jednym z najbardziej aktywnych uczestnik&oacute;w tego wyścigu są Chiny. Wyraźnie zadeklarowały one swoje ambicje i chcą stać się liderem tego rynku do 2030 r. Choć dążą do dominacji w dziedzinie AI, stoją przed wieloma wyzwaniami, kt&oacute;re mogą ograniczyć ich potencjał. Przepisy regulujące AI w kraju mogą ograniczyć rozw&oacute;j technologii, a r&oacute;żne czynniki gospodarcze i polityczne mogą utrudnić generowanie zysk&oacute;w z produkt&oacute;w AI. Mimo to według danych World Intellectual Property Organization (WIPO) Chiny są przodownikiem jeśli chodzi ilość zgłaszanych patent&oacute;w w sektorze technologii komputerowych.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_patenty_chiny_03.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.wipo.int/en/ipfactsandfigures/patents</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Przykładem inwestycji pośredniej w chińskie sp&oacute;łki powiązane z rozwojem sztucznej inteligencji jest fundusz KraneShares CSI China Internet ETF (KWEB). Warto zauważyć, że inwestowanie w sp&oacute;łki z sektora internetowego w Chinach, wiąże się z ryzykiem walutowym, politycznym i regulacyjnym.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_KWEB_dzienny_03.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, KWEB, Daily</span></em></p> <h3><strong>Światowa wojna o p&oacute;łprzewodniki</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Rozw&oacute;j technologii AI wymaga ogromnej mocy obliczeniowej, kt&oacute;ra jest zapewniana dzięki wykorzystaniu p&oacute;łprzewodnik&oacute;w. P&oacute;łprzewodniki są ważnymi komponentami w produkcji elektronicznych urządzeń i technologii, takich jak komputery, smartfony, układy elektroniczne czy nawet samochody. Ich znaczenie dla rozwoju technologii AI jest ogromne. Sektor p&oacute;łprzewodnik&oacute;w od wielu lat dynamicznie się rozwija, co widać w rosnącej liczbie nowych zam&oacute;wień, a to z kolei jest niezbędne do dalszego rozw&oacute;j technologii AI.<br /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_chip_sells_03.08.png" /><br /><em>Źr&oacute;dło: <a href="https://en.macromicro.me/collections/4345/mm-semiconductor/59247/global-semiconductor-billings-single-month">https://en.macromicro.me/collections/4345/mm-semiconductor/59247/global-semiconductor-billings-single-month</a></em></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Fundusz iShares PHLX Semiconductor ETF (SOXX) umożliwia inwestorom udział w potencjalnym wzroście cen akcji firm z sektora p&oacute;łprzewodnik&oacute;w ze Stan&oacute;w Zjednoczonych. Warto jednak zauważyć, że ten sektor jest często uważany za cykliczny, co oznacza, że jego wydajność może być związana z cyklami koniunktury gospodarczej. Obecny spadek zam&oacute;wień zdaje się być wynikiem spowolnienia gospodarczego, co w ostatnim czasie potwierdzają wskaźniki, takie jak PKB, spadająca inflacja oraz rosnące nastroje konsumenckie. Sugerują one zmianę etapu cyklu z okresu spowolnienia na okres ożywienia gospodarczego.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_SOXX_dzienny_03.08.png" /></span><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, SOXX, Daily</span></em><span style="font-weight: 400;"><br /><br /></span></p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plWed, 02 Aug 2023 15:28:00 +0200W obecnym świecie inwestycji mamy dostęp do ogromnej liczby różnorodnych dziedzin, wszystko pod ręką. Oczywiście, nie jesteśmy w stanie skorzystać z wszystkich możliwości, jakie daje nam rynek. Skoncentrujmy się zatem na tych, które mają interesującą st...Waluta oparta na złocie tworzona przez grupę BRICS – jak daleko posunięty jest ten proces i jakie są jego potencjalne implikacje?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/waluta-oparta-na-zlocie-tworzona-przez-grupe-brics-jak-daleko-posuniety-jest-ten-proces-i-jakie-sa-jego-potencjalne-implikacjehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/waluta-oparta-na-zlocie-tworzona-przez-grupe-brics-jak-daleko-posuniety-jest-ten-proces-i-jakie-sa-jego-potencjalne-implikacjeNa przestrzeni ostatnich kilku lat sprzeciw wobec dolara amerykańskiego stał się silniejszy niż kiedykolwiek z powodu licznych wydarzeń geopolitycznych. Logicznym krokiem dla krajów sprzeciwiających się dominacji Stanów Zjednoczonych na arenie światowej może być zaoferowanie alternatywy dla dominacji dolara amerykańskiego. Grupa BRICS, z Rosją i Chinami w roli głównej, rozpoczęła proces zmierzający w tym kierunku. Chociaż nadal istnieje wiele niewiadomych dotyczących potencjalnej nowej waluty BRICS, w niniejszym artykule omówiono możliwe formy waluty i jej wpływ na dolara amerykańskiego i złoto.<h3><strong>Podsumowanie&nbsp;</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Kraje BRICS aktywnie poszukują sposob&oacute;w na zmniejszenie zależności od dolara amerykańskiego, wymieniając powody, dla kt&oacute;rych Stany Zjednoczone bronią waluty rezerwowej i są źr&oacute;dłem niepewności i niestabilności w światowej gospodarce.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Zbliżający się szczyt BRICS w sierpniu może być miejscem, w kt&oacute;rym organizacja ogłosi nową walutę BRICS, umożliwiającą państwom członkowskim handel bez użycia dolara amerykańskiego.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Ustanowienie takiej wielonarodowej waluty wymagałoby czasu i zasob&oacute;w, ale może potencjalnie zmniejszyć dominację dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Jeśli nowa waluta BRICS będzie zabezpieczona złotem, może to mieć znaczący wpływ na przyszłą cenę złota ze względu na zwiększony popyt i inne czynniki zewnętrzne.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Dolar amerykański może odczuwać presję, jeśli więcej kraj&oacute;w dołączy do grupy BRICS i/lub zacznie używać waluty BRICS jako alternatywy dla transakcji międzynarodowych.</span></li> </ul> <h3><strong>Sprzeciw wobec dolara amerykańskiego</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Według raportu Triennial Survey za 2022 r. przeprowadzonego przez Bank Rozrachunk&oacute;w Międzynarodowych dolar amerykański stanowił 88 proc. pozagiełdowych transakcji walutowych i odpowiadał za 58 proc. rezerw walutowych na całym świecie. Może to być tylko jeden przykład przemawiający za globalną dominacją dolara amerykańskiego.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W obliczu zmieniającego się globalnego krajobrazu geopolitycznego, kt&oacute;ry podważa tradycyjną dominację Zachodu, kraje BRICS aktywnie podejmują r&oacute;żnorodne działania w celu zmniejszenia swojej zależności od dolara amerykańskiego. W ubiegłym roku Rosja, Chiny i Brazylia zwiększyły wykorzystanie walut innych niż dolar w transakcjach transgranicznych. Irak, Arabia Saudyjska czy Zjednoczone Emiraty Arabskie także intensywnie poszukują alternatyw dla dolara amerykańskiego, a banki centralne relokują swoje rezerwy walutowe tak, by zawierały więcej złota. Co więcej, rosnące stopy procentowe i niedawny kryzys zadłużenia w USA wywołały niepok&oacute;j wśr&oacute;d innych kraj&oacute;w dotyczący ich zadłużenia denominowanego w dolarach i potencjalnego załamania USD w przypadku niewywiązania się ze zobowiązań przez wiodącą gospodarkę świata.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Każdy z kraj&oacute;w BRICS ma własne powody, by krytykować dominację dolara amerykańskiego. Rosyjscy urzędnicy opowiadają się za dedolaryzacją, aby złagodzić cios nałożonych przez Zach&oacute;d na Rosję sankcji, kt&oacute;re ograniczyły możliwość korzystania ze SWIFT, globalnego systemu przesyłania wiadomości, ułatwiającego transakcje bankowe. Wspomniane sankcje doprowadziły także do zamrożenia przez Zach&oacute;d rezerw Rosji w wysokości 330 miliard&oacute;w dolar&oacute;w.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W wyborach w Brazylii w 2022 r. na stanowisko prezydenta powr&oacute;cił Luiz In&aacute;cio Lula da Silva, wieloletni zwolennik sojuszu BRICS, konsekwentnie dążący do zmniejszenia zależności Brazylii od dolara amerykańskiego i jej podatności na tę walutę. Przyw&oacute;dztwo Luli ożywiło zaangażowanie grupy w dedolaryzację i zainicjowało dyskusję na temat stworzenia nowej waluty, podobnej do euro.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chiński rząd wyraził r&oacute;wnież wyraźne zaniepokojenie dominującą pozycją dolara amerykańskiego, określając go jako </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">gł&oacute;wne źr&oacute;dło niestabilności i niepewności w światowej gospodarce". Pekin wyraźnie przypisał zawirowania na międzynarodowym rynku finansowym i deprecjację innych walut podwyżkom st&oacute;p procentowych przez Rezerwę Federalną. Wraz z innymi krajami BRICS Chiny potępiły r&oacute;wnież stosowanie sankcji jako narzędzia geopolitycznego.</span></p> <h3><strong>BRICS i zbliżający się szczyt</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">BRICS oznacza koalicję gospodarek wschodzących, kt&oacute;re zanotowały znaczny wzrost i starają się zakwestionować dominujący wpływ Zachodu na arenie międzynarodowej. Sojusz ten obejmuje Brazylię, Rosję, Indie, Chiny i Republikę Południowej Afryki, czyli państwa, kt&oacute;re wsp&oacute;lnie sprawują znaczną władzę w globalnej gospodarce. Kraje BRICS dysponują znaczną siłą pod względem liczby ludności, powierzchni, PKB, zasob&oacute;w naturalnych i potencjału nuklearnego. Co więcej, grupa bada obecnie możliwość rozszerzenia swojego członkostwa, ponieważ wiele </span><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span><span style="font-weight: 400;">obecnie 41 </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> kraj&oacute;w wyraziło zainteresowanie przystąpieniem do koalicji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zaplanowany na 22-24 sierpnia 2023 r. w Johannesburgu w RPA, 15. szczyt BRICS ma być platformą, na kt&oacute;rej jego państwa członkowskie ogłoszą cyfrową walutę opartą na złocie. Gł&oacute;wnym celem tego projektu będzie przekształcenie międzynarodowego rynku płatności i zmniejszenie jego koncentracji na dolarze amerykańskim.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Czy nowa waluta BRICS jest łatwym celem?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Ustanowienie dobrze uregulowanej waluty, zwłaszcza wielonarodowej, wymaga sporego wysiłku, począwszy od konsensusu między wszystkimi krajami członkowskimi w sprawie mechanizmu kursu walutowego, wydajnego systemu płatności oraz dobrze uregulowanego i stabilnego rynku finansowego. Ponadto obecni członkowie BRICS, nie wspominając o 41 krajach, kt&oacute;re wyraziły zainteresowanie przystąpieniem, mają złożoną dynamikę polityczną i znaczną asymetrię sił gospodarczych, co dodatkowo komplikuje ten proces.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Najpopularniejszym przykładem takiej wielonarodowej waluty jest euro. Istnieje jednak niewielka szansa, że BRICS osiągnie podobny efekt, ponieważ kraje uczestniczące nie planują porzucać swoich lokalnych walut. Zamiast tego aktualnym pomysłem na pierwszy krok jest ustanowienie zintegrowanego systemu płatności dla transakcji transgranicznych, kt&oacute;ry pozwoliłby członkom na dokonywanie transakcji bez użycia dolar&oacute;w amerykańskich. Pierwsza krok w tym kierunku został wykonany już w 2010 r., kiedy to wprowadzono mechanizm wsp&oacute;łpracy międzybankowej BRICS w celu ułatwienia płatności transgranicznych w walutach lokalnych między bankami BRICS.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Podczas gdy zbliżający się szczyt BRICS może rzucić nieco światła na wszystkie niepewności związane z walutą BRICS, powinno być jasne, że nie jest to ani bliski, ani łatwy do osiągnięcia cel. Ustanowienie nowej waluty może zająć lata, zanim stanie się ona godnym rywalem dolara amerykańskiego jako waluty rezerwowej. Niemniej jednak wszelkie postępy w tym kierunku mogą mieć wpływ na siłę ugrupowania BRICS i dolara amerykańskiego jako najbardziej dominującej waluty na świecie.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Ile złota mają kraje BRICS?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W maju 2023 r. łączne zasoby złota bank&oacute;w centralnych państw BRICS stanowiły ponad 15 proc. wszystkich rezerw złota posiadanych przez banki centralne na całym świecie. Według World Gold Council, pod koniec I kw. 2023 r. trzy z pięciu kraj&oacute;w założycielskich BRICS znalazły się na liście 10 największych posiadaczy złota. Rosja posiadała piąte co do wielkości rezerwy złota na świecie </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> 2 326,52 ton złota, co stanowiło 24,90 proc. całkowitych rezerw krajowych. Chiny posiadały sz&oacute;ste co do wielkości rezerwy złota na świecie </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> 2 068,36 ton, ale ze względu na ogromną wartość ich całkowitych rezerw (3 378 906,67 mln USD), zasoby złota stanowią jedynie 3,90 proc. całkowitych rezerw Chin. Państwo Środka ma największe całkowite rezerwy na świecie, ponad dwukrotnie przewyższając drugie co do wielkości rezerwy posiadane przez Japonię. Indie znajdują się na dziewiątym miejscu pod względem zasob&oacute;w złota z 794,62 tonami i 8,66 proc. całkowitych rezerw.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/Wykres_z%C5%82oto_rezerwy_02.08.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.gold.org/goldhub/data/gold-reserves-by-country"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.gold.org/goldhub/data/gold-reserves-by-country</span></em></a><em><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span></em></p> <h3><strong>Jak waluta BRICS może wpłynąć na złoto?&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Aby om&oacute;wić potencjalny wpływ nowej waluty BRICS na złoto, kluczowe może być wyr&oacute;żnienie dw&oacute;ch scenariuszy. Najczęściej omawiany zakłada, że nowa waluta będzie wspierana przez złoto, podczas gdy w alternatywnej wersji waluty krajowe każdego państwa członkowskiego BRICS będą wspierać nową walutę.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Przyjrzyjmy się najpierw scenariuszowi, w kt&oacute;rym nowa waluta jest zabezpieczona złotem. W takiej sytuacji można bezpiecznie założyć, że wszystkie państwa członkowskie BRICS mogą być zobowiązane do posiadania pewnej ilości złota w swoich rezerwach, aby zapewnić stabilność i niezawodność nowej waluty. Chociaż trudno przewidzieć konkretną ilość złota zgromadzoną przez wszystkie państwa członkowskie w tym celu, całkowity popyt na kruszec może znacznie wzrosnąć. Innym czynnikiem wpływającym na popyt na złoto będzie liczba kraj&oacute;w chętnych do przystąpienia do BRICS i wykorzystania nowej waluty. Obecnie istnieje lista 41 kraj&oacute;w, kt&oacute;re wyraziły zainteresowanie przystąpieniem do unii, opr&oacute;cz 5 państw założycielskich. Większa liczba kraj&oacute;w przystępujących do wsp&oacute;lnej unii walutowej doprowadziłaby odpowiednio do wyższego popytu na nową walutę i zwiększenia rezerw złota. Wzmożony popyt może wpłynąć na wyższe ceny złota w dłuższej perspektywie. Podobnie mogą działać inne czynniki zewnętrzne, takie jak choćby potencjalna deprecjacja dolara amerykańskiego z powodu nowej wsp&oacute;lnej waluty, kt&oacute;ra może stać się alternatywą dla obecnej waluty rezerwowej.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli nowa waluta BRICS nie będzie wspierana przez złoto, cena tego szlachetnego kruszcu może nie ulec tak dużym zmianom, jak w przypadku scenariusza opisanego powyżej. Wszelkie zmiany cen złota mogą być bardziej związane z dolarem amerykańskim i jego przyszłością jako waluty rezerwowej.&nbsp;</span></p> <h3><strong>W jaki spos&oacute;b waluta BRICS może odbić się na dolarze amerykańskim?&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Potencjalne konsekwencje wprowadzenia nowej waluty BRICS dla dolara amerykańskiego pozostają niepewne, wywołując debaty wśr&oacute;d ekspert&oacute;w na temat jej zdolności do podważenia dominującej pozycji USD. Gdyby waluta BRICS ustabilizowała się w stosunku do dolara amerykańskiego, mogłoby to osłabić skuteczność amerykańskich sankcji, prowadząc do jej potencjalnej dewaluacji i kryzysu gospodarczego, kt&oacute;ry m&oacute;głby mieć wpływ na amerykańskie gospodarstwa domowe.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nowa wsp&oacute;lna waluta mogłaby r&oacute;wnież przyspieszyć trwający na całym świecie trend denominacji, w ramach kt&oacute;rego r&oacute;żne kraje aktywnie poszukują alternatyw dla USD. Wysiłki Rosji i Chin w tym kierunku w związku z pogarszającymi się stosunkami z USA i sankcjami, a także rosnąca liczba kraj&oacute;w wyrażających chęć przystąpienia do BRICS, mogą służyć jako dow&oacute;d na to, że taki trend może zyskiwać na sile.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chociaż nadal nie ma pewności, czy nowa waluta BRICS zainspiruje tworzenie kolejnych alternatyw dla dolara amerykańskiego, to możliwość podważenia statusu dolara jako waluty rezerwowej nadal istnieje. Z uwagi na to, że kraje kontynuują dywersyfikację swoich rezerw, dolar amerykański może napotkać rosnącą konkurencję ze strony walut wschodzących, potencjalnie tracąc zasięg władzy na rynku globalnym.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatecznie wpływ nowej waluty BRICS na dolara amerykańskiego może zależeć od wskaźnika jej przyjęcia, postrzeganej stabilności oraz zakresu, w jakim może ona stanowić wiarygodną alternatywę dla ugruntowanej dominacji USD.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Rosja jest jednym z najbogatszych kraj&oacute;w na świecie pod względem zasob&oacute;w naturalnych, w tym ropy naftowej, gazu ziemnego i złota, a także dużym eksporterem surowc&oacute;w. Chiny są z kolei drugim z największych importer&oacute;w, ale jednocześnie największym eksporterem na świecie. Można zatem uznać, że przynajmniej część handlu międzynarodowego tych kraj&oacute;w przeniesie się z dolara amerykańskiego na nową walutę BRICS.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chiny są nie tylko posiadaczem największych rezerw na świecie, ale także drugim co do wielkości posiadaczem amerykańskich papier&oacute;w skarbowych po Japonii. Jednocześnie stopniowo zmniejszają swoje zasoby amerykańskich instrument&oacute;w dłużnych. Ich wartość w chińskich rezerwach spadła poniżej poziomu 1 biliona dolar&oacute;w w kwietniu 2022 r. i spadła do 849 mld USD w lutym 2023 r., najniższego poziomu od maja 2010 r., kiedy to wynosiła 843,7 mld USD.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Analitycy twierdzą, że gł&oacute;wnym powodem wyprzedaży amerykańskich papier&oacute;w skarbowych przez Chiny jest agresywna polityka podnoszenia st&oacute;p procentowych przyjęta przez Rezerwę Federalną w celu walki z inflacją (gdy stopy procentowe rosną, wartość instrument&oacute;w dłużnych spada). Takie działanie pokazuje jednak elastyczność Ludowego Banku Chin w zakresie polityki monetarnej i alokacji aktyw&oacute;w. W przypadku, gdy waluta BRICS zostanie wprowadzona i zyska reputację stabilnej i godnej zaufania, Chiny mogą jeszcze bardziej zdywersyfikować swoje rezerwy, włączając r&oacute;wnież nową walutę do swoich zasob&oacute;w. Jeśli nowa waluta będzie wspierana przez złoto (co jest obecnie najpopularniejszym założeniem), wszystkie państwa członkowskie mogą zostać zmuszone do zwiększenia swoich zasob&oacute;w złota, aby zapewnić stabilność nowej waluty. Oba scenariusze oznaczałyby, że Chiny mogłyby nadal zmniejszać swoją ekspozycję względem amerykańskich obligacji skarbowych.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia </span></em><em><span style="font-weight: 400;">Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></em></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plWed, 02 Aug 2023 12:09:00 +0200Na przestrzeni ostatnich kilku lat sprzeciw wobec dolara amerykańskiego stał się silniejszy niż kiedykolwiek z powodu licznych wydarzeń geopolitycznych. Logicznym krokiem dla krajów sprzeciwiających się dominacji Stanów Zjednoczonych na arenie światowej...Bank Japonii nie zmienia poziomu stóp, ale zapowiada ...https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/bank-japonii-nie-zmienia-poziomu-stop-ale-zapowiadahttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/bank-japonii-nie-zmienia-poziomu-stop-ale-zapowiadaNa piątkowym posiedzeniu Banku Japonii podjęto decyzję o prowadzeniu bardziej elastycznej kontroli krzywej dochodowości. Bank utrzymuje bardzo luźną politykę monetarną i skupuje obligacje skarbowe, aby zachować rentowność 10-letnich obligacji skarbowych na poziomie ok. 0 proc. Istnieją znaczne niepewności dotyczące gospodarki i cen, ale Bank zdecydował się cierpliwie kontynuować politykę, adekwatnie reagując na zmieniające się warunki. Celem Banku jest osiągnięcie stabilnego celu inflacyjnego na poziomie 2 proc. w sposób zrównoważony, nie wykluczając dodatkowych działań łagodzących w przyszłości. Zastanówmy się zatem, jaki to będzie miało wpływ na jena japońskiego oraz japońskie aktywa?<h3><strong>Czego dowiedzieliśmy się na posiedzeniu?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Bank ustalił następujące wytyczne dotyczące kontroli krzywej dochodowości i zakup&oacute;w aktyw&oacute;w:</span></p> <p>Kontrola krzywej dochodowości:</p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Stawka kr&oacute;tkoterminowych st&oacute;p procentowych wciąż wynosi minus 0,1 proc.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bank będzie nadal skupował japońskie obligacje skarbowe w ilościach niezbędnych, aby utrzymać rentowności 10-letnich obligacji na poziomie około 0 proc. Jednak tym razem pozostawia ich wycenę bardziej rynkowi.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Zakupy aktyw&oacute;w:</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bank Japonii będzie skupował fundusze ETF i fundusze inwestycyjne w japońskie nieruchomości</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bank będzie utrzymywał ilość komercyjnych papier&oacute;w wartościowych na poziomie ok. 2 bilion&oacute;w jen&oacute;w. Zakupy obligacji korporacyjnych będą kontynuowane z tempem zbliżonym do tego przed pandemią COVID-19, co oznacza spadek tempa skupu obligacji.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Skup_JP_obligacji_31.07.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics, Skup Japońskich Obligacji Skarbowych</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Bezpośredni wpływ ograniczenia skupu obligacji skarbowych można już zauważyć w spadku cen tych obligacji, co prowadzi bezpośrednio do wzrostu ich rentowności. Obecnie rentowność 10-letnich obligacji Japonii wzrosła z 0,5 proc. do 0,6 proc., a istnieje możliwość dalszych wzrost&oacute;w. Jest to najwyższy poziom od 9 lat.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_rentowno%C5%9B%C4%87_10_JP_31.07.png" width="919" height="582" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Stooq</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Teoria m&oacute;wi, że waluty z wyższymi stopami procentowymi lub szybszym tempem ich wzrostu mają tendencję do umacniania się. Brak decyzji ws. zmiany st&oacute;p procentowych doprowadził do dalszego osłabienia się jena, co można obecnie zaobserwować w notowaniach pary USD/JPY, kt&oacute;ra już rośnie o 0,8 proc. Niemniej jednak ten trend może zostać odwr&oacute;cony, gdyż wzrost rentowności obligacji danego państwa zwiększa jego atrakcyjność inwestycyjną.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_USDJPY_31.07.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, USDJPY, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wydawałoby się, że dodatkową presję na Bank Japonii wciąż wywiera inflacja CPI wynosząca 3,3 proc. Po raz pierwszy od 8 lat inflacja w Japonii jest wyższa niż w USA. Trzeba jednak zaznaczyć, że inflacja w większości państw azjatyckich, w tym Japonii, ma inne podłoże. Inflacja na Zachodzie jest spowodowana gł&oacute;wnie znacznym wzrostem dodruku pieniądza, na co wskazuje pomiar agregatem M2. W przypadku Japonii wzrost ilości pieniądza tylko nieznacznie odbiegał od wieloletniej tendencji. Problem z inflacją zdaje się tu wynikać bardziej z charakterystyki importowej gospodarki, co w przypadku osłabienia jena prowadzi do naturalnego wzrostu cen produkt&oacute;w importowanych. Powoduje to, że coraz mocniej Bank Japonii może być zmuszony do ratowania wartości swojej waluty. Czy takie kroki zobaczymy już na następnym posiedzeniu?</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_M2_US_31.07.png" width="915" height="426" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics, Stany Zjednoczone agregat M2</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_M2_JP_31.07.png" width="919" height="428" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics, Japonia agregat M2</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Mimo zapowiedzi osłabienia skupu obligacji, zwłaszcza tych korporacyjnych, stopa procentowa pozostała wciąż na poziomie minus 0,1 proc. Co jak najbardziej oznacza kontynuację sielanki bardzoJednak c taniego kredytu i może być pozytywnie odbierane dla rynku akcji przynajmniej do następnego posiedzenia, kt&oacute;re odbędzie się 21 września.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_JP225_dzienny_31.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, JP225, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plMon, 31 Jul 2023 15:37:00 +0200Na piątkowym posiedzeniu Banku Japonii podjęto decyzję o prowadzeniu bardziej elastycznej kontroli krzywej dochodowości. Bank utrzymuje bardzo luźną politykę monetarną i skupuje obligacje skarbowe, aby zachować rentowność 10-letnich obligacji skarbowych...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (31.07 – 4.08.2023)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-31-07-4-08-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-31-07-4-08-2023Inflacja CPI w strefie euro, decyzje banków centralnych Anglii, Australii oraz dane o stanie rynku pracy w USA – te wydarzenia mogą przykuć uwagę inwestorów w pierwszym tygodniu sierpnia, wpływając m.in. na kursy walut, które szczególnie zaskoczyły zmianą trendu po znacznie lepszym odczycie PKB ze Stanów Zjednoczonych. W wyniku tego kurs pary EUR/USD spadł o ponad 1%, nawet mimo podwyżki stóp w strefie euro, która nie pomogła w umocnieniu się tej waluty.<h3><strong>Poniedziałek, 31.07, 9:00 GMT, inflacja CPI dla strefy Euro (dane wstępne lipiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Inflacja CPI (Consumer Price Index) to wskaźnik mierzący zmiany cen d&oacute;br i usług, z kt&oacute;rych korzystają gospodarstwa domowe. Jest używany do monitorowania wzrostu og&oacute;lnego poziomu cen w gospodarce i wpływu tych zmian na siłę nabywczą pieniądza. Banki centralne i ekonomiści wykorzystują CPI do podejmowania decyzji polityki monetarnej oraz dostosowywania płatności związanych z kosztami życia.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatni odczyt inflacji w strefie euro wykazał kontynuację spadku tempa wzrostu cen, obniżając się do poziomu 5,5%. Wydaje się, że przyczyniło się do tego zmniejszenie koszt&oacute;w transportu o 0,6% w por&oacute;wnaniu z rokiem poprzednim oraz spowolnienie do 2,5% wzrostu cen nieruchomości i koszt&oacute;w utrzymania w por&oacute;wnaniu z wcześniejszym odczytem na poziomie 4,1%. Obecnie analitycy przewidują, że inflacja spadnie do poziomu 5,2%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_EU_28.07.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla EUR, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Wtorek, 1.08, 4:30 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Australii</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Bank Rezerwy Australii na ostatnim posiedzeniu utrzymał stopy procentowe na poziomie 4,1%. Zarząd stwierdził, że potrzebuje więcej czasu, aby ocenić wpływ wcześniejszych podwyżek i przyznał, że inflacja w kraju osiągnęła szczyt, co potwierdza spadek wskaźnika miesięcznego CPI o 5,6% w maju. Niemniej jednak, inflacja w Australii nadal pozostawała wysoka, wynosząc 6,0% w drugim kwartale 2023 roku. Mimo ostatniego zatrzymania konsensus analityk&oacute;w spodziewa się kolejnej podwyżki o 25 pb.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stopa_procentowa_Australii_28.07.png" width="921" height="429" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla AUD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla AUD.</span></p> <p><strong>Wpływ: AUD</strong></p> <h3><strong>Wtorek, 1.08, 7:55 GMT, wskaźnik PMI dla przemysłu w Niemczech (lipiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Niemiecki wskaźnik PMI zapewnia wgląd w poziom aktywności w przemyśle raportowany przez menedżer&oacute;w ds. zakup&oacute;w. Miara ta umożliwia uzyskanie informacji na temat stanu niemieckiej gospodarki, ponieważ przyjmuje się, że menedżerowie ds. zakup&oacute;w mają dostęp do danych z pierwszej ręki na temat wynik&oacute;w swoich firm. Odczyt powyżej 50 oznacza rozw&oacute;j, podczas gdy odczyt poniżej 50 oznacza kurczenie się sektora.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatnie odczyty nie napawają optymizmem, spadając do poziomu 40,6, kt&oacute;ry jest najniższy od czerwca 2020 r. Obecnie analitycy prognozują dalszy spadek do poziomu 38,8, co oznaczałoby zbliżenie się na zaledwie 4 pkt do dolnego odczytu z okresu pandemii. Oznacza to, że oczekiwania w niemieckiej gospodarce są szczeg&oacute;lnie złe.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PMI_Niemiec_28.07.png" width="921" height="429" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla EUR, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 3.08, 11:00 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Wielkiej Brytanii</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W czwartek poznamy kluczową decyzję Banku Anglii. Po serii podwyżek st&oacute;p procentowych o 25 punkt&oacute;w bazowych ze strony Fedu oraz EBC analitycy spodziewają się podobnego ruchu w Wielkiej Brytanii, gdzie obecne stopy wynoszą 5% przy inflacji na poziomie 7,9%. Konsensus analityk&oacute;w zakłada kolejną podwyżkę o 25 pb.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Stopy_UK_28.07.png" width="919" height="428" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla GBP, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla GBP.</span></p> <p><strong>Wpływ: GBP</strong></p> <h3><strong>Piątek, 4.08, 12:30 GMT, zatrudnienie w sektorze pozarolniczym oraz bezrobocie w Stanach Zjednoczonych (lipiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopa bezrobocia to odsetek os&oacute;b bez pracy, kt&oacute;re aktywnie poszukiwały zatrudnienia w poprzednim miesiącu w stosunku do całkowitej liczby os&oacute;b w wieku produkcyjnym lub na rynku pracy. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że duża liczba os&oacute;b pozostaje bez pracy pomimo aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Niska stopa bezrobocia wskazuje na stabilny rynek pracy i większą dostępność etat&oacute;w.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopy bezrobocia oraz poziom zatrudnienia w sektorze pozarolniczym są ważne dla analizy ekonomicznej i mogą wpływać na aspekty społeczne i gospodarcze. Wysoka stopa bezrobocia wiąże się z niższymi dochodami i wzrostem ub&oacute;stwa, podczas gdy niska stopa bezrobocia sprzyja wzrostowi płac i dobrobytu społecznego. Rządy i decydenci monitorują stopę bezrobocia, aby ocenić skuteczność polityki zatrudnienia i podejmować działania w celu tworzenia miejsc pracy i wspierania bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, że stopa bezrobocia jest jednym z wielu narzędzi służących do oceny rynku pracy. Ważna jest r&oacute;wnież analiza innych wskaźnik&oacute;w, takich jak wsp&oacute;łczynnik aktywności zawodowej czy wysokość wynagrodzeń.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Na decyzje Fed mogą wpływać m.in. gorsze od oczekiwań odczyty dotyczące zatrudnienia w Stanach Zjednoczonych. Takie dane będą wywierały presję na amerykański bank centralny w kierunku możliwej pierwszej obniżki st&oacute;p procentowych. Przypomnieć tutaj należy, że obecnie mamy do czynienia z historycznie wysokim poziomem zatrudnienia, co m&oacute;wi o sile amerykańskiej gospodarki. Konsensus analityk&oacute;w przewiduje utrzymanie się stopy bezrobocia na poziomie 3,6%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stopa_bezrobocia_US_28.07.png" width="921" height="429" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być niedźwiedzi dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być&nbsp; byczy dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Pfizer (PFE) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,5733. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 1 sierpnia, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>AMD (AMD) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,5739. Pozytywne zaskoczenie dotyczące wynik&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 1 sierpnia, po zamknięciu rynku.</span></p> <p><strong>Apple (AAPL) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,19. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 3 sierpnia, po zamknięciu rynku.</span></p> <p><strong>Amazon.com (AMZN) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,3537. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 3 sierpnia, po zamknięciu rynku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 28 Jul 2023 10:23:00 +0200Inflacja CPI w strefie euro, decyzje banków centralnych Anglii, Australii oraz dane o stanie rynku pracy w USA – te wydarzenia mogą przykuć uwagę inwestorów w pierwszym tygodniu sierpnia, wpływając m.in. na kursy walut, które szczególnie zaskoczyły zmia...Barbiehaimer: Sukces filmu „Oppenheimer" na rynku finansowym – jak zainwestować w branżę kinową?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/barbiehaimer-sukces-filmu-oppenheimer-na-rynku-finansowym-jak-zainwestowac-w-branze-kinowahttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/barbiehaimer-sukces-filmu-oppenheimer-na-rynku-finansowym-jak-zainwestowac-w-branze-kinowaZa nami jeden z najbardziej udanych weekendów na rynku filmowym. Produkcja „Barbie", o której wpływie na rynki finansowe mieliśmy okazję już pisać, zdobyła aż 155 milionów dolarów w ciągu pierwszych trzech dni sprzedaży biletów na terenie Stanów Zjednoczonych. Nieco mniejszy, ale wciąż imponujący sukces odniósł „Oppenheimer" Christophera Nolana z wynikiem blisko 80 mln dolarów. Oba te filmy przebiły wstępne oczekiwania odnośnie do sprzedaży. Zastanówmy się, czy branża filmowa stanowi obecnie dobrą okazję inwestycyjną i jakie są perspektywy rynkowe dla Universal Pictures?<h3><strong>Comcast Corporation</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Sukces filmu </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Oppenheimer" stwarza możliwość inwestycji za pośrednictwem sp&oacute;łki Comcast, kt&oacute;ra od 2013 r. jest właścicielem studia Universal Studios. Comcast Corporation to amerykańska firma telekomunikacyjna działająca w r&oacute;żnych obszarach branży mediowej, telewizyjnej, internetowej i telefonicznej. Jest jednym z gł&oacute;wnych dostawc&oacute;w usług kablowych i internetowych w Stanach Zjednoczonych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Warto r&oacute;wnież podkreślić, że Comcast Corporation jest właścicielem NBCUniversal, globalnej firmy mediowej obejmującej sieć telewizyjną NBC, stacje telewizyjne: Telemundo, USA Network, Bravo, CNBC, MSNBC i wiele innych. NBCUniversal zajmuje się także produkcją filmową, produkcją telewizyjną, parkami rozrywki, w tym Universal Studios, oraz innymi działaniami w branży rozrywkowej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Produkcja i dystrybucja film&oacute;w stanowi jedynie 9,9 proc. przychod&oacute;w sp&oacute;łki. Największy udział w sprzedaży ma dystrybucja usług sieciowych, takich jak internet czy telefon (60 proc. przychod&oacute;w). Choć </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Oppenheimer" odni&oacute;sł większy sukces, niż się spodziewano, dotychczasowa sprzedaż bilet&oacute;w stanowi ledwie 0,6 proc. całkowitego przychodu z segmentu filmowego w ubiegłym roku.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Patrząc na wyniki finansowe, firma może pochwalić się długoterminową marżą zysku netto na poziomie 11 proc., podczas gdy średnia dla branży wynosi 2,5 proc. Sp&oacute;łka boryka się jednak z&nbsp; względnie wysokim poziomem zadłużenia na poziomie 55 proc.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Przewaga konkurencyjna sp&oacute;łki, relatywnie niska wycena, poprawiająca się sytuacja gospodarcza oraz stabilne długoterminowe przychody - to wszystko zdaje się wskazywać na potencjał do dalszego wzrostu akcji Comcast.</span></p> <h3><strong>Co sądzi Wall Street o cenie akcji Comcast Corporation?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jak podaje portal Market Screener, sp&oacute;łka Comcast Corporation</span> <span style="font-weight: 400;">posiada 32 rekomendacje, z czego przeważnie są to rekomendacje kupna. Średnia cena docelowa jest wyznaczona na poziomie 45,79 USD, czyli o 6 proc. wyżej od ostatniej ceny zamknięcia. Najwyższa cena docelowa znajduje się na poziomie 60 USD, a najniższa wynosi 36 USD.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Comcast_dzienny_26.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, Comcast, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -202px; top: 791.809px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plWed, 26 Jul 2023 09:23:00 +0200Za nami jeden z najbardziej udanych weekendów na rynku filmowym. Produkcja „Barbie", o której wpływie na rynki finansowe mieliśmy okazję już pisać, zdobyła aż 155 milionów dolarów w ciągu pierwszych trzech dni sprzedaży biletów na terenie Stanów Zjednoc...Worldcoin – nowa era tożsamości cyfrowej czy utopia dla kryptowalut?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/worldcoin-nowa-era-tozsamosci-cyfrowej-czy-utopia-dla-kryptowaluthttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/worldcoin-nowa-era-tozsamosci-cyfrowej-czy-utopia-dla-kryptowalutProjekt kryptowalutowy Worldcoin założony przez Sama Altmana, dyrektora wykonawczego OpenAI, debiutuje na arenie międzynarodowej. Zanim zastanowimy się nad jego potencjałem, warto najpierw zrozumieć, czym tak naprawdę jest kryptowaluta oferowana przez twórcę ChatGPT oraz czy warto w nią zainwestować?<h3><strong>Czym jest WorldCoin i dlaczego nie wszyscy mogą go kupić?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Worldcoin (WLD) to projekt kryptowalutowy założony przez Sama Altmana, dyrektora wykonawczego OpenAI. Jego centralnym elementem jest token o nazwie Worldcoin, działający w systemie blockchain ethereum. Użytkownicy, chcąc korzystać z tej kryptowaluty, muszą najpierw potwierdzić swoją tożsamość za pomocą fizycznej </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">kuli" o nazwie Orb, kt&oacute;ra skanuje oczy. Tw&oacute;rcy projektu uważają, że jest to krok niezbędny w kontekście przyszłości. Rozr&oacute;żnienie działań ludzi od robot&oacute;w już dziś zresztą staje się coraz trudniejsze ze względu na rozw&oacute;j sztucznej inteligencji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Należy jednak pamiętać, że ze względu na rygorystyczne regulacje dotyczące aktyw&oacute;w cyfrowych w Stanach Zjednoczonych Worldcoin nie będzie początkowo dostępny w USA.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Gł&oacute;wnym celem Worldcoin jest budowa największej na świecie sieci </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">tożsamości&rdquo; i finans&oacute;w jako usługi publicznej, kt&oacute;rej celem jest zapewnienie posiadania własności dla każdego. Token WLD jest oparty na standardzie ERC-20 sieci ethereum, a użytkownicy otrzymują swoje granty na Optimism Mainnet. Protok&oacute;ł World ID pozwala osobom fizycznym udowodnić swoją tożsamość i unikalność w r&oacute;żnych platformach, takich jak systemy web3, portale społecznościowe i programy rządowe. To ma umożliwiać uczciwe rozdysponowywanie token&oacute;w, ich sprzedaż, NFT oraz ochronę przed atakami bot&oacute;w na mediach społecznościowych, a także bardziej sprawiedliwe rozdzielanie ograniczonych zasob&oacute;w rządowych. World ID w założeniu może wspierać globalne procesy demokratyczne i nowe formy podejmowania decyzji demokratycznych, a także w przyszłości może otworzyć drogę do redystrybucji przez sztuczną inteligencję uniwersalnego dochodu podstawowego (AI-funded UBI).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Aktualnie ponad dwa miliony ludzi z ponad 30 r&oacute;żnych kraj&oacute;w zweryfikowało swoje dane w Orbach w okresie przed uruchomieniem, trwającym od maja 2021 do lipca 2023 r. W momencie uruchomienia Worldcoin rozpoczyna wdrażanie 1 500 Orb w ponad 35 miastach w ponad 20 krajach, aby spełnić globalne wymagania dotyczące potwierdzania tożsamości użytkownika.</span></p> <h3><strong>Niemrawy debiut Worldcoin&rsquo;a i dlaczego kryptowaluta nie ma ekonomicznych podstaw</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na swoje debiutanckie wejście na rynek Worldcoin pozyskał ponad 250 milion&oacute;w USD w ramach kilku rund finansowania od inwestor&oacute;w i funduszy inwestycyjnych. Kryptowalutę można było nabyć poprzez r&oacute;żne giełdy kryptowalutowe oraz aplikacje World App. W pierwszym dniu notowań cena kryptowaluty wzrosła o ponad 50 proc. &ndash; z niecałych 2 USD do 3,3 USD. Jednak od tamtego momentu cena zdążyła już wr&oacute;cić do ok. 2 USD.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_WLD_25.07.jpg" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://coinmarketcap.com/currencies/worldcoin-org/"><em><span style="font-weight: 400;">https://coinmarketcap.com/currencies/worldcoin-org/</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jednym z problem&oacute;w, z jakimi zmaga się kryptowaluta Worldcoin, wydaje się być pr&oacute;ba zaklinania podstawowych zasad ekonomii przez jej tw&oacute;rc&oacute;w. Gł&oacute;wnym czynnikiem sukcesu, kt&oacute;ry wskazują, jest całkowity brak anonimowości oraz rozdawnictwo kryptowaluty dla każdego użytkownika. To wydaje się sprzeczne z pierwotnymi założeniami kryptowalut.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jednak największym wyzwaniem dla Worldcoin jest jedno z podstawowych założeń, kt&oacute;re zakłada powszechne obdarowywanie użytkownik&oacute;w. Tw&oacute;rcy podkreślają, że ten mechanizm doprowadzi do demokratyzacji i rozpowszechnienia kryptowaluty, gdyż każdy będzie chciał otrzymywać za darmo kryptowalutę. Niestety, cena kryptowaluty zależy zawsze od popytu i podaży. Stymulując jedynie podaż bez r&oacute;wnoczesnego stymulowania popytu, prowadzi to do dewaluacji kryptowaluty w długim terminie. Dlatego bardzo wątpliwe jest, by Worldcoin stał się bardziej powszechny od bitcoina czy ethereum.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_BTC_25.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, BTCUSD, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -11px; top: 1276.22px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plTue, 25 Jul 2023 11:08:00 +0200Projekt kryptowalutowy Worldcoin założony przez Sama Altmana, dyrektora wykonawczego OpenAI, debiutuje na arenie międzynarodowej. Zanim zastanowimy się nad jego potencjałem, warto najpierw zrozumieć, czym tak naprawdę jest kryptowaluta oferowana przez t...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (24-28.07.2023)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-24-28-07-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-24-28-07-2023Okazało się, że wzrost PKB w Chinach wyniósł nieco mniej niż oczekiwano, osiągając 6,3%, co wciąż jest imponującym wynikiem. Jednak globalna dezinflacja wciąż stanowi wyzwanie, a odpowiedzi na te kwestie poznamy w najbliższym tygodniu, gdy Fed i EBC podejmą decyzje ws. stóp procentowych. Dowiemy się też, czy gospodarka Stanów Zjednoczonych nadal zwalnia, a tydzień zakończymy analizując bazowy wskaźnik inflacji PCE z tej gospodarki.<h3><strong>Poniedziałek, 24.07, 7:30 GMT, wskaźnik PMI dla Niemiec (wstępne dane za lipiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Niemiecki wskaźnik PMI zapewnia wgląd w poziom aktywności branży budowlanej raportowany przez menedżer&oacute;w ds. zakup&oacute;w. Miara ta umożliwia uzyskanie informacji na temat stanu niemieckiej branży budowlanej, ponieważ przyjmuje się, że menedżerowie ds. zakup&oacute;w mają dostęp do danych z pierwszej ręki na temat wynik&oacute;w swoich firm. Odczyt powyżej 50 oznacza rozw&oacute;j, podczas gdy odczyt poniżej 50 oznacza kurczenie się sektora.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatni raz niemiecki wskaźnik PMI dla przemysłu wytw&oacute;rczego przekroczył 50 w czerwcu 2022 r., co wskazuje, że od tego czasu niemiecki przemysł wytw&oacute;rczy kurczy się. Ostateczny odczyt za czerwiec 2023 r. wyni&oacute;sł 40,6, co było wynikiem gorszym niż początkowe oczekiwania (41,0). Trend spadkowy trwający od lipca 2021 r. utrzymał się w czerwcu i ma potencjał do dalszego spadku. Przyczyny? M.in. kontrakcja w produkcji, malejące zam&oacute;wienia, spadek tworzenia miejsc pracy oraz obawy związane z przyszłością, takie jak inflacja, warunki finansowe sp&oacute;łek i napięcia geopolityczne.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PMI_Niemncy_21.07.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla EUR, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Wtorek, 25.07, 14:00 GMT, wskaźnik zaufania amerykańskich konsument&oacute;w CB (Czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks zaufania konsument&oacute;w (CCI) Conference Board mierzy zaufanie konsument&oacute;w względem gospodarki. Jest to wskaźnik, kt&oacute;ry może prognozować przyszłe wydatki konsument&oacute;w, czyli kluczowy czynnik og&oacute;lnej aktywności gospodarczej. Wyższe wartości wskazują na większy optymizm konsument&oacute;w.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatni odczyt szczeg&oacute;lnie pozytywnie zaskoczył rynki, wynosząc 109,7, podczas gdy analitycy spodziewali się odczytu na poziomie 104. Wskaźnik oceny obecnej sytuacji związanej z biznesem i rynkiem pracy r&oacute;wnież wzr&oacute;sł, podobnie jak wskaźnik oczekiwań na najbliższe miesiące dotyczące dochod&oacute;w, biznesu i rynku pracy. Chociaż oczekiwania wobec przyszłego roku były nieco poniżej poziomu sugerującego recesję, liczba konsument&oacute;w oczekujących recesji w ciągu najbliższych 12 miesięcy znacznie zmalała w por&oacute;wnaniu z majem.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Consumer_Confidence_21.07.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: https://www.conference-board.org/topics/consumer-confidence</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Środa, 26.07, 18:00 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Stanach Zjednoczonych</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Chyba najważniejszą daną makroekonomiczną przyszłego tygodnia będzie decyzja Federalnego Komitetu Otwartego Rynku (FOMC) dotycząca st&oacute;p procentowych, po kt&oacute;rej odbędzie się przem&oacute;wienie prezesa Jerome'a Powella. Konsensus analityk&oacute;w przewiduje kolejną podwyżkę o 25 punkt&oacute;w bazowych, do poziomu 5,5 proc. Wyceniane prawdopodobieństwo tego zdarzenia przez rynek kontrakt&oacute;w terminowych jest bardzo wysokie, sugerując niemal pewną podwyżkę na najbliższym posiedzeniu. Rynek zakłada, że będzie to także ostatnia podwyżka w tym cyklu. Zdaje się, że jest to podyktowane inflacją, kt&oacute;ra spada znacznie szybciej, niż tego spodziewaliśmy się wcześniej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_prawdopodobie%C5%84stwa_21.07.png" width="915" height="460" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html</span></em></a></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Stopy_FED_21.07.png" width="915" height="426" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla USD, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 27.07, 12:15 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w strefie euro</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Następnego dnia odbędzie się kolejna kluczowa decyzja dotycząca st&oacute;p procentowych, tym razem ze strony Europejskiego Banku Centralnego (EBC). Podobnie jak w przypadku FOMC analitycy przewidują podwyżkę o 25 punkt&oacute;w bazowych, do poziomu 4,25 proc. Sytuacja w Europie zasadniczo r&oacute;żni się jednak od tej w Stanach Zjednoczonych, gdzie już udało się przekroczyć oczekiwane tempo spadku inflacji. Zeszłotygodniowy odczyt inflacji CPI na poziomie 5,5% w Eurolandzie okazał się zgodny z oczekiwaniami. To może oznaczać kontynuację presji na EBC w kwestii możliwych dalszych podwyżek st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stopy_EBC_21.07.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla EUR, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 27.07, 12:30 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) USA w ujęciu kwartalnym (II kwartał br.)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt Krajowy Brutto (PKB) to powszechnie stosowany wskaźnik ekonomiczny, kt&oacute;ry mierzy całkowitą wartość wszystkich towar&oacute;w i usług wyprodukowanych i sprzedanych w granicach danego kraju w danym okresie, zwykle roku. Jest to ważny wskaźnik og&oacute;lnej kondycji i wzrostu gospodarczego danego kraju. Jest on często wykorzystywany do por&oacute;wnywania wynik&oacute;w gospodarczych r&oacute;żnych kraj&oacute;w, śledzenia wzrostu gospodarczego na przestrzeni czasu i oceny wpływu r&oacute;żnych polityk gospodarczych.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wzrost realnego produktu krajowego brutto (PKB) w pierwszym kwartale 2023 r. wyni&oacute;sł 2,0 procent. Był to wzrost w por&oacute;wnaniu z 2,6-procentowym wzrostem w czwartym kwartale poprzedniego roku. Wzrost realnego PKB w pierwszym kwartale odzwierciedlał wzrost wydatk&oacute;w konsumenckich, eksportu, wydatk&oacute;w rządowych oraz inwestycji niemieszkaniowych, kt&oacute;ry został częściowo zr&oacute;wnoważony przez spadek inwestycji prywatnych i inwestycji w nieruchomości. Obecnie analitycy prognozują delikatny spadek tempa wzrostu PKB do poziomu 1,8 proc. w II kw. br. Oznacza to, że dalej mamy do czynienia ze spowolnieniem gospodarczym w Stanach Zjednoczonych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_USA_21.07.png" width="904" height="421" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Piątek, 28.07, 12:30 GMT, inflacja bazowa PCE dla Stan&oacute;w Zjednoczonych (czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Inflacja bazowa PCE (Personal Consumption Expenditures inflation core) to miara inflacji, kt&oacute;ra wyklucza z koszyka d&oacute;br i usług cenę żywności i energii. Koncentruje się na zmianach cen pozostałych d&oacute;br i usług konsumpcyjnych, kt&oacute;re są mniej podatne na kr&oacute;tkoterminowe fluktuacje. Inflacja core PCE jest używana przez Rezerwę Federalną jako wskaźnik wpływu inflacji na gospodarkę, ponieważ pomaga wykryć bardziej trwałe zmiany cen.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W zeszłym tygodniu dowiedzieliśmy się, że og&oacute;lne tempo wzrostu cen spada szybciej niż oczekiwano i wynosi obecnie tylko 3 proc. Gł&oacute;wnym powodem tego niskiego odczytu jest obniżenie cen surowc&oacute;w i energii. Jeśli jednak spojrzymy na ceny inflacji bazowej PCE, kt&oacute;ra nie uwzględnia tych czynnik&oacute;w, w maju wyniosła 4,6 proc., co wskazuje na brak dezinflacyjnych tendencji. Obecnie analitycy prognozują symboliczny spadek do poziomu 4,3 proc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_inflacja_PCE_21.04.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Microsoft (MSFT)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,55. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 25 lipca, po zamknięciu rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Alphabet (GOOGL) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,34. Pozytywne zaskoczenie dotyczące wynik&oacute;w w 6 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 25 lipca, po zamknięciu rynku.</span></p> <p><strong>Meta Platforms (META) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,89. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 5 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 26 lipca, po zamknięciu rynku.</span></p> <p><strong>Coca-Cola (KO)</strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,7186. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 26 lipca, przed otwarciem rynku.</span></p> <p><strong>Amazon.com (AMZN) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,353. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 27 lipca.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 21 Jul 2023 15:14:00 +0200Okazało się, że wzrost PKB w Chinach wyniósł nieco mniej niż oczekiwano, osiągając 6,3%, co wciąż jest imponującym wynikiem. Jednak globalna dezinflacja wciąż stanowi wyzwanie, a odpowiedzi na te kwestie poznamy w najbliższym tygodniu, gdy Fed i EBC pod...„Hej, jestem Barbie. Zostańmy przyjaciółkami na zawsze!https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/hej-jestem-barbie-zostanmy-przyjaciolkami-na-zawszehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/hej-jestem-barbie-zostanmy-przyjaciolkami-na-zawsze„Barbie", produkcja producenta zabawek Mattel i wytwórni filmowej Warner Bros., jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów tego lata. Dzięki intensywnej kampanii marketingowej, w tym billboardom na Times Square, współpracy z firmami takimi jak choćby Burger King powstało zjawisko zwanym „Barbiecore", które przyciągnęło ogromne zainteresowanie. Wzrastają tym oczekiwania co do wyników sprzedaży biletów na tę produkcję, której amerykańską premierę zaplanowano na dziś. Spółka Warner Bros. Discovery, obecnie w trakcie restrukturyzacji, szacuje się, że tylko w weekend premiery film „Barbie" może przynieść 60-100 milionów dolarów ze sprzedaży biletów dla wytwórni oraz całościowo 450-550 mln dla producenta lalek. Czy warto w takim przypadku rozważyć inwestycję w te spółki?<h3><strong>Restrukturyzacja Warner Bros. Discovery</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Warner Bros. Discovery to międzynarodowa korporacja mediowa zajmująca się produkcją i dystrybucją treści multimedialnych: film&oacute;w, program&oacute;w telewizyjnych i gier wideo. Firma powstała w 2021 r. z połączenia WarnerMedia (właściciela marek: HBO, CNN, Warner Bros., DC Comics) oraz Discovery, Inc. (właściciela marek: Discovery Channel, Animal Planet, HGTV). Obecnie Warner Bros. Discovery jest jedną z największych firm tego typu na rynku mediowym, posiadając szeroką gamę marek i usług w branży rozrywkowej i medialnej.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Model biznesowy sp&oacute;łki opiera się na generowaniu zysk&oacute;w z tych dziedzin poprzez r&oacute;żne źr&oacute;dła przychod&oacute;w, m.in.: sprzedaż bilet&oacute;w kinowych, licencjonowanie film&oacute;w i program&oacute;w telewizyjnych, sprzedaż gier wideo oraz reklamy. Warner Bros. Discovery zarabia r&oacute;wnież na subskrypcjach swoich platform streamingowych HBO Max, Discovery+ oraz usługach reklamowych dla przedsiębiorstw.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W czterech minionych kwartałach sp&oacute;łka odnotowała wzrost przychod&oacute;w o ponad 200 proc. w por&oacute;wnaniu z rokiem poprzednim, jednak wynik z działalności operacyjnej okazał się najgorszy od dziesięciolecia, wykazując dużą stratę. Może to być efektem trwającej restrukturyzacji firmy co podkreśla prezes firmy: </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">To ważny czas dla Warner Bros. Discovery. Przeszliśmy przez kilka poważnych restrukturyzacji i zmieniliśmy pozycjonowanie naszej działalności z większą precyzją i skupieniem. Spodziewamy się, że nasza amerykańska działalność DTC będzie rentowna w 2023 r., czyli rok przed naszymi prognozami&rdquo;. Mimo to nawet najlepsze prognozy ze sprzedaży bilet&oacute;w na film </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Barbie&rdquo; stanowią niecały 1 proc. przychod&oacute;w rocznych sp&oacute;łki. Stąd na zyski całej sp&oacute;łki jeszcze będziemy musieli poczekać. Zmaga się ona ze względnie wysokim poziomem zadłużenia do kapitału własnego wynoszącym 1,05. Nie grozi jej jednak jeszcze problem z utrzymaniem płynności. Wskaźnik płynności szybkiej na poziomie 0,8 oznacza, że nawet w momencie zawieszenia swojej sprzedaży sp&oacute;łka jest w stanie przez najbliższe miesiące utrzymywać produkcję.</span></p> <h3><strong>Mattel: Barbie na czele. Zabawkowy gigant w świecie dziecięcej fantazji</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Firma Mattel jest jednym z największych producent&oacute;w zabawek na świecie. Zajmuje się projektowaniem, produkcją i dystrybucją r&oacute;żnorodnych zabawek, gier i akcesori&oacute;w dla dzieci. Jest znana przede wszystkim ze swojej ikonicznej lalki Barbie, kt&oacute;ra stała się globalnym fenomenem od momentu jej wprowadzenia na rynek w 1959 r.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Opr&oacute;cz Barbie Mattel ma w swoim portfolio wiele innych znanych i popularnych marek: Hot Wheels (zabawki związane z samochodami), Fisher-Price (zabawki dla niemowląt i małych dzieci), Monster High (lalki związane z postaciami z horroru) oraz Thomas &amp; Friends (zabawki związane z pociągami).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">To jednak lalki Barbie miały szczeg&oacute;lny wpływ na historię kultury popularnej ciągu ostatnich dekad. Firma Mattel, stworzyła rozległe franczyzowe uniwersum, obejmujące książki, komiksy, gry wideo, seriale i filmy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">21 lipca premierę będzie miała pierwsza adaptacja </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Barbie&rdquo; z udziałem ludzkich postaci &ndash; Ryanem Goslingiem jako Kenem i Margot Robbie jako tytułową bohaterką. Mimo że wpływ produkcji na przychody firmy Mattel jest jeszcze nieznany, marka Barbie pozostaje stałym elementem w turbulentnych ostatnich dekadach firmy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Przychody firmy Mattel spadły od 2013 r., jednak podczas lat pandemii nastąpiło odbicie. Marka Barbie utrzymywała się na stałym poziomie, a w 2021 r. osiągnęła najwyższe wartości sprzedaży od wielu lat.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_sprzedaz_lalek_21.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Statista, Mattel</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według danych Statista Market Insights przemysł lalek i pluszowych zabawek będzie generował ogromne przychody w 2023 r., z Chinami, Indiami i Stanami Zjednoczonymi jako największymi rynkami tego segmentu. W dużej mierze może być to spowodowane obecnym wzrostem popularności filmem o Barbie. Analityk Drew Crum szacuje, że sp&oacute;łka Mattel zwiększy swoje przychody ze sprzedaży między 450 a 550 mln USD.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Oczekiwany wzrost sprzedaży lalek Barbie może stanowić między 8,6 proc. a 10 proc. rocznych przychod&oacute;w sp&oacute;łki, co otwiera możliwość uzyskania znacznego zastrzyku got&oacute;wki i zwiększenia długoterminowych zysk&oacute;w. Patrząc jednak na finanse sp&oacute;łki, średnia marża wynosi między 5 a 15 procent, co może być częściowo związane z wysokim poziomem zadłużenia do kapitału własnego wynoszącymi 1,2. Sp&oacute;łka nie ma jednak problem&oacute;w ze spłatą bieżących zobowiązań, ponieważ wskaźnik płynności szybkiej wynosi 1,5. To oznacza, że może ona kontynuować swoją działalność przez co najmniej 1,5 roku, korzystając tylko z najbardziej płynnych środk&oacute;w.</span></p> <h3><strong>Co sądzi Wall Street o cenie akcji Warner Bros. Discovery i Mattel?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jak podaje portal Market Screener, sp&oacute;łka Warner Bros. Discovery</span> <span style="font-weight: 400;">posiada 27 rekomendacji, z czego przeważnie są to rekomendacje kupna. Średnia cena docelowa jest wyznaczona na poziomie 20,59 USD, czyli o 57 proc. wyżej od ostatniej ceny zamknięcia. Najwyższa cena docelowa znajduje się na poziomie 33 USD, a najniższa wynosi 10 USD.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_warner_bros_dzienny_21.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, WarnerBros, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Sp&oacute;łka Mattel ma 12 rekomendacji. I tu także przeważnie są to rekomendacje kupna. Średnia cena docelowa jest wyznaczona na poziomie 23,27 USD, czyli o 9,4 proc. wyżej od ostatniej ceny zamknięcia. Najwyższa cena docelowa znajduje się na poziomie 26 USD, a najniższa wynosi 18 USD.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykrews_Mattel_dzienny_21.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, Mattel, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tak jak przedstawiliśmy, sukces filmu Barbie może r&oacute;żnie wpłynąć na obie sp&oacute;łki. Szczeg&oacute;lnie wygranym zdaje się producent lalek Mattel. Jednak po globalnym spowolnieniu i odżywaniu gospodarek, zar&oacute;wno Mattel jak i Warner Bros mogą mieć potencjał do wzrost&oacute;w.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 21 Jul 2023 13:20:00 +0200„Barbie", produkcja producenta zabawek Mattel i wytwórni filmowej Warner Bros., jest jednym z najbardziej oczekiwanych filmów tego lata. Dzięki intensywnej kampanii marketingowej, w tym billboardom na Times Square, współpracy z firmami takimi jak choćby...Wyścig dezinflacyjny: Kto będzie królem na rynku walutowym?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/wyscig-dezinflacyjny-kto-bedzie-krolem-na-rynku-walutowymhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/wyscig-dezinflacyjny-kto-bedzie-krolem-na-rynku-walutowymOstatni odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych okazał się lepszy od prognoz większości analityków, co spowodowało nagłe osłabienie dolara. Na podstawie obecnych trendów ekonomicznych przeanalizujmy, jak mogą się zmieniać notowania głównych par walutowych z dolarem oraz jakie wydarzenia mogą wpływać na potencjalne zmiany.<h3><strong>Co ma wpływ na inflację w USA?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Gł&oacute;wnym czynnikiem napędzającym dezinflację w Stanach Zjednoczonych są spadki cen energii, zwłaszcza surowc&oacute;w paliwowych (spadek o 36,6 proc. w stosunku rocznym). W związku z tym notowania cen ropy naftowej stanowią kluczowy czynnik wpływający na przyszłą inflację w tej gospodarce. Inflacja konsumencka CPI wyniosła zaledwie 3 proc., a inflacja bazowa, kt&oacute;ra nie uwzględnia cen energii i żywności, spadła do poziomu 4,8 proc. Oznacza to, że Rezerwa Federalna (Fed) zbliża się coraz bardziej do swojego długoterminowego celu inflacyjnego, kt&oacute;ry wynosi 2 proc.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_USA_18.07.png" width="915" height="426" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Spadek inflacji ma istotny wpływ na politykę monetarną Rezerwy Federalnej (Fed), kt&oacute;ra gł&oacute;wnie koncentruje się na rynku pracy, a następnie na stabilności amerykańskiej waluty. Szybszy od oczekiwań spadek inflacji może przyspieszyć zakończenie cyklu podwyżek st&oacute;p procentowych. Tym samym mogłoby to być czynnikiem dalszego osłabienia się dolara amerykańskiego. Jeśli spojrzymy na oczekiwania dotyczące wysokości st&oacute;p procentowych, możemy być niemal pewni kolejnej podwyżki na najbliższym posiedzeniu, tj. w przyszłą środę (26 lipca) o 25 punkt&oacute;w bazowych. Prawdopodobieństwo takiego ruchu wynosi bowiem 96 proc. Rynek oczekuje, że po tym zakończy się cyklu podwyżek.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_prawdopodobienstwo_18.07.png" width="915" height="430" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.cmegroup.com/markets/interest-rates/cme-fedwatch-tool.html?redirect=/trading/interest-rates/countdown-to-fomc.html</span></em></a></p> <h3><strong>Dezinflacyjny wyścig z Europą</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Podczas gdy gł&oacute;wnym czynnikiem spadku inflacji w Stanach Zjednoczonych wydają się przeceny ropy naftowej, to z najnowszych odczyt&oacute;w inflacyjnych dotyczących strefy euro na poziomie 6,1 proc. dowiedzieliśmy się, że gł&oacute;wnymi czynnikami redukcji inflacji na starym Kontynencie są spadające ceny energii elektrycznej, nieruchomości (z 23,2 proc. do 4,1 proc.) i koszt&oacute;w transportu (z 14,6 proc. do 0,1 proc.). Inflacja w strefie euro spada nieco wolniej niż w Stanach Zjednoczonych, a analitycy oczekują najbliższego odczytu (w środę) na poziomie 5,5 proc. Gdyby dane okazały się niższe od oczekiwań, mogłoby to doprowadzić do spadku notowań pary EUR/USD. Na taki trop zdaje się naprowadzać deflacja indeksu cen producenckich (PPI). Jej majowy odczyt to minus 0,5 proc., podczas gdy w USA odnotowano 0,1 proc.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_EU_18.07.png" width="915" height="426" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Długoterminowe trendy pokazują jednak kontynuację trendu wzrostowego na tej parze walutowej. Analizując oczekiwane przyszłe rentowności obligacji skarbowych, kt&oacute;re tworzą tzw. krzywą rentowności obligacji, odzwierciedlającą przyszłe poziomy st&oacute;p procentowych, można dostrzec rozbieżność między prognozami inwestor&oacute;w i analityk&oacute;w. Inwestorzy oceniają, że w strefie euro nie będzie już kolejnych podwyżek st&oacute;p procentowych do końca roku. Natomiast analitycy przewidują co najmniej dwie podwyżki o 25 pb do września bieżącego roku. Kolejne podwyżki st&oacute;p procentowych przez EBC prowadziłyby do umocnienia się euro w stosunku do dolara amerykańskiego.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_krzywa_rentownosci_EU_18.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.ecb.europa.eu/stats/financial_markets_and_interest_rates/euro_area_yield_curves/html/index.en.html</span></em></a></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_EURUSD_dzaily_18.07.png" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, EURUSD, Daily</span></p> <h3><strong>Złoty wciąż zależny od EUR/USD</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Notowania złotego w dużej mierze zależą od sytuacji na europejskim rynku walutowym, ponieważ Polska jest gospodarką opartą na eksporcie, a jej gł&oacute;wnymi partnerami handlowymi są kraje europejskie (89 proc. eksportu). W związku z tym każde umocnienie się euro w stosunku do dolara powoduje umocnienie się złotego. Korelacja pary walutowej USD/PLN względem pary EUR/USD wynosi -0,84, co oznacza bardzo silną zależność. Dlatego notowania pary USD/PLN są gł&oacute;wnie uzależnione od pary EUR/USD, co pokazuje odwr&oacute;cenie się trendu na tych dw&oacute;ch parach w tym samym momencie.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Skoro notowania pary USD/PLN są ściśle powiązane z sytuacją na rynku euro, nadchodzące dane dotyczące inflacji w Europie mogą zaważyć na kursie PLN. Jeżeli odczyty te okażą się niższe od oczekiwań, możliwe są chwilowe wzrosty na USD/PLN nawet powyżej poziomu 4,00. Niemniej jednak średnioterminowy trend wydaje się być kontynuowany.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_USDPLN_dzienny_18.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, USDPLN, Daily</span></em></p> <h3><strong>Jen wrażliwy na zmiany st&oacute;p procentowych w Stanach</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Japoński jen jest jedną z walut, kt&oacute;re są najbardziej wrażliwe na możliwe zmiany st&oacute;p procentowych w Stanach Zjednoczonych oraz działania bank&oacute;w centralnych. Ze względu na to, że Japonia pozostała jedyną gospodarką, kt&oacute;ra utrzymuje ujemne stopy procentowe (minus 0,1 proc.), w momencie oczekiwanych dalszych podwyżek w Stanach Zjednoczonych para USD/JPY ma tendencję do wzrost&oacute;w. Kapitał ma bowiem tendencje do przepływania z miejsc, w kt&oacute;rych są niskie stopy, do miejsc z wyższym poziomem st&oacute;p. W przypadku zatrzymania się trendu wzrostu st&oacute;p procentowych w USA możliwe jest rozpoczęcie wyceny pierwszych obniżek oraz zmiany trendu na USD/JPY.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_USDJPY_dzienny_18.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, USDJPY, Daily</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jednak bank Japonii (BoJ) zdaje się nie pozostawać bezczynny na działania Fedu, wyprzedając masowo od czerwca ubiegłego roku rezerwy obcych walut, co doprowadziło do spadku na parze USDJPY.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Japan_reserves_18.07.png" width="915" height="426" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics, Japońskie rezerwy walutowe</span></em></p> <h3><strong>Czy wciąż wysoka inflacja w Wielkiej Brytanii będzie umacniać funta?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Wielka Brytania obecnie zmaga się z jednym z najwyższych poziom&oacute;w inflacji wśr&oacute;d rozwiniętych gospodarek. Otuchy nie dodaje ostatni odczyt za maj, kt&oacute;ry wykazał utrzymanie się inflacji na poziomie 8,7 proc. Obecnie analitycy przewidują symboliczny spadek inflacji do poziomu 8,2 proc. Jeżeli inflacja okazałaby się niższa od oczekiwań, mogłoby to skutkować korektą spadkową na parze GBP/USD. Niemniej jednak og&oacute;lny trend wzrostowy, nawet powyżej poziomu 1,15, wydaje się kontynuowany.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_GBPUSD-dzienny_18.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, GBPUSD, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plTue, 18 Jul 2023 10:59:00 +0200Ostatni odczyt inflacji ze Stanów Zjednoczonych okazał się lepszy od prognoz większości analityków, co spowodowało nagłe osłabienie dolara. Na podstawie obecnych trendów ekonomicznych przeanalizujmy, jak mogą się zmieniać notowania głównych par walutowy...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (17-21.07.2023)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-17-21-07-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-17-21-07-2023Najbliższy tydzień dokończy nam dostarczanie wiedzy o inflacji w kluczowych gospodarkach. Po ostatnim odczycie dynamiki wzrostu cen ze Stanów Zjednoczonych wydaje się, że spada ona szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. Zdaje się, że odwróciło to niektóre trendy, doprowadzając do osłabienia się dolara amerykańskiego oraz wzrostów cen obligacji. W nadchodzącym tygodniu dowiemy się też, czy Chiny przejdą ze swojego post pandemicznego spowolnienia do nowej fali rozwoju.<h3><strong>Poniedziałek, 17.07, 2:00 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) Chin w ujęciu rocznym (II kwartał br.)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towar&oacute;w i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie. PKB jest ważnym wskaźnikiem, dając og&oacute;lny obraz tego, jak radzi sobie gospodarka danego kraju. Wyższy od oczekiwań wzrost PKB może być pozytywnym znakiem dla waluty. Wzrost PKB niższy od oczekiwań może być z kolei negatywnym sygnałem dla waluty.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Chiny to jedna z najszybciej rozwijających się gospodarek świata, niezależnie od przyjętej metody pomiaru. Długotrwała pandemia przyczyniła się jednak do spowolnienia wzrostu gospodarczego, obniżając średnią stopę wzrostu PKB o 2 punkty procentowe z ok. 6-7 do 4-5 proc. Ostatnie dane wskazują, że tempo wzrostu wynosi 4,5 proc. Analitycy są jednak zgodni co do ożywienia gospodarki, przewidując dynamiczny wzrost w drugim kwartale br. do poziomu aż 7,3 proc. Może to zapoczątkować nową fazę rozwoju, co pozwoli uniknąć oczekiwanego wcześniej spowolnienia.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PKB_Chiny_14.07.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla CNY, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla CNY.</span></p> <p><strong>Wpływ: CNY</strong></p> <h3><strong>Środa, 19.07, 6:00 GMT, inflacja CPI dla Wielkiej Brytanii (czerwiec)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatnie dane dotyczące inflacji w Stanach Zjednoczonych były pozytywnym zaskoczeniem dla analityk&oacute;w, z odczytami niższymi od oczekiwań. Wydaje się, że to wzbudziło optymizm co do przyszłości w innych gospodarkach. Wielka Brytania jest jednym z rozwiniętych kraj&oacute;w, kt&oacute;re szczeg&oacute;lnie odczuwają skutki wysokiej inflacji. Ostatni odczyt wskazuje na zatrzymanie inflacji na poziomie 8,7 proc. Obecnie analitycy przewidują spadek inflacji do poziomu 8,3 proc., ale to wciąż bardzo wysokie wartości w kontekście historycznym.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_UK_14.07.png" width="915" height="426" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla GBP, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla GBP.</span></p> <p><strong>Wpływ: GBP</strong></p> <h3><strong>Środa, 19.07, 9:00 GMT, inflacja CPI dla strefy euro (czerwiec)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Tego samego dnia po danych inflacyjnych z Wielkiej Brytanii poznamy inflację ze strefy euro, gdzie tempo dynamiki cen spadło już niemal o połowę od swoich szczyt&oacute;w. Ostatni odczyt pokazał inflację na poziomie 6,1 proc. W odczycie za czerwiec analitycy spodziewają się potwierdzenia trendu spadkowego do poziomu 5,5 proc.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_UE_14.07.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla EUR, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Środa, 19.07, 12:30 GMT, liczba nowych wniosk&oacute;w o pozwolenie na budowę w Stanach Zjednoczonych (czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Liczba wydanych pozwoleń na budowę jest istotnym wskaźnikiem ekonomicznym odzwierciedlającym perspektywy sektora budowlanego. Spadek liczby pozwoleń może oznaczać zmniejszenie przyszłych projekt&oacute;w budowlanych i wzrost bezrobocia w branży. Wyższa liczba pozwoleń wskazuje na rozw&oacute;j gospodarczy, większe inwestycje i zwiększony popyt na usługi budowlane. To z kolei przyczynia się do wzrostu zatrudnienia, dochodu i konsumpcji, sprzyjając og&oacute;lnemu rozwojowi gospodarczemu. Monitorowanie tego wskaźnika pozwala ocenić perspektywy sektora budowlanego.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Liczba pozwoleń na budowę w Stanach Zjednoczonych spadła o 12,4 proc. rok do roku, oznacza to, że aktywność mieszkaniowa została przytłumiona z powodu dynamicznego wzrostu st&oacute;p procentowych i utrzymującej się wysokiej inflacji. Mimo to odczyty osiągnęły najwyższy poziom od października 2022 r. Obecnie analitycy spodziewają się zatrzymania liczby nowych pozwoleń na budowę na poziomie 1,495 mln.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_wnioski_o_budowe_US_14.07.png" width="915" height="426" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Bank of America (BAC)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,8403. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 18 lipca, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Morgan Stanley (MS) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,37. Pozytywne zaskoczenie dotyczące wynik&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 18 lipca, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Tesla (TSLA) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 0,7917. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 19 lipca.</span></p> <p><strong>Netflix (NFLX) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,86. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 19 lipca.</span></p> <p><strong>IBM (IBM) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 2,00. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 19 lipca.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 14 Jul 2023 12:36:00 +0200Najbliższy tydzień dokończy nam dostarczanie wiedzy o inflacji w kluczowych gospodarkach. Po ostatnim odczycie dynamiki wzrostu cen ze Stanów Zjednoczonych wydaje się, że spada ona szybciej niż wcześniej zakładaliśmy. Zdaje się, że odwróciło to niektóre...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (10-14.07.2023)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-10-14-07-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-10-14-07-2023Przed nami kolejny istotny tydzień dla światowych rynków finansowych, który może przynieść znaczące skutki. Wśród kluczowych wydarzeń wyróżniają się odczyty inflacji z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, a także decyzje dotyczące stóp procentowych w Nowej Zelandii. Warto zauważyć, że globalne spowolnienie gospodarcze wydaje się być mniej dotkliwe, niż początkowo przewidywano. Pomimo malejących wskaźników inflacji banki centralne kontynuują proces zacieśniania polityki monetarnej.<h3><strong>Poniedziałek, 10.07, 6:00 GMT, inflacja CPI dla Niemiec (czerwiec)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Obecnie rosnące stopy procentowe w strefie euro zdają się oddziaływać na poziom inflacji w Niemczech. Inflacja konsumencka (CPI) spada od listopada ubiegłego roku, gdy osiągnęła szczyt na poziomie 8,8%. Przedwstępny odczyt czerwcowej inflacji w Niemczech pokazał wzrost do poziomu 6,4% w por&oacute;wnaniu z rokiem poprzednim. Ten odczyt był wyższy niż poziom 6,1% odnotowany w maju i minimalnie przekroczył oczekiwania rynkowe, kt&oacute;re wynosiły 6,3%.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Stopa inflacji bazowej, kt&oacute;ra nie uwzględnia zmiennych czynnik&oacute;w, takich jak żywność i energia, r&oacute;wnież przyspieszyła z 5,4% w maju do 5,8%. Obie miary inflacji pozostają znacznie powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego wynoszącego 2,0%. Przedstawione dane są jednak wstępnymi szacunkami, a ostateczny odczyt poznamy w poniedziałek.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_Niemcy_07.07.png" width="917" height="427" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla EUR, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Środa, 12.07, 2:00 GMT, decyzja ws. st&oacute;p procentowych w Nowej Zelandii</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na kolejne istotne dane gospodarcze będziemy musieli poczekać do środy, kiedy bank centralny Nowej Zelandii podejmie decyzję dotyczącą ewentualnej podwyżki st&oacute;p procentowych. W ciągu 21 miesięcy stopy procentowe wzrosły z 0,25% do 5,5%, co stanowi rekordowy wzrost od początku tego stulecia. Obecnie analitycy przewidują kolejną podwyżkę o 25 punkt&oacute;w bazowych. Niemniej jednak stopy procentowe w tej gospodarce wciąż pozostają poniżej poziomu inflacji CPI, kt&oacute;ra w pierwszym kwartale wyniosła 6,7%. To sprawia, że obecnie realne stopy procentowe, czyli uwzględniające inflację, wynoszą -1,2%.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Stopy_Nowa_Zelandia_07.07.png" width="917" height="427" /><br /><br /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla NZD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla NZD.</span></p> <p><strong>Wpływ: NZD</strong></p> <h3><strong>Środa, 12.07, 12:30 GMT, inflacja CPI oraz inflacja bazowa dla Stan&oacute;w Zjednoczonych (czerwiec)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatnie cztery odczyty inflacji były niższe od oczekiwań analityk&oacute;w, co wskazuje na szybszy spadek inflacji niż zakładano wcześniej. Przez 11 minionych miesięcy inflacja w tej gospodarce systematycznie spadała z poziomu 9,1% do ostatniego odczytu wynoszącego 4%. Ponadto wskaźnik bazowy, kt&oacute;ry wyklucza zmienne czynniki, takie jak żywność i energia, spowolnił do poziomu 5,3% ze szczytu na poziomie 6,6%, najniższego od listopada 2021 r. To wspiera argumenty za rozważeniem przez Fed zatrzymania obecnego cyklu zacieśniania polityki monetarnej.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Gł&oacute;wnymi czynnikami odpowiadającymi za spadek inflacji w maju okazały się: koszty paliwa, kt&oacute;re spadły&nbsp; o 37%, koszty energii (spadły o 11,7%) oraz koszty używanych pojazd&oacute;w (zanotowały spadek o 4,2%).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Obecnie analitycy prognozują, że inflacja konsumencka (CPI) spadnie do poziomu 3,6%, a inflacja bazowa może spaść do 5%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_CPI_USA_07.07.png" width="917" height="427" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla USD, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 13.07, 14:00 GMT, produkt krajowy brutto (PKB) Wielkiej Brytanii w ujęciu miesięcznym (maj)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Produkt krajowy brutto (PKB) wskazuje całkowitą wartość towar&oacute;w i usług wytworzonych w danym kraju w określonym czasie. PKB jest ważnym wskaźnikiem kondycji gospodarki, ponieważ daje og&oacute;lny obraz tego, jak radzi sobie gospodarka danego kraju. Jeśli wzrost PKB jest wyższy od oczekiwań, gospodarka znajduje się w dobrej kondycji i rośnie szybciej, niż oczekiwano, co jest pozytywnym znakiem dla waluty. Z drugiej strony, jeśli wzrost PKB jest niższy od oczekiwań, gospodarka jest słabsza, niż oczekiwano, co jest negatywnym sygnałem dla waluty.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatni odczyt miesięcznego PKB wykazał wzrost o 0,2% w por&oacute;wnaniu z poprzednim miesiącem, co było zgodne z oczekiwaniami. Jeśli spojrzymy na dane roczne, to ostatni odczyt za pierwszy kwartał bieżącego roku jednoznacznie wskazywał na spowolnienie gospodarcze, gdzie odczyt wyni&oacute;sł 0,2% w por&oacute;wnaniu do tego samego okresu roku poprzedniego. Warto jednak pamiętać, że aby m&oacute;wić o technicznej recesji, musielibyśmy odnotować co najmniej dwa kolejne kwartały spadku PKB.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_UK_PKB_07.07.png" width="917" height="427" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla GBP, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla GBP.</span></p> <p><strong>Wpływ: GBP</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>PepsiCo (PEP)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 1,95. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: wtorek, 11 lipca, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>UnitedHealth (UNH) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 6,07. Pozytywne zaskoczenie dotyczące wynik&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: piątek, 14 lipca, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>JPMorgan (JPM) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za II kwartał kończący się w czerwcu 2023 r. Prognozowany EPS: 3,98. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: piątek, 14 lipca.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 07 Jul 2023 09:31:00 +0200Przed nami kolejny istotny tydzień dla światowych rynków finansowych, który może przynieść znaczące skutki. Wśród kluczowych wydarzeń wyróżniają się odczyty inflacji z Niemiec i Stanów Zjednoczonych, a także decyzje dotyczące stóp procentowych w Nowej Z...Czego możemy spodziewać się po danych o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych? Najważniejsze wykresy oraz wpływ na rynek finansowyhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/czego-mozemy-spodziewac-sie-po-danych-o-zatrudnieniu-w-stanach-zjednoczonych-najwazniejsze-wykresy-oraz-wplyw-na-rynek-finansowyhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/czego-mozemy-spodziewac-sie-po-danych-o-zatrudnieniu-w-stanach-zjednoczonych-najwazniejsze-wykresy-oraz-wplyw-na-rynek-finansowyCzy to będzie pierwszy raz, kiedy odwrócona krzywa rentowności obligacji nie przewidziała nadchodzącej recesji? Pełną odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie poznamy już w piątek, wraz z danymi dotyczącymi zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, ale już dziś zastanówmy się, czego możemy się spodziewać po najbliższych odczytach oraz jaki jest rzeczywisty stan rynku pracy w Stanach Zjednoczonych.<h3><strong>Nowe oferty pracy w serwisie Indeed w Stanach Zjednoczonych</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Serwis Indeed to jedna z największych platform rekrutacyjnych na świecie. Internetowa platforma umożliwia zar&oacute;wno pracodawcom, jak i osobom poszukującym pracy łatwe i efektywne nawiązywanie kontakt&oacute;w w procesie rekrutacyjnym.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Indeed działa jako agregator ofert pracy, zbierając i prezentując ogłoszenia o pracę z r&oacute;żnych źr&oacute;deł, takich jak strony internetowe firm, portale z ofertami pracy, agencje rekrutacyjne itp. Użytkownicy mogą przeglądać ogłoszenia, wyszukiwać oferty pracy według r&oacute;żnych kryteri&oacute;w, takich jak lokalizacja, branża czy poziom doświadczenia, a także składać aplikacje bezpośrednio lub poprzez platformę Indeed.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W tym roku całkowita ilość ofert na platformie Indeed w Stanach Zjednoczonych spadła o 27 proc. r/r., a ilość nowych ogłoszeń spadła o 17,5 proc. względem poprzedniego roku.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_nowe_oferty_a_obecne_04.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred, dane Indeed</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Największy spadek liczby ofert pracy odnotowano w trzech zawodach: programistach (spadek o aż 60 proc. w por&oacute;wnaniu do poprzedniego roku), marketingowc&oacute;w (spadek o 44,6 proc. r/r) oraz w sektorze bankowym (spadek o 44,2 proc. r/r). Interesujący wydaje się fakt, że sektor budowlany, kt&oacute;ry &ndash; jak można by przypuszczać &ndash; będzie szczeg&oacute;lnie dotknięty rosnącymi stopami procentowymi, odnotował stosunkowo niewielki spadek &ndash; o 5,9 proc. r/r. Niemniej jednak we wszystkich sektorach można zauważyć widoczny spadek liczby ofert zatrudnienia. Czy może to być związane z przesyceniem na amerykańskim rynku pracy?&nbsp;</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_porownanie_sektoami_04.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred, dane Indeed</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Spadek liczby ofert w sektorze informatycznym może być związany z rozwojem sztucznej inteligencji. Jednak spadek liczby ofert pracy w sektorze bankowym i medialnym może rzeczywiście wynikać z gorszych perspektyw na najbliższą przyszłość. W rezultacie wyniki funduszu Financial Select Sector SPDR Fund (XLF) mogą nie być zachwycające w najbliższej przyszłości.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XLF_dzienny_04.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XLF, Daily</span></em></p> <h3><strong>Czy sytuacja w Stanach Zjednoczonych jest rzeczywiście tak dobra?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Por&oacute;wnajmy teraz sytuację w sektorze pozarolniczym dotyczącą zatrudnienia w por&oacute;wnaniu do innych gospodarek. Należy jednak zauważyć, że standardy klasyfikacji zatrudnienia r&oacute;żnią się między krajami. Na przykład obecnie często podaje się, że stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wynosi 3,7 proc. Jeśli jednak przyjmiemy europejską metodologię (tzw. Agregat U-6), to okaże się, że majowa stopa bezrobocia wyniosłaby już 6,7 proc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Spr&oacute;bujmy teraz por&oacute;wnać trzy znaczące światowe gospodarki: Stany Zjednoczone, Niemcy i Japonię. Wprawdzie w Europie i w Japonii o wiele trudniej (niż w USA) jest zwolnić pracownika ze względu na obowiązujące przepisy. Widać to na przykładzie sytuacji z 2020 roku, gdy w trakcie pandemii koronawirusa i lockdownu stopa bezrobocia w Stanach Zjednoczonych wzrosła do ponad 20 proc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Rynek pracy w USA jest bardziej elastyczny i szybciej dostosowuje się do zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Z tego powodu trudno na podstawie danych o zatrudnieniu stwierdzić na przykład, że Stany Zjednoczone radzą sobie gorzej od Europy. Niemniej jednak sytuacja na rynku pracy, uwzględniając historyczne dane, wydaje się korzystna i nie wykazuje oznak zmiany trendu. Może to świadczyć o braku wpływu obecnego spowolnienia gospodarczego na ostateczne zatrudnienie, co &ndash; jak się wydaje &ndash; może tworzyć środowisko do rozpoczęcia kolejnej hossy na rynkach.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_stopa_bezrobocia_kraje_04.07.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Fred</span></em></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_US500_dzienny_04.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, US500, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.02% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plTue, 04 Jul 2023 15:51:00 +0200Czy to będzie pierwszy raz, kiedy odwrócona krzywa rentowności obligacji nie przewidziała nadchodzącej recesji? Pełną odpowiedź na to pytanie prawdopodobnie poznamy już w piątek, wraz z danymi dotyczącymi zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA, ale...Jak próba puczu w Rosji wpływa na rynek surowców?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/jak-proba-puczu-w-rosji-wplywa-na-rynek-surowcowhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/jak-proba-puczu-w-rosji-wplywa-na-rynek-surowcowWygląda na to, że kurz po weekendowym zamieszaniu w Rosji opadł. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosły w poniedziałek, podczas gdy ceny pszenicy na chwilę skoczyły, reagując na krótkotrwały incydent, po czym nieustannie spadają. Większość rynków wydaje się powracać do stanu sprzed tego wydarzenia. Warto zastanowić się, jak sytuacja w Rosji może wpływać na notowania głównych surowców?<h3><strong>Czy Europa jest dalej zależna od Rosji?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Wygląda na to, że sytuacja w Rosji może jeszcze bardziej pogorszyć relacje między tym krajem a światem zachodnim. Szczeg&oacute;lnie teraz, gdy Unia Europejska wprowadza jedenastą serię środk&oacute;w sankcyjnych, kt&oacute;re mają na celu wzmocnienie i uszczelnienie dotychczasowych, co ma przyczynić się do osłabienia tego kraju. Jeśli spojrzymy na najnowsze dane, to wartość eksportu Rosji spadła do poziomu sprzed wybuchu konfliktu, a ten spadek wynika gł&oacute;wnie z obniżenia cen surowc&oacute;w.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_russian_export_to_countries_03.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.bruegel.org/dataset/russian-foreign-trade-tracker"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.bruegel.org/dataset/russian-foreign-trade-tracker</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nie można jednak zaprzeczyć, że udział Europy w zakupie rosyjskich surowc&oacute;w paliwowych spadł w ciągu roku z 47 proc. do 17 proc. W rezultacie maleje wpływ konfliktu w Ukrainie na notowania surowc&oacute;w paliwowych. Rosnący udział sprzedaży surowc&oacute;w energetycznych do kraj&oacute;w azjatyckich, a szczeg&oacute;lnie do Chin (wzrost do 35 proc.) oraz Indii (wzrost do 18 proc.) zdaje się pokazywać, że wydobywane surowce zawsze znajdą klienta końcowego, niezależnie od ich pochodzenia. Z tego powodu, dop&oacute;ki Rosja kontynuuje wydobycie surowc&oacute;w, dop&oacute;ty może liczyć na ich zbyt.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_odsetek_udzia%C5%82u_eksportu_03.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.bruegel.org/dataset/russian-foreign-trade-tracker"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.bruegel.org/dataset/russian-foreign-trade-tracker</span></em></a></p> <h3><strong>Czy obecny status quo na surowcach jest podejrzany?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli spojrzymy na notowania globalnych surowc&oacute;w, zobaczymy, że po weekendowej pr&oacute;bie puczu w Rosji największe wahania wynosiły w granicach 5 proc. w notowaniach cen gazu ziemnego, co zakończyło się 2-procentowym spadkiem. Na gł&oacute;wnych surowcach energetycznych nie zauważyliśmy ani podwyższonej zmienności, ani zmiany obecnie trwającego trendu bocznego. Może to oznaczać, że wpływ sytuacji&nbsp; w Rosji coraz mniej wpływa na światowe notowania surowc&oacute;w.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XNGUSD_dzienny_03.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XNGUSD, Daily</span></em></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XBRUSD_dzienny_03.07.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XBRUSD, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -41px; top: 797.875px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plMon, 03 Jul 2023 10:56:00 +0200Wygląda na to, że kurz po weekendowym zamieszaniu w Rosji opadł. Ceny ropy naftowej i gazu ziemnego wzrosły w poniedziałek, podczas gdy ceny pszenicy na chwilę skoczyły, reagując na krótkotrwały incydent, po czym nieustannie spadają. Większość rynków wy...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (3-7.07.2023)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-3-7-07-2023https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-3-7-07-2023Nadchodzący tydzień prawdopodobnie upłynie w uroczystym i świątecznym nastroju, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie 4 lipca obchodzony będzie Dzień Niepodległości. W związku z tym amerykańskie rynki finansowe będą zamknięte we wtorek, a potencjalny pozytywny efekt wakacji może być obserwowany w kolejnych dniach. Pod koniec tygodnia inwestorzy mogą zwrócić uwagę na dane o zatrudnieniu w USA, w tym stopę bezrobocia. <h3><strong>Poniedziałek, 3.07, 7:55 GMT, wskaźnik PMI dla Niemiec (czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Niemiecki wskaźnik PMI zapewnia wgląd w poziom aktywności branży budowlanej raportowany przez menedżer&oacute;w ds. zakup&oacute;w. Miara ta umożliwia uzyskanie informacji na temat stanu niemieckiej branży budowlanej, ponieważ przyjmuje się, że menedżerowie ds. zakup&oacute;w mają dostęp do danych z pierwszej ręki na temat wynik&oacute;w swoich firm. Odczyt powyżej 50 oznacza rozw&oacute;j, podczas gdy odczyt poniżej 50 oznacza kurczenie się sektora.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatni raz niemiecki wskaźnik PMI dla przemysłu wytw&oacute;rczego znajdował się poniżej 50 w czerwcu 2022 r., co wskazuje, że od tego czasu przemysł niemiecki się kurczył. Wstępny odczyt za czerwiec 2023 r. wyni&oacute;sł 41,0, co okazało się gorsze od oczekiwań kt&oacute;re znajdywały się na poziomie 43,5, oznaczało też nowe minimum od czasu pandemii COVID-19, stanowiąc jedenasty z rzędu, a jednocześnie najbardziej gwałtowny od trzech lat spadek dla krajowego sektora produkcyjnego.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Negatywny wpływ wyższych st&oacute;p procentowych nałożonych przez EBC nadal wywierał presję na przemysł. Sektor produkcyjny doświadczył znacznego spadku poziomu portfela zam&oacute;wień, spadając w najszybszym tempie od ośmiu miesięcy. Spadek ten przypisywano niezdecydowaniu klient&oacute;w i pozbywaniu się zapas&oacute;w. W rezultacie produkcja fabryczna spadła, ponieważ zaległości zostały już usunięte. Zatrudnienie w sektorze produkcyjnym nieznacznie wzrosło, ale było to najwolniejsze tempo wzrostu od dw&oacute;ch i p&oacute;ł roku. Producenci zareagowali na rosnącą presję konkurencyjną, obniżając koszty produkcji, kt&oacute;re zmniejszyły się po raz pierwszy od września 2020 r. Ponadto zaufanie przedsiębiorc&oacute;w uległo dalszemu osłabieniu w związku z obawami związanymi z czwartym kwartałem br. Utrzymujące się spadki nowych zam&oacute;wień i szersze spowolnienie gospodarcze przyczyniły się do dominującego pesymizmu.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PMI_Niemiec_30.06.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może mieć charakter byczy dla EUR, podczas gdy odczyt poniżej poziomu oczekiwań może mieć charakter niedźwiedzi dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Poniedziałek, 3.07, 8:30 GMT, wskaźnik PMI dla Wielkiej Brytanii (czerwiec)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Chociaż wskaźnik PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii r&oacute;wnież znajduje się poniżej poziomu 50 punkt&oacute;w, jest nieco wyższy niż w Niemczech, co wskazuje, że na Wyspach mamy do czynienia z korzystniejszymi warunkami w sektorze produkcyjnym. Czerwcowe wstępne dane dotyczące wskaźnika PMI dla przemysłu w Wielkiej Brytanii spadły do 46,2, w por&oacute;wnaniu z odczytem z poprzedniego miesiąca na poziomie 47,1 i poniżej oczekiwanego przez rynek poziomu 46,8.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Raport wykazał dalszy spadek produkcji, kt&oacute;remu towarzyszył wyraźny trend spadkowy nowych zam&oacute;wień. Pogorszenie to zostało przypisane stłumionemu popytowi bazowemu i wpływowi pozbywania się towar&oacute;w przez klient&oacute;w. Mimo to nastąpiła pozytywna zmiana w warunkach dostaw, ponieważ czas realizacji zam&oacute;wień przez dostawc&oacute;w skr&oacute;cił się w sektorze produkcyjnym piąty miesiąc z rzędu. Ta poprawa sugeruje bardziej wydajne i terminowe dostawy od dostawc&oacute;w. Jeśli chodzi o ceny, koszty nakład&oacute;w odnotowały największy spadek od lutego 2016 r., co można przypisać wielu czynnikom. Z drugiej strony, opłaty za produkcję odnotowały niewielki ruch w d&oacute;ł, co wskazuje, że producenci nie przenosili w pełnym zakresie obniżonych koszt&oacute;w nakład&oacute;w na swoich klient&oacute;w.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PMI_UK_30.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla GBP, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi dla GBP.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Piątek, 7.07, 12:30 GMT, stopa bezrobocia w USA (czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopa bezrobocia to odsetek os&oacute;b bez pracy, kt&oacute;re aktywnie poszukiwały zatrudnienia w poprzednim miesiącu w stosunku do całkowitej liczby os&oacute;b w wieku produkcyjnym lub na rynku pracy. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że duża liczba os&oacute;b pozostaje bez pracy pomimo aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Niska stopa bezrobocia wskazuje na stabilny rynek pracy i większą dostępność miejsc pracy.&nbsp;</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopy bezrobocia są ważne dla analizy ekonomicznej i mogą wpływać na aspekty społeczne i gospodarcze. Wysoka stopa bezrobocia wiąże się z niższymi dochodami i wzrostem ub&oacute;stwa, podczas gdy niska stopa bezrobocia sprzyja wzrostowi płac i dobrobytu społecznego. Rządy i decydenci monitorują stopę bezrobocia, aby ocenić skuteczność polityki zatrudnienia i podejmować działania w celu tworzenia miejsc pracy i wspierania bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, że stopa bezrobocia jest jednym z wielu narzędzi służących do oceny rynku pracy. Ważna jest r&oacute;wnież analiza innych wskaźnik&oacute;w, takich jak wsp&oacute;łczynnik aktywności zawodowej czy wysokość wynagrodzeń.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W maju 2023 r. stopa bezrobocia w USA wzrosła do 3,7%, osiągając najwyższy poziom od października 2022 r. i przekraczając oczekiwania rynkowe zakładające 3,5%. Mimo że doszło do tego wzrostu, stopa bezrobocia pozostała na historycznie niskim poziomie, co wskazuje, że rynek pracy nadal pozostaje rozgrzany. Liczba bezrobotnych wzrosła o 440 tys., osiągając 6,10 mln, podczas gdy poziom zatrudnienia spadł o 310 tys., osiągając 160,72 mln.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ponadto stopa bezrobocia U-6, kt&oacute;ra obejmuje osoby, kt&oacute;re chcą znaleźć pracę, ale przestały jej aktywnie szukać oraz osoby pracujące w niepełnym wymiarze godzin z powodu braku pełnoetatowych miejsc pracy, wzrosła w maju do 6,7%. Wartość ta przekroczyła prognozy na poziomie 6,6%. Wsp&oacute;łczynnik aktywności zawodowej pozostał na niezmienionym poziomie 62,6%, utrzymując najwyższy poziom od marca 2020 r.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_bezrobocie_US_30.06.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być niedźwiedzi dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Richelieu Hardware (RCH)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w maju 2023 r. Prognozowany EPS: 0,595. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 6 lipca, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Currys (CURY) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w kwietniu 2023 r. Prognozowany EPS: 7,60. Pozytywne zaskoczenie dotyczące wynik&oacute;w w 1 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 6 lipca, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Aritzia (ATZ) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w maju 2023 r. Prognozowany EPS: 0,0814. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: piątek, 7 lipca.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 30 Jun 2023 10:37:00 +0200Nadchodzący tydzień prawdopodobnie upłynie w uroczystym i świątecznym nastroju, przynajmniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie 4 lipca obchodzony będzie Dzień Niepodległości. W związku z tym amerykańskie rynki finansowe będą zamknięte we wtorek, a potencja...Akcje spółek z sektora dóbr konsumpcyjnych rosną – co to może oznaczać?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/akcje-spolek-z-sektora-dobr-konsumpcyjnych-rosna-co-to-moze-oznaczachttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/akcje-spolek-z-sektora-dobr-konsumpcyjnych-rosna-co-to-moze-oznaczacAkcje z sektora dóbr konsumpcyjnych, znane również jako akcje cykliczne, to akcje spółek które dostarczają usługi i dobra konsumpcyjne uważane za drugorzędne. Spółki te są pod silnym wpływem cyklu gospodarczego i mają tendencję do notowania dobrych wyników, gdy gospodarka ma się dobrze.<ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Branża d&oacute;br konsumpcyjnych jest obecnie drugą wśr&oacute;d najbardziej dochodowych na rynku amerykańskim, zaraz za branżą technologiczną.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Sp&oacute;łki z tej branży wytwarzają towary i usługi uznawane za drugorzędne, ponieważ są one ściśle powiązane z nawykami konsument&oacute;w w zakresie wydatk&oacute;w i og&oacute;lnymi warunkami gospodarczymi.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Roczna 10-letnia stopa zwrotu dla indeksu Consumer Discretionary Select Sector Index wynosi 11,52%, podczas gdy dla indeksu S&amp;P 500 jest to 10,53%.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Sektor sp&oacute;łek dostarczających usługi i dobra konsumpcyjne może być wykorzystywany r&oacute;wnież do pomiaru kondycji gospodarki poprzez takie czynniki jak rynek pracy, zaufanie konsument&oacute;w i doch&oacute;d rozporządzalny.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Chociaż zaufanie konsument&oacute;w doprowadziło do wzrostu w sektorze d&oacute;br konsumenckich, ważne jest, aby zwracać uwagę na wewnętrzną wartość sp&oacute;łki i jej zdolność do stawienia czoła potencjalnej recesji.</span></li> </ul> <p><span style="font-weight: 400;">Można powiedzieć, że rok 2023 jest udany dla amerykańskiego rynku akcji, co zdają się napędzać emocje związane ze sztuczną inteligencją. Wydaje się więc logiczne, że gł&oacute;wni zwycięzcy będą w sektorze technologicznym. Tymczasem inne sektory </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> jak choćby przedsiębiorstwa użyteczności publicznej, energia i podstawowe dobra konsumpcyjne </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> pozostają w tyle. Dużą rozbieżność między najbardziej faworyzowanymi akcjami sp&oacute;łek technologicznych a szerszym rynkiem można dobrze zilustrować na podstawie rocznych zwrot&oacute;w gł&oacute;wnych amerykańskich indeks&oacute;w. Podczas gdy bardziej zaawansowany technologicznie indeks Nasdaq Composite zyskał 29% od początku 2023 r. do momentu pisania tego artykułu (28 czerwca br.), indeks Dow Jones Composite nie osiągnął nawet 3% zwrotu w tym samym okresie, indeks S&amp;P500 plasuje się pośrodku z wynikiem 13,45%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wyniki_sektor%C3%B3w_29.06.png" width="916" height="581" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Simplywall.st</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Pozycja lidera dla branży technologicznej wydaje się oczywista wobec wznoszącej fali związanej ze sztuczną inteligencją. Naszą uwagę zwr&oacute;cił jednak drugi z najbardziej dochodowych w USA </span><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span><span style="font-weight: 400;">sektor d&oacute;br konsumenckich. Zyskał prawie 13% w ciągu ostatniego miesiąca i 18,42% w ciągu ostatnich 12 miesięcy.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Czym dokładnie jest sektor d&oacute;br konsumenckich?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Akcje sektora d&oacute;br konsumenckich (consumer discretionary), znane r&oacute;wnież jako akcje cykliczne, to akcje sp&oacute;łek,&nbsp; kt&oacute;re produkują towary i usługi spoza d&oacute;br podstawowych (pierwszej potrzeby). Sp&oacute;łki te pozostają pod silnym wpływem cyklu koniunkturalnego i zwykle osiągają dobre wyniki, gdy gospodarka ma się dobrze. Sp&oacute;łki z segmentu d&oacute;br konsumpcyjnych zazwyczaj obejmują takie branże jak handel detaliczny, motoryzacja, rozrywka, wypoczynek, podr&oacute;że i turystyka oraz media. Przykładami sp&oacute;łek z tego sektora są Amazon, Walt Disney, Nike czy Starbucks.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyniki akcji sp&oacute;łek z segmentu d&oacute;br konsumpcyjnych są ściśle powiązane z nawykami konsument&oacute;w w zakresie wydatk&oacute;w i og&oacute;lnymi warunkami gospodarczymi. W okresach wzrostu gospodarczego i rosnącego zaufania konsument&oacute;w konsumenci wydają więcej na dobra konsumpcyjne, takie jak rozrywka czy podr&oacute;że, co przynosi korzyści tym sp&oacute;łkom, prowadząc do wyższego wzrostu ze względu na bardziej dynamiczne cykle. Z tego powodu sp&oacute;łki z tej kategorii mają tendencję do wypłacania niższych dywidend. Jednak w okresie spowolnienia gospodarczego lub niepewności finansowej akcje tych sp&oacute;łek mogą stanąć w obliczu wyzwań, ponieważ konsumenci ograniczają wydatki inne niż niezbędne.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Akcje sp&oacute;łek z segmentu d&oacute;br podstawowych można uznać za przeciwieństwo akcji sp&oacute;łek z segmentu d&oacute;br konsumpcyjnych. Są one r&oacute;wnież znane jako sp&oacute;łki defensywne, co oznacza, że są mniej podatne na cykle gospodarcze i mają tendencję do bycia bardziej stabilnymi. Sp&oacute;łki te produkują i sprzedają podstawowe produkty i usługi, kt&oacute;rych konsumenci potrzebują niezależnie od otoczenia gospodarczego, takie jak żywność, napoje, produkty gospodarstwa domowego i artykuły higieny osobistej. Akcje sp&oacute;łek z sektora d&oacute;br podstawowych są znane z relatywnie stałego popytu i stabilnych przepływ&oacute;w pieniężnych. Przykładami takich sp&oacute;łek są Coca-Cola, Procter &amp; Gamble, Nestl&eacute; i Walmart.&nbsp;</span></p> <h3><strong>Sp&oacute;łki d&oacute;br konsumpcyjnych wobec S&amp;P500&nbsp;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Na podstawie powyższego opisu można wywnioskować, że akcje sp&oacute;łek z segmentu d&oacute;br konsumpcyjnych mogą być bardziej zmienne w por&oacute;wnaniu z indeksem S&amp;P500, rosnąc szybciej w środowisku ekspansji, ale także spadając silniej podczas recesji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Por&oacute;wnując indeks Consumer Discretionary Select Sector Index (biała linia na poniższym wykresie) z indeksem S&amp;P 500 (niebieska linia), historia wydaje się jednak mniej jednoznaczna. Podczas gdy sektor d&oacute;br konsumpcyjnych (Consumer Discretionary) osiąga lepsze wyniki niż S&amp;P 500 w okresie ekspansji gospodarczej, presja na jego spadek w okresie recesji nie była na tyle silna, by doprowadzić jego 10-letnią stopę zwrotu do poziomu niższego niż wartość indeksu S&amp;P 500. W rzeczywistości r&oacute;żnica między indeksem Consumer Discretionary Select Sector Index a indeksem S&amp;P 500 była ujemna tylko raz </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> na początku 2023 r. i tylko przez kr&oacute;tki okres. Og&oacute;lnie rzecz biorąc, roczna 10-letnia stopa zwrotu dla indeksu Consumer Discretionary Select Sector Index wynosi 11,52%, podczas gdy stopa zwrotu indeksu S&amp;P 500 wynosi 10,53%, co pozwala na uzyskanie prawie 1 punktu procentowego wyższego zwrotu w każdym roku, przy inwestycji w sektor d&oacute;br konsumpcyjnych.&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><strong><em><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_SPX_Consumer_Dictionary_29.06.png" /></em></strong></p> <p><em>Źr&oacute;dło: S&amp;P Dow Jones Indices</em></p> <h3><strong>Sektor d&oacute;br konsumenckich jako instrument służący do określania stanu gospodarki</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Popyt na produkty konsumpcyjne ma zwykle większą elastyczność niż w przypadku innych produkt&oacute;w, ponieważ zaufanie konsument&oacute;w, doch&oacute;d do dyspozycji i inne czynniki ulegają zmianom. W związku z tym zmiany popytu na takie produkty mogą służyć jako dodatkowy wskaźnik og&oacute;lnej kondycji gospodarki. Wydatki konsumpcyjne stanowią znaczną część og&oacute;lnych wydatk&oacute;w konsumenckich. Gdy gospodarka kwitnie, konsumenci mają zazwyczaj wyższy doch&oacute;d do dyspozycji i są bardziej skłonni do wydawania pieniędzy na dobra o charakterze uznaniowym. Dlatego też zwiększone wydatki konsumenckie w tej branży mogą wskazywać na zaufanie konsument&oacute;w i dobrą kondycję gospodarki. Silny popyt na towary i usługi konsumpcyjne sugeruje, że konsumenci są skłonni wydawać więcej niż to konieczne, co wskazuje na zdrową i rozwijającą się gospodarkę. I odwrotnie: malejące wydatki konsument&oacute;w na dobra konsumpcyjne mogą wskazywać na spowolnienie lub recesję.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Sektor d&oacute;br konsumpcyjnych wymaga r&oacute;wnież dużego nakładu pracy, zatrudniając znaczną liczbę pracownik&oacute;w. Gdy gospodarka jest w dobrej kondycji, firmy z tej branży mają tendencję do ekspansji i zatrudniania większej liczby pracownik&oacute;w. Ponadto rosnące płace mogą pozytywnie wpływać na wydatki konsumpcyjne, ponieważ pracownicy fizyczni mają więcej dochodu do dyspozycji, kt&oacute;ry mogą przeznaczyć na zakupy inne niż niezbędne. Dlatego też branża ta jest pod silnym wpływem nastroj&oacute;w i zaufania konsument&oacute;w. Gdy konsumenci są optymistycznie nastawieni do swojego dobrobytu finansowego i perspektyw, są bardziej skłonni do wydawania pieniędzy na dobra konsumpcyjne. W związku z tym monitorowanie wynik&oacute;w tej branży może zapewnić wgląd w nastroje konsument&oacute;w, co ma zasadnicze znaczenie dla oceny warunk&oacute;w gospodarczych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyniki akcji sp&oacute;łek d&oacute;br konsumpcyjnych mogą służyć jako wskaźnik wyprzedzający dla szerszych trend&oacute;w rynkowych. Ponieważ sp&oacute;łki te generują przychody z wydatk&oacute;w konsumenckich, ceny ich akcji mogą odzwierciedlać oczekiwania inwestor&oacute;w dotyczące og&oacute;lnej kondycji gospodarki. Zwyżka na akcjach sp&oacute;łek z segmentu consumer discretionary może sygnalizować optymizm co do perspektyw gospodarczych. Należy jednak podkreślić, że zwroty z rynku akcji nie są bezpośrednim odzwierciedleniem og&oacute;lnego stanu gospodarki. Niedawnym przykładem może być spadek na giełdzie w marcu 2020 r., kiedy pandemia COVID-19 właśnie rozprzestrzeniała się na całym świecie, ale od tego czasu trwa hossa, osiągając nowe szczyty pomimo zamknięcia dużej części gospodarki.</span></p> <h3><strong>Podsumowanie</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Powyższe ustalenia mogą prowadzić do następującego wniosku: chociaż nadal istnieje wiele niepewności związanych z rosnącą inflacją, stopami procentowymi, kryzysem bankowym i og&oacute;lną sytuacją gospodarczą, konsumenci wydają się wystarczająco pewni swojej stabilności finansowej, aby nie ograniczać wydatk&oacute;w na dobra konsumpcyjne. Co więcej, gdy branża d&oacute;br konsumpcyjnych zacznie osiągać lepsze wyniki niż cały rynek (S&amp;P 500), będzie to trwało przez dłuższy czas, aż do wystąpienia korekty na rynku, np. tak jak to miało miejsce w 2022 r.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Inwestorzy mogą być zainteresowani skorzystaniem ze wzrost&oacute;w w branży d&oacute;br konsumenckich. Należy jednak pamiętać o wciąż trwającej niepewności gospodarczej i potencjalnej recesji wynikającej z zaostrzenia polityki pieniężnej. W związku z tym kluczowe jest, aby dostrzec takie sp&oacute;łki konsumenckie, kt&oacute;re nie tylko napędzają wzrost w branży, ale także mają silny bilans i doświadczenie, aby przetrwać potencjalną recesję i nie są jeszcze zbyt przewartościowane ze względu na niedawny wzrost. Poniżej znajdują się dwie sp&oacute;łki z tej kategorii, kt&oacute;re mogą pasować do tego opisu.</span></p> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>Amazon.com, Inc (AMZN) </strong><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> sp&oacute;łka, kt&oacute;ra może znaleźć się nie tylko na liście najlepszych akcji konsumenckich, ale także na og&oacute;lnej liście atrakcyjnych inwestycji. Ze średnią ceną docelową na poziomie 139 USD Amazon jest jedną z niewielu sp&oacute;łek konsumenckich, kt&oacute;re mogą skorzystać na boomie sztucznej inteligencji dzięki swojej jednostce przetwarzania danych w chmurze, Amazon Web Services.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><strong>McDonald's (MCD) </strong><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> choć są to dość drogie akcje, obecnie notowane nieco poniżej 300 USD, m&oacute;wi się, że MCD to nie tylko sp&oacute;łka konsumencka ze wszystkimi jej zaletami, ale także niemal odporna na recesję. Jej wykres cenowy może potwierdzać to stwierdzenie </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> akcje straciły tylko 2,21% swojej wartości do końca 2022 r. w por&oacute;wnaniu z początkiem roku. W tym czasie, a konkretnie w listopadzie 2022 r. osiągnęły one r&oacute;wnież rekordowy poziom z tamtego okresu, wynoszący 281,67 USD.</span></li> </ul> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plThu, 29 Jun 2023 09:22:00 +0200Akcje z sektora dóbr konsumpcyjnych, znane również jako akcje cykliczne, to akcje spółek które dostarczają usługi i dobra konsumpcyjne uważane za drugorzędne. Spółki te są pod silnym wpływem cyklu gospodarczego i mają tendencję do notowania dobrych wyni...Co nam mogą powiedzieć emocje na rynku?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/co-nam-moga-powiedziec-emocje-na-rynkuhttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/co-nam-moga-powiedziec-emocje-na-rynkuSłynne powiedzenie Warrena Buffetta „Bój się, gdy inni są chciwi, a bądź chciwy, gdy inni się boją" można traktować jako przestrogę w okresach skrajnego optymizmu wśród inwestorów. Nawet doświadczonym profesjonalistom zdarza się wówczas patrzeć na rzeczywistość zbyt optymistycznie. Nadmierne oczekiwania mogą z kolei prowadzić do powstawania baniek spekulacyjnych, czyli prawdopodobnie najwłaściwszego momentu na wyjście z inwestycji. Aby ocenić trafność słów Buffetta, sprawdźmy historyczne dane i odpowiedzmy sobie na pytanie, w jakim momencie obecnie się znajdujemy.<h3><strong>Czym jest badanie nastroj&oacute;w inwestor&oacute;w indywidualnych?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Sentiment Survey to prowadzone od 1987 r. badanie prowadzone przez Amerykański Instytut Inwestor&oacute;w Indywidualnych (AAII). Celem przedsięwzięcia jest określenie nastroj&oacute;w na rynku akcji. Inwestorzy są co tydzień pytani o oczekiwania dotyczące giełdowych trend&oacute;w w najbliższym okresie, zwykle na przestrzeni sześciu miesięcy. Respondenci mają możliwość wyboru spośr&oacute;d trzech odpowiedzi: byki (przewidują wzrost), niedźwiedzie (przewidują spadek) lub neutralne (bez określonej prognozy).&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zebrane dane są udostępniane do indywidualnego użytku. Śledzenie nastroj&oacute;w umożliwia inwestorom uzyskanie perspektywy na przyszłe trendy na rynku, zamiast polegania wyłącznie na własnych oczekiwaniach czy też historycznych danych makroekonomiczne.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Z ostatniego badania (z 21.06.2023) wynika, że 42,9 proc. inwestor&oacute;w ankietowanych była nastawiona na wzrosty o okresie najbliższych 12 miesięcy, 29,4 proc. nastawia się neutralnie, 27,8 proc. patrzy w przyszłość niedźwiedzio. Co ciekawe, z początkiem miesiąca te proporcje się odwr&oacute;ciły. Optymistycznie patrzących inwestor&oacute;w było w&oacute;wczas zaledwie 29,1 proc., względem 36,8 proc. nastawionych negatywnie.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/emocje_na_rynku_28.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.aaii.com/sentiment-survey"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.aaii.com/sentiment-survey</span></em></a></p> <h3><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><strong>B&oacute;j się, gdy inni są chciwi&hellip;&rdquo;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Biorąc pod uwagę, że od początku 2000 r. średnio 38 proc. inwestor&oacute;w było optymistycznie nastawionych, przyjrzyjmy się sytuacjom, gdy ten odsetek przekraczał 50 proc. i 60 proc., co śmiało moglibyśmy nazwać już swego rodzaju euforią.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Okazuje się, że gdy ponad połowa ankietowanych deklaruje optymistyczne nastawienie na sześć najbliższych miesięcy, to średnia zmiana indeksu S&amp;P 500 w najbliższym miesiącu wynosi 0 proc. (przy 57 proc. zyskownych pozycji). Podobnie dzieje się w kolejnych trzech miesiącach, w kt&oacute;rych średnia wyniosłaby 0,6 proc. (59 proc. zyskownych pozycji). Analogicznie, dla p&oacute;łrocznego okresu, średnia wynosi 0,4 proc. (przy 60 proc. zyskownych pozycji).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_rozk%C5%82ad_chciwych_28.06.png" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Analiza Conotoxia ltd, Dane AAII</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Nastawienie 50 proc. inwestor&oacute;w może jeszcze nie uprawniać do zdefiniowania zjawiska powszechnej </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">chciwości&rdquo;. Kiedy jednak więcej niż 60 proc. ankietowanych oczekuje wzrost&oacute;w, wyniki nie wydają się znacznie poprawiać. Dla najbliższego miesiąca średnia stopa zwrotu w takich realiach wynosi 0,4 proc. (67 proc. zyskownych pozycji). Identyczny wynik dotyczy kolejnych trzech miesięcy. Co może wydać się interesujące, najgorszy średni wynik odnosi się do okresu czterech miesięcy od odczytu, wynosząc minus 1 proc. (51 proc. zyskownych pozycji). Czy strategię, kt&oacute;ra ma blisko 50 proc. skuteczności i zerową stopę zwrotu, możemy nazwać prawidłem? Nie wydaje się.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_US500_daily_28.06.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, US500, Daily</span></em></p> <h3><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><strong>...bądź chciwy, gdy inni się boją&rdquo;</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Historycznie średnio 31 proc. inwestor&oacute;w indywidualnych wyrażało pesymistyczne poglądy. Oznacza to, że inwestorzy częściej patrzą z optymizmem na przyszłość. Z tego powodu przyjrzyjmy się okresom, w kt&oacute;rych ponad 40 proc. lub ponad połowa inwestor&oacute;w przewidywała spadki w ciągu najbliższych 6 miesięcy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W przeciwieństwie do okres&oacute;w skrajnego optymizmu skrajny pesymizm wykazywał historycznie zauważalną zależność. Na podstawie wynik&oacute;w badań, gdy odsetek niedźwiedzi na rynku przekraczał 40 proc., średnia stopa zwrotu w następnym miesiącu wynosiła 1,3 proc. (64 proc. zyskownych pozycji). Po upływie trzech miesięcy średnia stopa zwrotu wzrastała do 2,2 proc. (65 proc. zyskownych pozycji). Dla okresu następnego p&oacute;łrocza ten zwrot wynosił już 4,6 proc. (66 proc. zyskownych pozycji) i zwiększał się z każdym wydłużeniem tego okresu. Możemy zinterpretować to tak, że gdy ponad 40 proc. inwestor&oacute;w negatywnie ocenia przyszłość, istnieje ok. 65-procentowe prawdopodobieństwo odwr&oacute;cenia trendu spadkowego na indeksach.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_rozk%C5%82ad_przestraszonych_28.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Analiza Conotoxia ltd, Dane AAII</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Gdy ponad połowa inwestor&oacute;w oczekuje spadk&oacute;w indeks&oacute;w, średni wzrost na następny miesiąc wynosił 1,9 proc. (63 proc. zyskownych pozycji). Dla okresu następnych trzech miesięcy średni wynik delikatnie ur&oacute;sł do 2,3 proc. (56 proc. zyskownych pozycji). Dla okresu kolejnych sześciu miesięcy średni wynik nieznacznie r&oacute;sł do 3,3 proc. przy takiej samej skuteczności. Okazuje się, że większy pesymizm niekoniecznie przekłada się na większą skuteczność i stopę zwrotu z inwestycji w indeks S&amp;P 500. Mimo wyższej skuteczności podejścia kontrariańskiego, trudno uważać skuteczność na poziomie 65% za pewnik.</span></p> <h3><strong>Co kieruje emocjami inwestor&oacute;w oraz czego możemy się obecnie spodziewać?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Okazuje się, że gł&oacute;wnym czynnikiem kierującym emocjami inwestor&oacute;w są wyniki indeksu za ostatni miesiąc. Zależność mierzona korelacją wynosi kolejno 0,36 dla odsetka byk&oacute;w oraz minus 0,44 dla odsetka niedźwiedzi. Wartości te można uznać za zauważalną zależność. Oznacza to, że najbliższy odczyt nastroj&oacute;w inwestorskich w dużej mierze zależny będzie od ostatnich wzrost&oacute;w bądź spadk&oacute;w. Przy czym wydaje się, że inwestorzy są nieco bardziej wyczuleni na ew. spadki.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Obecnie daleko nam do skrajnego pesymizmu. Najwyższy odsetek za ostatni rok był bowiem poniżej 50 proc. We wrześniu ub.r. doświadczyliśmy jednak skrajnego pesymizmu, co może nas bardziej nastawiać na kontynuację hossy niż bessy na rynkach.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plWed, 28 Jun 2023 11:08:00 +0200Słynne powiedzenie Warrena Buffetta „Bój się, gdy inni są chciwi, a bądź chciwy, gdy inni się boją" można traktować jako przestrogę w okresach skrajnego optymizmu wśród inwestorów. Nawet doświadczonym profesjonalistom zdarza się wówczas patrzeć na rzecz...Spektakularny wzrost bitcoina: Pierwsze ETFy i zmiana narracji Powella jako czynniki wpływające na rynek kryptowaluthttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/spektakularny-wzrost-bitcoina-pierwsze-etfy-i-zmiana-narracji-powella-jako-czynniki-wplywajace-na-rynek-kryptowaluthttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/spektakularny-wzrost-bitcoina-pierwsze-etfy-i-zmiana-narracji-powella-jako-czynniki-wplywajace-na-rynek-kryptowalutKurs bitcoina wpadł w gwałtowne zawirowania, spadając o ponad 5 proc. po pozwach SEC wobec giełd Binance.US i Coinbase. Niespodziewanie jednak od tamtego czasu nastąpił spektakularny zwrot sytuacji. Wartość bitcoina wzrosła o ponad 20 proc. w tydzień, osiągając nowe lokalne szczyty. Co mogło wpłynąć na ten dość gwałtowny skok? Odpowiedzi możemy szukać w dwóch kluczowych wydarzeniach: uruchomieniu pierwszego ETF na bitcoina oraz niezwykłej zmianie narracji na temat rynku kryptowalut podczas przesłuchania przed senatem Jerome'a Powella, szefa Fed. Postarajmy się odpowiedzieć, jaki wpływ te wydarzenia będą miały na przyszłość kryptowalut i jakie cenne informacje mogliśmy wyciągnąć z wypowiedzi prezesa Fed.<h3><strong>ETF-y na bitcoin</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Bitcoin odnotował wzrost, osiągając najwyższy poziom od kwietnia, a jednym z powod&oacute;w tego optymizmu jest potencjalne wprowadzenie spotowego ETF na bitcoina (niebędącego opartym na kontraktach). Kilka firm inwestycyjnych w zeszły czwartek (15.06) złożyło wnioski o utworzenie takich ETF-&oacute;w. Mimo niedawnych negatywnych wiadomości i obaw regulacyjnych w branży kryptowalut ogłoszenie tych wniosk&oacute;w mogło ożywić ten rynek. Interesujący wydaje się wniosek BlackRock, kt&oacute;ry umożliwiłby inwestorom ekspozycję na bitcoina bez konieczności posiadania rzeczywistych aktyw&oacute;w. Inne firmy, takie jak WisdomTree i Valkyri r&oacute;wnież złożyły wnioski o ETF-y na bitcoina. Według danych zebranych przez CryptoQuant po złożeniu wniosku przez BlackRock ilość bitcoin&oacute;w przechowywanych w jednym z portfeli Coinbase Custody wzrosła o 2500 BTC (ok. 75 mln USD). Coinbase Custody to usługa giełdy kryptowalut Coinbase umożliwiająca instytucjonalnym inwestorom bezpieczne przechowywanie większych ilości token&oacute;w takich jak m.in. bitcoin. Jeśli wniosek BlackRock zostanie zatwierdzony przez organy regulacyjne, Coinbase będzie pełnił funkcję depozytariusza dla bitcoin&oacute;w przechowywanych w ramach BlackRock Bitcoin ETF.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Według Bradley'ego Parka, analityka CryptoQuant wniosek BlackRock m&oacute;gł wpłynąć pozytywnie na nastroje posiadaczy i inwestor&oacute;w bitcoin&oacute;w, co może wyjaśniać wzrost przechowywanych w Coinbase Custody kruptowalut. </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">Efekt BlackRock pozytywnie wpłynął na rynek i spowodował zakupy bitcoin&oacute;w przez instytucje" &ndash; powiedział Park.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_BTCUSD_26.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, BTCUSD, Daily</span></em></p> <h3><strong>Zmiana narracji ze strony Fed</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Drugą kluczową informacją zdają się wypowiedzi prezesa Fed podczas cop&oacute;łrocznego przesłuchania przed Komisją Usług Finansowych Izby Reprezentant&oacute;w. Jerome Powell stwierdził, że bitcoin jako klasa aktyw&oacute;w ma </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">utrzymującą się moc". Wyraził też przekonanie, że Fed powinien odgrywać silną rolę w nadzorowaniu stablecoin&oacute;w stanowiących znaczący segment rynku kryptowalut, nad kt&oacute;rym legislatorzy pr&oacute;bują ustanowić regulacje.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Powell stwierdził, że technologia polegająca na tokenach powiązanych z ceną waluty bazowej, takiej jak dolar, i emitowanych przez prywatne firmy, powinna być ściśle nadzorowana przez rząd federalny. Szef Fed wyraził r&oacute;wnież obawy, że w przypadku rejestracji emitent&oacute;w stablecoin&oacute;w bezpośrednio przez poszczeg&oacute;lne stany Fed byłby ograniczony i nie m&oacute;głby podejmować działań. Powell powiedział, że umożliwienie znacznej emisji prywatnego pieniądza na poziomie stanowym byłoby błędem. Wcześniej określił, że stablecoiny mogą być wartościowym elementem świata płatności i powinny być regulowane w spos&oacute;b zbliżony do funduszy rynku pieniężnego i depozyt&oacute;w bankowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Projekty ustaw dotyczące regulacji stablecoin&oacute;w zatrzymały się w 2021 r. Jednak przewodniczący Komisji ds. Usług Finansowych oznajmił, że jeśli podczas lipcowej sesji kongresu zostanie osiągnięta pozytywna decyzja, obecny projekt ustawy dotyczący stablecoin&oacute;w zostanie przekazany do senatu. Ten krok wydaje się pierwszym poważnym działaniem mającym na celu uregulowanie rynku stablecoin&oacute;w i umożliwienie instytucjom finansowym swobodnego na nim działania. Otwarcie tego sektora dla kapitału instytucji finansowych może odwr&oacute;cić trend spadku kapitalizacji stablecoin&oacute;w, kt&oacute;ry w ujęciu rok do roku wyni&oacute;sł 16,8 proc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Dlaczego stablecoiny wydają się tak istotne? Stanowią rodzaj pieniądza w świecie kryptowalut i stanowią dobrą alternatywę do monitorowania przepływu kapitału.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_kapitalizacja_stablecoin_26.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span><a href="https://btctools.io/stats/market-cap"><span style="font-weight: 400;">https://btctools.io/stats/market-cap</span></a></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -81px; top: 1220.38px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plFri, 23 Jun 2023 11:14:00 +0200Kurs bitcoina wpadł w gwałtowne zawirowania, spadając o ponad 5 proc. po pozwach SEC wobec giełd Binance.US i Coinbase. Niespodziewanie jednak od tamtego czasu nastąpił spektakularny zwrot sytuacji. Wartość bitcoina wzrosła o ponad 20 proc. w tydzień, o...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (26-30.06.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-26-30-06https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-26-30-06Dane o inflacji i bezrobociu w całej strefie euro oraz w Niemczech, czyli największej unijnej gospodarce, zdają się wybijać na pierwszy plan w kalendarzu ekonomicznych wydarzeń przyszłego tygodnia. Publikacje te mogą wpłynąć na decyzje dotyczące wysokości stóp procentowych. <h3><strong>Wtorek 27.06, 14:00 GMT, wskaźnik zaufania amerykańskich konsument&oacute;w CB (czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks zaufania konsument&oacute;w (CCI) Conference Board mierzy zaufanie konsument&oacute;w do gospodarki. Jest to wskaźnik, kt&oacute;ry może przewidzieć wydatki konsument&oacute;w, będące kluczowym czynnikiem og&oacute;lnej aktywności gospodarczej. Wyższe wartości wskazują na większy optymizm konsument&oacute;w. Wskaźnik CCI jest mierzony na podstawie poziomu zaufania z 1985 r., kt&oacute;ry został ustalony na poziomie 100 pkt. Indeks powyżej 100 pkt wskazuje na wyższy poziom zaufania niż w 1985 r. Wartość poniżej 100 pkt wskazuje na niższy poziom zaufania niż w 1985 r.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Indeks zaufania konsument&oacute;w w USA był stosunkowo stabilny przez ostatni rok i utrzymywał się na poziomie ok. 100. W ubiegłym miesiącu prognozowano odczyt na poziomie 99 pkt, najniższym od lipca 2022 r. Wynik 102,3 był lepszy niż oczekiwano, ale niższy niż w poprzednim miesiącu. Spadek og&oacute;lnego wskaźnika zaufania konsument&oacute;w może być związany z pogarszającymi się obecnymi warunkami zatrudnienia.&nbsp;</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Consumer_Confidence_23.06.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: conference-board.org</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy/pozytywny dla USD, podczas gdy niższy od oczekiwań może być niedźwiedzi/negatywny dla USD.</span></p> <p><strong>Wpływ: USD</strong></p> <h3><strong>Czwartek 29.06, 12:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Niemczech (CPI) w ujęciu rocznym (wstępne dane za czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Indeks CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w, takie jak żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Celem indeksu CPI jest pomiar wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem indeksu CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Niemiecki wskaźnik CPI nieoczekiwanie spadł w maju o ponad 1 punkt procentowy, do 6,1% rok do roku, wbrew prognozom zakładającym niewielki wzrost z 7,2% odnotowanych w poprzednim miesiącu. Inflacja cen energii spadła gwałtownie z 6,8% w kwietniu do 2,6%. Spadek ten można przypisać przede wszystkim efektowi wysokiej bazy z poprzedniego roku, zwłaszcza w przypadku gazu ziemnego (25,6% w por&oacute;wnaniu do 33,8%), drewna opałowego i pelletu drzewnego (23,8% w por&oacute;wnaniu do 29,8%), energii elektrycznej (12,7% w por&oacute;wnaniu do 15,4%) i ogrzewania miejskiego (11,4% w por&oacute;wnaniu do 12,3%). Ceny żywności odnotowały jednocześnie łagodniejszy wzrost wynoszący 14,9% w por&oacute;wnaniu z poprzednim wzrostem o 17,2%, przy czym prym wiodły produkty nabiałowe (28,2% w por&oacute;wnaniu z 34,8%) oraz chleb i zboża (19,3% w por&oacute;wnaniu z 21,3%). Inflacja w usługach zwolniła z 4,7% do 4,5%, przy czym czynsze wzrosły o 1,9% po wzroście o 2,0% w kwietniu. Ponadto ceny konsumpcyjne w maju odnotowały niewielki, niemniej pierwszy od pięciu miesięcy, miesięczny spadek </span><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span><span style="font-weight: 400;">o 0,1%.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_German_CPI_26.06.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt okaże się wyższy od oczekiwań, może to sprzyjać spadkowi EUR oraz stanowić bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost EUR. Jeżeli jednak odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to stanowić argument dla Europejskiego Banku Centralnego do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR, DAX</strong></p> <h3><strong>Piątek 30.06, 09:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w strefie euro (CPI) w ujęciu rocznym (wstępne dane za czerwiec)</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Dzień po danych inflacyjnych z Niemiec strefa euro opublikuje sw&oacute;j wskaźnik CPI, w kt&oacute;rym dane z Niemiec odgrywają kluczową rolę jako największa gospodarka w unii walutowej. Podobnie jak dane z Niemiec za maj dane o CPI w strefie euro okazały się niższe od oczekiwań, wynosząc 6,1%.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ceny energii spadły o 1,8% po wzroście o 2,3% w kwietniu. Nastąpiło też spowolnienie wzrostu koszt&oacute;w żywności, alkoholu i tytoniu (12,5% w por&oacute;wnaniu do 13,5%), towar&oacute;w przemysłowych nieenergetycznych (5,8% w por&oacute;wnaniu do 6,2%) oraz usług (5,0% w por&oacute;wnaniu do 5,2%). Co więcej, wskaźnik inflacji bazowej, kt&oacute;ry nie obejmuje energii, żywności, alkoholu i tytoniu, spadł w maju do 5,3%, czyli na najniższy poziom od stycznia.</span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_EU_CPI_26.06.png" /></span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt jest wyższy od oczekiwań, inflacja jest wyższa, co może sprzyjać osłabieniu EUR. Jednocześnie jest to r&oacute;wnież bodziec dla EBC do podniesienia st&oacute;p procentowych i zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost kursu euro. Z drugiej strony, jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to skłonić EBC do zaprzestania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR, STOXX, DAX</strong></p> <h3><strong>Piątek 30.06, 9:00 GMT, stopa bezrobocia w strefie euro (maj)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopa bezrobocia to odsetek os&oacute;b bez pracy, kt&oacute;re aktywnie poszukiwały zatrudnienia w poprzednim miesiącu w stosunku do całkowitej liczby os&oacute;b w wieku produkcyjnym lub na rynku pracy. Wysoka stopa bezrobocia oznacza, że duża liczba os&oacute;b pozostaje bez pracy pomimo aktywnego poszukiwania zatrudnienia. Niska stopa bezrobocia wskazuje na stabilny rynek pracy i większą dostępność miejsc pracy.&nbsp;</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Stopy bezrobocia są ważne dla analizy ekonomicznej i mogą wpływać na aspekty społeczne i gospodarcze. Wysoka stopa bezrobocia wiąże się z niższymi dochodami i wzrostem ub&oacute;stwa, podczas gdy niska stopa bezrobocia sprzyja wzrostowi płac i dobrobytu społecznego. Rządy i decydenci monitorują stopę bezrobocia, aby ocenić skuteczność polityki zatrudnienia i podejmować działania w celu tworzenia miejsc pracy i wspierania bezrobotnych. Należy jednak pamiętać, że stopa bezrobocia jest jednym z wielu narzędzi służących do oceny rynku pracy. Ważna jest r&oacute;wnież analiza innych wskaźnik&oacute;w, takich jak wsp&oacute;łczynnik aktywności zawodowej czy wysokość wynagrodzeń.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W kwietniu 2023 r. wyr&oacute;wnana sezonowo stopa bezrobocia w strefie euro odnotowała niewielki spadek do 6,5%, osiągając najniższy poziom w historii i spełniając oczekiwania rynku. Najnowsze dane odzwierciedlają spadek w por&oacute;wnaniu ze stopą 6,7% odnotowaną w poprzednim roku, co wskazuje na zacieśnienie rynku pracy. Liczba os&oacute;b bez pracy spadła o 33 tys. w por&oacute;wnaniu z poprzednim miesiącem, osiągając 11,088 miliona, czyli najniższy poziom od rozpoczęcia por&oacute;wnywalnych rejestr&oacute;w w 1995 r. Stopa bezrobocia wśr&oacute;d os&oacute;b młodych, uwzględniająca osoby poszukujące pracy w wieku poniżej 25 lat, spadła nieznacznie z 14% w marcu do 13,9% w kwietniu. Wśr&oacute;d największych gospodarek strefy euro Niemcy odnotowały najniższą stopę bezrobocia na poziomie 2,9%, podczas gdy Hiszpania (12,7%), Włochy (7,8%) i Francja (7%) miały najwyższe wskaźniki.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_EU_Stopa_bezrobocia_26.06.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być niedźwiedzi dla EUR, podczas gdy niższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla EUR.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>General Mills (GIS) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w maju 2023 r. Prognozowany EPS: 1,07. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 8 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: środa, 28 czerwca, przed otwarciem rynku.&nbsp;</span></p> <p><strong>Nike (NKE) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w maju 2023 r. Prognozowany EPS: 0,6742. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 10 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 29 czerwca, po zamknięciu rynku.</span></p> <p><strong>Constellation Brands A (STZ) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w maju 2023 r. Prognozowany EPS: 2,83. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: piątek, 30 czerwca, przed otwarciem rynku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <p>&nbsp;</p>forex cinkciarz.plFri, 23 Jun 2023 10:43:00 +0200Dane o inflacji i bezrobociu w całej strefie euro oraz w Niemczech, czyli największej unijnej gospodarce, zdają się wybijać na pierwszy plan w kalendarzu ekonomicznych wydarzeń przyszłego tygodnia. Publikacje te mogą wpłynąć na decyzje dotyczące wysokoś...Złoto na skraju: kumulujące się przyczyny spadków cen surowcahttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/zloto-na-skraju-kumulujace-sie-przyczyny-spadkow-cen-surowcahttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/zloto-na-skraju-kumulujace-sie-przyczyny-spadkow-cen-surowcaOd czasu, gdy na początku maja br. ceny złota biły rekordy wszech czasów, przebijając poziom 2 tys. USD za uncję, obserwujemy ostudzenie w raportach dotyczących zakupów kruszcu  dokonywanych przez banki centralne. Co więcej, Mark Bristow, właściciel Barrick Gold Corp., czyli drugiej z największych na świecie firm zajmujących się wydobyciem złota, zdaje się nadawać priorytet wydobywaniu miedzi. Uzasadnia to m.in. spadkami cen i popytu na złoto. Przyjrzyjmy się, czy inwestycja w akcje wydobywców tego surowca jest opłacalna?<h3><strong>Najwięksi wydobywcy złota</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Według danych World Gold Council (WGC) w 2022 roku wydobyto 3412 ton złota. Największy udział w wydobyciu miały Chiny (11 proc.), na drugim miejscu znalazła się Rosja (9,5 proc.), a podium zamyka Australia (9,2 proc.). Ten sam instytut podaje szacunki, że od początku historii naszej cywilizacji wydobyto zaledwie 208 tys. ton szlachetnego kruszcu, co w przypadku skumulowania w jednym miejscu zapełniłoby zaledwie 4 baseny olimpijskie.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Złoto jest wykorzystywane najczęściej w jubilerstwie: (aż 46 proc.), sztabkach i monetach kolekcjonerskich (22 proc.) oraz rezerwach bank&oacute;w centralnych (17 proc.). Rocznie zasoby złota na rynku zwiększają się o ok. 1,6 proc.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Całkowite koszty utrzymania wydobycia tzw. AISC w ostatnich latach zauważalnie wzrosły, do poziomu ok. 1250 USD/oz (zwiększenie o 15 proc. r/r.). Tych podwyżek zdają się nie r&oacute;wnoważyć nawet relatywnie wysokie ceny kruszcu. Odzwierciedlają to notowaniach funduszu VanEck Gold Miners UCITS ETF (GDX), kt&oacute;remu brakuje aż 45 proc. do swoich szczyt&oacute;w.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_koszty_produkcji_20.06.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span><a href="https://www.gold.org/goldhub/data/aisc-gold#from-login=1&amp;login-type=google"><span style="font-weight: 400;">https://www.gold.org/goldhub/data/aisc-gold#from-login=1&amp;login-type=google</span></a></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ciekawy wydaje się fakt, że największe firmy zajmujące się wydobyciem złota mają swoje siedziby w Kanadzie, stanowiąc aż 41% wartości funduszu. Trzy największe podmioty to NEWMONT CORP, BARRICK GOLD CORP oraz AGNICO EAGLE MINES LTD. Koszty utrzymania wydobycia (AISC) dla tych firm w pierwszym kwartale wyniosły odpowiednio 1376 USD, 1436 USD oraz 1125 USD. Dane wskazują, że najwięksi gracze mogą mieć trudności z wykorzystaniem potencjału podwyżek cen surowca, co w większości przekłada się na spadek ich rentowności.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XAUUSD_monthly_20.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, GDX, Weekly</span></em></p> <h3><strong>Popyt na złoto wciąż duży?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W I kw. br. tempo wzrostu popytu na złoto spadło z 18 do zaledwie 1 proc. Banki centralne wciąż wykazywały silne zainteresowanie kruszcem, dodając 228 ton do globalnych rezerw (wzrost aż o 176 proc.). Dynamika ich zakup&oacute;w w ujęciu kwartał do kwartału spadła jednak o 24 proc. Inwestycje w złote sztabki i monety wzrosły o 5 proc. i osiągnęły 302 tony. Z kolei popyt na fundusze ETF spadł, zmniejszając zapotrzebowanie o 29 ton w por&oacute;wnaniu z poprzednim rokiem.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Konsumpcja biżuterii pozostała stosunkowo stabilna na poziomie 478 ton (wzrost o 1 proc.), przy czym produkcja przewyższyła tu popyt, co przyczyniło się do wzrostu globalnych zasob&oacute;w o nieco ponad 30 ton.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zastosowanie złota w sektorze technologicznym zdaje się odzwierciedlać skutki trudnej sytuacji gospodarczej. Popyt spadł do 70 ton, co jest drugim z najniższych wynik&oacute;w po roku 2000.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_popyt_z%C5%82oto_20.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span><a href="https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2023"><span style="font-weight: 400;">https://www.gold.org/goldhub/research/gold-demand-trends/gold-demand-trends-q1-2023</span></a></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Gł&oacute;wnym czynnikiem napędzającym popyt na złoto od początku zeszłego roku był nagły wzrost zakup&oacute;w przez banki centralne. Trend ten zdaje się jednak gasnąć z miesiąca na miesiąc.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Dlaczego banki centralne zwiększają rezerwy złota? Zwykle decydują się na takie kroki z dw&oacute;ch gł&oacute;wnych powod&oacute;w. Pierwszym z nich jest zabezpieczenie się na wypadek kryzysu bądź recesji. Dodatkowe rezerwy w takim przypadku zwiększają stabilność m.in. systemu bankowego. Drugim powodem jest umacnianie stabilności swojej waluty, czyli zabezpieczenie się przed inflacją. Jest to alternatywa do lokowania środk&oacute;w w rezerwy walutowe innych państw.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Aktualne zakupy wydają się motywowane gł&oacute;wnie przez globalną inflację, kt&oacute;rej tempo spada szybciej, niż pierwotnie przewidywano. Z tego powodu w najbliższych kwartałach popyt ze strony bank&oacute;w centralnych na złoto może znacząco maleć, co może prowadzić do skumulowanego spadku cen kruszcu.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_z%C5%82oto_dzienny_20.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XAUUSD, Weekly</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI, MPW, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plTue, 20 Jun 2023 14:33:00 +0200Od czasu, gdy na początku maja br. ceny złota biły rekordy wszech czasów, przebijając poziom 2 tys. USD za uncję, obserwujemy ostudzenie w raportach dotyczących zakupów kruszcu  dokonywanych przez banki centralne. Co więcej, Mark Bristow, właściciel Bar...Jak zamknięcie Binance.US może wpłynąć na rynek kryptowalut? Analiza wypłacalności giełdy Binancehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/jak-zamkniecie-binance-us-moze-wplynac-na-rynek-kryptowalut-analiza-wyplacalnosci-gieldy-binancehttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/jak-zamkniecie-binance-us-moze-wplynac-na-rynek-kryptowalut-analiza-wyplacalnosci-gieldy-binanceKomisja Papierów Wartościowych i Giełd złożyła pozew przeciwko Binance i jego założycielowi. Mimo to okazuje się, że giełda doszła do porozumienia z regulatorem po spełnieniu określonych warunków. Wydarzenia te mogły skłonić klientów do masowych wypłat środków z giełdy. Przeanalizujmy dane i sprawdźmy, czy podobne zagrożenia dot. działalności Binance.US mogłyby zagrozić biznesowi całej giełdy oraz jak może to wpłynąć na rynek kryptowalut?<h3><strong>Dlaczego Binance jest taki ważny dla całego rynku kryptowalut?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Binance jest największą giełdą kryptowalut na świecie. Ma 56 proc. wszystkich aktyw&oacute;w na tym rynku. Według danych Cryptoquant ich aktualna wartość wynosi 45,1 miliarda dolar&oacute;w, a 2,2 mld USD (4,9 proc.) zdeponowano w amerykańskiej sp&oacute;łce Binance.US.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Problemy, kt&oacute;re dotykają giełdę, mają bezpośredni wpływ na kapitalizację całego rynku cyfrowych walut. Często pojawia się argument dotyczący braku przejrzystości danych finansowych giełdy. Warto jednak zauważyć, że Binance wprowadziła system proof-of-reserves pod koniec ubiegłego roku. Umożliwia on łatwiejsze śledzenie posiadanych aktyw&oacute;w na giełdzie. Istotne wydaje się zagadnienie, czy obecne odpływy rzeczywiście stanowią realne zagrożenie dla giełdy.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Właśnie Binance.US, doszedł do porozumienia z Komisją Papier&oacute;w Wartościowych i Giełd (SEC), co oznacza, że środki giełdy nie zostaną zamrożone, a platforma będzie mogła kontynuować swoją działalność. Sędzia prowadzący sprawę orzekł, że spełnienie żądań SEC doprowadziłoby do upadku giełdy i kryzysu na rynku kryptowalut. W rezultacie obie strony doszły do porozumienia, kt&oacute;re obejmuje ograniczenie dostępu do środk&oacute;w klient&oacute;w Binance.US tylko dla pracownik&oacute;w giełdy. Osoby związane z gł&oacute;wnym oddziałem Binance.com nie będą miały możliwości zarządzania prywatnymi kluczami portfeli Binance.US. Ponadto Binance.US będzie zobowiązane do raportowania swoich wydatk&oacute;w korporacyjnych oraz koszt&oacute;w, jakie firma będzie musiała ponieść w przyszłości.</span></p> <h3><strong>Ile kapitału odpłynęło z Binance? Sp&oacute;jrzmy na szerszy obraz</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">78 proc. środk&oacute;w na Binance zdeponowano w bitcoinach, ethereum, bądź w stablecoinach. Od początku miesiąca ubyło: 42,2 tys. bitcoin&oacute;w, 368 tys. ethereum, a po spadku ilości stablecoin&oacute;w o 1,2 mld USD w ciągu jednego dnia spadek ten się wyzerował. Sp&oacute;jrzmy na te dane z szerszej perspektywy. Czy rzeczywiście jest tak źle, jak niekt&oacute;rzy przedstawiają?</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/rezerwy_binance_by_ketegory_19.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Cryptoquant</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Analizując historyczne rezerwy bitcoina, można zauważyć, że praktycznie nie odbiegają one od długoterminowego trendu wzrostowego. Aktualnie na platformie znajduje się 566 tys. bitcoin&oacute;w, a bieżąca wyprzedaż spowodowała zmniejszenie ich ilości o 7,4 proc.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_rezerwy_bitcoina_19.06.png" /><br /><br /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Cryptoquant</span></em><span style="font-weight: 400;"><br /><br /></span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Podobna sytuacja dotyczy r&oacute;wnież ethereum, kt&oacute;rego obecnie na giełdzie znajduje się 4,1 miliona. Aktualna panika spowodowała ich zmniejszenie o 8,5 proc.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_rezerwy_ethereum_19.06.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Cryptoquant</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Liczba stablecoin&oacute;w prawie się nie zmieniła, ale na ich podstawie dość dobrze widać w długim terminie odpływ kapitału z rynku krypto. Od początku roku ilość 20 najpopularniejszych stablecoin&oacute;w zmniejszyła się aż o 61 proc. do obecnego poziomu 8,3 mld USD.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_rezerwy_stablecoin_19.06.png" /><br /><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Cryptoquant</span></em></p> <h3><strong>Jakie może mieć konsekwencje wycofanie się Binance ze Stan&oacute;w Zjednoczonych?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Jak już wcześniej wspomnieliśmy, Binance.US stanowi 4,9 proc. całkowitego kapitału Binance. Z tego powodu nie wydaje się, aby zamknięcie Binance.US miało wpływ na płynność samego Binance. Może to mieć negatywny wpływ, zwłaszcza na kryptowaluty związane z tą giełdą, takie jak BNB czy stablecoin BUSD, kt&oacute;re obecnie są celem ataku ze strony SEC. Szczeg&oacute;lnie ta pierwsza doświadcza spadku o ponad 20 proc. od złożenia pozwu.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_BNBUSD_dzienny_19.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, BNBUSD, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plMon, 19 Jun 2023 11:13:00 +0200Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) złożyła pozew przeciwko Binance i jego założycielowi. Mimo to okazuje się, że giełda doszła do porozumienia z regulatorem po spełnieniu określonych warunków. Wydarzenia te mogły skłonić klientów do masowych w...Obserwuj przyszły tydzień na rynkach (19-23.06.)https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-19-23-06https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/wazne-w-nastepnym-tygodniu/obserwuj-przyszly-tydzien-na-rynkach-19-23-06W przyszłym tygodniu oczy inwestorów mogą być zwrócone na dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii i decyzje Banku Anglii ws. stóp procentowych. Inflacja w Wielkiej Brytanii wydaje się być bardziej uporczywa niż w innych krajach zachodnich, co może prowadzić do odpowiednio wyższych stóp procentowych.  <h3><strong>Środa, 21.06, 6:00 GMT, indeks cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii (CPI) w ujęciu rocznym (maj)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Wskaźnik CPI mierzy zmiany cen towar&oacute;w i usług konsumpcyjnych. Obejmuje on r&oacute;żne rodzaje produkt&oacute;w, takie jak żywność, paliwo, usługi transportowe, kosmetyki, artykuły gospodarstwa domowego, odzież i wiele innych. Zadaniem indeksu CPI jest mierzenie wzrostu lub spadku koszt&oacute;w utrzymania konsument&oacute;w. Wraz ze wzrostem wskaźnika CPI rosną koszty zakupu ponoszone przez konsument&oacute;w, co wpływa na siłę nabywczą ich pieniędzy. Indeks CPI służy do monitorowania inflacji lub og&oacute;lnego wzrostu cen w gospodarce. Pozwala on ocenić, czy ceny rosną zbyt szybko, czy zbyt wolno i określić, jakie środki polityki gospodarczej należy podjąć, aby zr&oacute;wnoważyć niekorzystne skutki inflacji.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">W kwietniu 2023 r. roczna inflacja cen konsumpcyjnych w Wielkiej Brytanii spadła do 8,7%, najniższego poziomu od marca 2022 roku. Gł&oacute;wnym czynnikiem tego spadku było znaczne spowolnienie cen energii elektrycznej i gazu. Jednak pomimo tego spadku stopa inflacji była wyższa niż oczekiwania rynkowe na poziomie 8,2% i pozostała znacznie powyżej celu Banku Anglii wynoszącego 2,0%. Tymczasem bazowy wskaźnik CPI, kt&oacute;ry nie obejmuje żywności i energii, wzr&oacute;sł gwałtownie do 6,8%, najwyższego poziomu od marca 1992 r. i powyżej prognozowanego poziomu 6,2%. Wstępne dane CPI za maj będą prawdopodobnie uważnie obserwowane zar&oacute;wno przez inwestor&oacute;w, jak i Bank Anglii przed decyzją w sprawie st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_UK_CPI_16.06.png" width="916" height="401" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jeśli odczyt będzie wyższy od oczekiwań, może sprzyjać spadkowi wartości funta brytyjskiego. Zarazem jednak mogłoby to skłonić Bank Anglii do podniesienia st&oacute;p procentowych w celu zmniejszenia podaży pieniądza, powodując wzrost wartości funta. Jeśli odczyt będzie niższy od oczekiwań, może to dać Bankowi argument do wstrzymania polityki podnoszenia st&oacute;p procentowych.</span></p> <p><strong>Wpływ: GBP, Indeksy FTSE</strong></p> <h3><strong>Czwartek, 22.06, 11:00 GMT, decyzja w sprawie st&oacute;p procentowych w Wielkiej Brytanii</strong></h3> <p><strong>&nbsp;</strong><em><span style="font-weight: 400;">Decyzję w sprawie st&oacute;p procentowych podejmuje co miesiąc Komitet Polityki Pieniężnej. Głosowanie komitetu jest tajne, a wynik decyzji publikowany po posiedzeniu. Inwestorzy na rynkach finansowych uważnie obserwują decyzje dotyczące st&oacute;p procentowych, ponieważ ich zmiany wpływają na wartość waluty danego kraju. Og&oacute;lne założenie m&oacute;wi, że gdy stopy procentowe rosną, krajowa waluta zyskuje na wartości, a gdy stopy procentowe spadają, jej wartość może się zmniejszyć. Stopy procentowe wpływają r&oacute;wnież na gospodarkę. Wysokie stopy procentowe mogą przeciwdziałać inflacji, ale kosztem ograniczenia wzrostu PKB. Niskie stopy procentowe mogą zachęcać do zaciągania kredyt&oacute;w i inwestowania, co może przyczynić się do wzrostu PKB, ale jednocześnie może zwiększyć ryzyko zbyt szybkiej inflacji. Wpływ st&oacute;p procentowych na gospodarkę i wartość waluty czyni je jednym z najważniejszych narzędzi polityki pieniężnej.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Stopa procentowa w Wielkiej Brytanii została ustalona na poziomie 4,5% (wzrost o 25 punkt&oacute;w bazowych) na ostatnim posiedzeniu w maju. Chociaż inflacja w Wielkiej Brytanii w końcu spadła poniżej poziomu 10%, w kwietniu była wyższa od oczekiwań (8,7% wobec 8,2%) i nadal jest znacznie wyższa niż docelowe 2%. Władze monetarne ostrzegły, że podstawowa stopa procentowa może wymagać podwyżki, osiągając nawet 5,5% do końca tego roku, co oznacza wzrost o 100 punkt&oacute;w bazowych w stosunku do obecnego poziomu.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_interest_rate_UK_16.06.png" width="916" height="398" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższa od oczekiwań stopa procentowa może być korzystna/bycza dla GBP i niekorzystna/niedźwiedzia dla rynku akcji, podczas gdy niższa od oczekiwań może być niekorzystna dla GBP i korzystna dla rynku akcji.</span></p> <p><strong>Wpływ: GBP, Indeksy FTSE</strong></p> <h3><strong>Piątek, 23.06, 7:30 GMT, wskaźnik PMI dla Niemiec (wstępne dane za czerwiec)</strong></h3> <p><em><span style="font-weight: 400;">Niemiecki wskaźnik PMI zapewnia wgląd w poziom aktywności branży budowlanej raportowany przez menedżer&oacute;w ds. zakup&oacute;w. Miara ta umożliwia uzyskanie informacji na temat stanu niemieckiej branży budowlanej, ponieważ przyjmuje się, że menedżerowie ds. zakup&oacute;w mają dostęp do danych z pierwszej ręki na temat wynik&oacute;w swoich firm. Odczyt powyżej 50 oznacza rozw&oacute;j, podczas gdy odczyt poniżej 50 oznacza kurczenie się sektora.</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Ostatni raz niemiecki wskaźnik PMI dla przemysłu wytw&oacute;rczego przekroczył 50 w czerwcu 2022 r., co wskazuje, że od tego czasu niemiecki przemysł wytw&oacute;rczy kurczy się. Ostateczny odczyt za maj 2023 r. wyni&oacute;sł 43,2, co było wynikiem lepszym niż dane wstępne (42,9), ale gorszym niż początkowe oczekiwania (45,0). Trend spadkowy trwający od lipca 2021 r. utrzymał się w maju i ma potencjał do dalszego spadku w czerwcu, do oszacowanego wstępnie poziomu 43.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Produkcja w sektorze wytw&oacute;rczym skurczyła się po raz pierwszy od czterech miesięcy, gł&oacute;wnie z powodu powszechnego spadku popytu. Czynniki, kt&oacute;re przyczyniły się do tego spadku, obejmują działania klient&oacute;w mające na celu zmniejszenie zapas&oacute;w, zmniejszony entuzjazm inwestycyjny, niepewne perspektywy na przyszłość oraz klienci borykający się z ograniczeniami budżetowymi. Nowe zam&oacute;wienia odnotowały największy spadek od sześciu miesięcy, a zam&oacute;wienia eksportowe spadały najszybciej od października. Ponadto zapasy zakup&oacute;w zostały znacznie zmniejszone, odzwierciedlając zar&oacute;wno niższe zapotrzebowanie na produkcję, jak i nacisk na poprawę niezawodności dostaw i zarządzanie przepływami pieniężnymi.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_PMI_UK_16.06.png" width="918" height="422" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Wyższy od oczekiwań odczyt może być byczy dla EUR i rynku akcji, podczas gdy niższy wskaźnik może być niedźwiedzi dla EUR i rynku akcji.</span></p> <p><strong>Wpływ: EUR, DAX</strong></p> <h3><strong>Akcje, kt&oacute;re warto obserwować</strong></h3> <p><strong>Accenture (ACN)</strong><span style="font-weight: 400;"> ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w maju 2023 r. Prognozowany EPS: 3,01. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 9 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 22 czerwca, przed otwarciem rynku</span><strong>.</strong></p> <p><strong>FactSet Research (FDS) </strong><span style="font-weight: 400;">ogłasza wyniki finansowe za kwartał kończący się w maju 2023 r. Prognozowany EPS: 3,6. Pozytywne zaskoczenie dotyczące zysk&oacute;w w 7 z ostatnich 10 raport&oacute;w. Termin: czwartek, 22 czerwca, przed otwarciem rynku.</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plFri, 16 Jun 2023 10:27:00 +0200W przyszłym tygodniu oczy inwestorów mogą być zwrócone na dane gospodarcze z Wielkiej Brytanii i decyzje Banku Anglii ws. stóp procentowych. Inflacja w Wielkiej Brytanii wydaje się być bardziej uporczywa niż w innych krajach zachodnich, co może prowadzi...Turecka lira – przyczyny załamania wraz z pytaniem: czy trend może się utrzymać?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/turecka-lira-przyczyny-zalamania-wraz-z-pytaniem-czy-trend-moze-sie-utrzymachttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/artykuly-badawcze/turecka-lira-przyczyny-zalamania-wraz-z-pytaniem-czy-trend-moze-sie-utrzymacSpadek wartości liry tureckiej mógł nie być tak nagłym zjawiskiem, jak może się wydawać. Wystarczy przeanalizować wydarzenia w tureckiej gospodarce i polityce pieniężnej w minionych latach. Turecka waluta spadła o 7%, do kolejnego rekordowo niskiego poziomu w ramach drugiej wśród największych dziennych wyprzedaży po krachu z 2021 r., gdy ponownie wybrany prezydent i jego rząd zdawali się przechodzić na bardziej mainstreamową politykę pieniężną, w tym łagodniejsze środki stabilizujące walutę. Może to oznaczać odejście od istniejącej kontroli kapitału i pozwolenie lirze na swobodną deprecjację, dopóki nie osiągnie zrównoważonego poziomu.<h3><strong>Podsumowanie</strong></h3> <ul> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">W ciągu dw&oacute;ch minionych lat lira turecka uległa silnej deprecjacji ze względu na cięcia st&oacute;p procentowych, a ostatnio </span><span style="font-weight: 400;">&ndash;</span><span style="font-weight: 400;"> możliwość porzucenia środk&oacute;w kontroli kapitału.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Bank Centralny Republiki Turcji (CBRT) sprzedawał swoje rezerwy walutowe, aby powstrzymać deprecjację liry. W rezultacie rezerwy netto banku centralnego, w tym swapy, stały się ujemne po raz pierwszy od 21 lat.</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Kiedy większość innych kraj&oacute;w na świecie zaczęła podnosić stopy procentowe, Turcja była w trakcie obniżania ich o połowę </span><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span><span style="font-weight: 400;">z 19 do 8,5%, co doprowadziło do gwałtownego wzrostu inflacji, wspieranego gł&oacute;wnie przez wzrost dostępności kredyt&oacute;w.&nbsp;</span></li> <li style="font-weight: 400;" aria-level="1"><span style="font-weight: 400;">Lira turecka może nadal tracić na wartości w przypadku zniesienia lub złagodzenia kontroli kapitału. Może tak się dziać dop&oacute;ty, dop&oacute;ki CBRT nie przyjmie bardziej restrykcyjnej polityki pieniężnej.</span></li> </ul> <h3><strong>Niekonwencjonalna polityka monetarna prowadzi do rekordowo słabej liry tureckiej</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Przed majowymi wyborami prezydenckimi ponownie wybrany prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan powiedział CNN, że </span><span style="font-weight: 400;">&bdquo;</span><span style="font-weight: 400;">stopy procentowe i inflacja są ze sobą bezpośrednio skorelowane. Im niższe stopy procentowe, tym niższa będzie inflacja". Taka teza nie zgadza się jednak z og&oacute;lną teorią ekonomiczną stosowaną obecnie przez większość bank&oacute;w centralnych na całym świecie. Sugeruje ona, że wyższe stopy procentowe spowalniają działalność gospodarczą i zwiększają wartość waluty krajowej, prowadząc do spadku inflacji.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zgodnie ze swoimi poglądami na stopy procentowe i inflację Erdoğan zdecydował się na obniżkę st&oacute;p procentowych w 2021 r. W rezultacie lira turecka straciła na wartości, spadając o zawrotne 91,85% w stosunku do dolara amerykańskiego w ciągu ostatnich dw&oacute;ch miesięcy roku, zanim ustabilizowała się na poziomie około 13,30 lir za dolara amerykańskiego na początku 2022 r. Pomimo wysiłk&oacute;w władz tureckich, aby zapobiec deprecjacji waluty, 29 maja 2023 r. osiągnęła ona 20 TRY za 1 USD. Doszło do tego tuż przed spadkiem do 23,50, czyli nowego rekordowego poziomu, w odpowiedzi na możliwość porzucenia środk&oacute;w kontroli kapitału.&nbsp;&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Lira_Tur_15.06.png" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingview.com</span></em></p> <h3><strong>Bilansowy kryzys banku centralnego</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Zamiast zacieśniać politykę pieniężną tureccy urzędnicy uciekli się do bardziej niekonwencjonalnych środk&oacute;w, aby wesprzeć słabnącą walutę. Tylko w tym roku władze sprzedały ok. 24 mld USD, aby wesprzeć lirę i powstrzymać jej spadek, co doprowadziło do uszczuplenia rezerw banku centralnego. Według najnowszych danych Centralnego Banku Republiki Turcji rezerwy netto, w tym swapy, stały się ujemne po raz pierwszy od 21 lat. W rezultacie administracja gospodarcza kraju, kt&oacute;ra w dużym stopniu polegała na rezerwach jako gł&oacute;wnym narzędziu stabilizacji kurs&oacute;w walutowych, wyczerpała obecnie dostępne opcje.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W tygodniach poprzedzających wybory prezydenckie i w ich trakcie rząd podjął szereg działań mających na celu ograniczenie popytu na walutę obcą. Wykorzystał rezerwy, aby zapobiec wzrostowi kursu wymiany. Na podstawie danych banku centralnego rezerwy brutto spadły o 3,5 mld USD, do 101,6 mld USD w okresie 15-19 maja. Co więcej, w tygodniu do 19 maja br. rezerwy netto banku centralnego spadły do -0,2 mld USD. W poprzednim tygodniu (12 maja) rezerwy międzynarodowe netto wyniosły 2,33 mld USD, co oznacza stratę netto w wysokości ok. 2,5 mld USD w ciągu zaledwie jednego tygodnia.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Niepokojący poziom zaobserwowano r&oacute;wnież w rezerwach netto z wyłączeniem swap&oacute;w (um&oacute;w stałej wymiany walut), kt&oacute;re wyniosły -60,3 mld USD w tygodniu z 19 maja, w por&oacute;wnaniu do -57,8 mld USD w poprzednim tygodniu. Rezerwy złota zostały ostatnio poświęcone, aby zapobiec eskalacji kurs&oacute;w walutowych. W tygodniu z 19 maja rezerwy złota spadły z 44,3 mld USD do 42,8 mld USD.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W zależności od nadchodzących decyzji monetarnych i tempa sprzedaży aktyw&oacute;w banku centralnego Turcja może osiągnąć granice swoich rezerw możliwych do wykorzystania już tego lata. Z pewnością Erdoğan może pr&oacute;bować negocjować umowy finansowe z innymi krajami. Saudyjczycy i Katarczycy zapewnili Turcji finansowanie, podobnie jak Chiny i Korea Południowa. Niemniej jednak byłyby to swapy lub inne zobowiązania, kt&oacute;re mogą nie być zr&oacute;wnoważonym rozwiązaniem długoterminowym.</span></p> <h3><strong>Inflacja</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Chociaż w obecnych realiach problem zbyt wysokiej inflacji wydaje się dość powszechny, dynamika cen w Turcji może być warta odnotowania jako jeden z dominujących czynnik&oacute;w w trudnej sytuacji tego kraju. Pomimo nieznacznego obniżenia dynamiki wzrostu od listopada 2022 r., kiedy to przekroczyła ona 80%, ceny nadal rosną rocznie w tempie 40-50%. Nie ma pewności, czy to spowolnienie będzie kontynuowane, a oczekiwania inflacyjne nie są mocno zakotwiczone. Co więcej, niekt&oacute;re nieformalne źr&oacute;dła sugerują, że oficjalne dane mogły zostać sztucznie stłumione w okresie poprzedzającym wybory i zaniżają rzeczywistą stopę inflacji, kt&oacute;ra może być bliższa 100 niż 40%.&nbsp;</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_inflacja_Tur_15.06.png" width="915" height="397" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Jaki był pow&oacute;d gwałtownego wzrostu inflacji w Turcji pod koniec 2021 r.? Po pierwsze, w przeszłości była ona znacznie wyższa niż og&oacute;lnie przyjęty cel 2% w większości kraj&oacute;w zachodnich. Jednak nawet dla Turcji 80% inflacja jest czymś niezwykłym. Po drugie, Erdoğan jest zdecydowanym zwolennikiem niskich st&oacute;p procentowych (czytaj&nbsp; ekspansywnej polityki pienieżnej), co doprowadziło do wysokiego poziomu zaciągania kredyt&oacute;w prywatnych. W tym czasie polityka fiskalna pozostawała restrykcyjna. Odkąd Erdoğan został prezydentem Turcji w 2014 r., deficyt budżetowy rządu oscylował wok&oacute;ł 1% PKB kraju, z wyjątkiem pandemii COVID-19, kiedy deficyt nieznacznie wzr&oacute;sł do 3,5%.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;"> <img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_deficyt_handlu_15.06.png" width="915" height="395" /></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Tradingeconomics.com</span></em></p> <p><span style="font-weight: 400;">Częściowo przyczyną tak wysokiej inflacji w Turcji mogą być te same czynniki, co w wielu innych krajach, takie jak zakł&oacute;cenia w łańcuchu dostaw podczas pandemii COVID-19, rosnące globalne ceny energii i silny dolar amerykański.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Tymczasem dość dramatyczna ekspansja dostępności kredyt&oacute;w rozpoczęła się w czasie pandemii COVID-19, podczas gdy bezpośrednie wsparcie fiskalne pozostało stosunkowo restrykcyjne. Utrzymanie restrykcyjnej polityki fiskalnej w obliczu inflacji może stanowić wyzwanie, zwłaszcza że rząd Erdoğana zastosował ulgi podatkowe w celu złagodzenia wpływu inflacji na społeczeństwo. Ponadto sytuacja fiskalna rządu może być jeszcze bardziej napięta ze względu na znaczną część jego stosunkowo skromnego długu publicznego denominowanego w walucie obcej. W konsekwencji, wraz z deprecjacją waluty, rośnie obciążenie długiem denominowanym w lirach, co wywiera dodatkową presję na sytuację fiskalną kraju.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zanim większość kraj&oacute;w rozpoczęła cykl zacieśniania polityki pieniężnej od podniesienia st&oacute;p procentowych, w Turcji Erdoğan był już w połowie obniżania kluczowych st&oacute;p procentowych </span><span style="font-weight: 400;">&ndash; </span><span style="font-weight: 400;">z 19% we wrześniu 2021 r. do 8,5% w kwietniu 2023 r. W rezultacie stopy procentowe skorygowane o inflację zbliżyły się do zawrotnych -80%, co stanowiło potężną zachętę do zaciągania pożyczek. Ich eksplozja spowodowała z kolei wzrost cen nieruchomości, dodatkowy skok inflacji, wyższy import i ostatecznie większą presję na turecką lirę.&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Na marginesie warto wspomnieć, że wyższy import spowodował historycznie wysoki deficyt handlowy, kt&oacute;ry wzr&oacute;sł o 19% rok do roku i w maju 2023 r. osiągnął 12,7 mld USD. Wiadomo, że deficyt handlowy może osłabić walutę krajową, podobnie jak inflacja.&nbsp;</span></p> <h3><span style="font-weight: 400;">&nbsp;</span><strong>Podsumowanie</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Nawet jeśli ponownie wybrany prezydent zdecyduje się na prowadzenie bardziej konwencjonalnej polityki pieniężnej, a historia m&oacute;wi nam, że łatwo zmienia zdanie, inwestorzy mogą pozostać ostrożni wobec liry, i to pomimo pewnych oznak ulgi, takich jak spready pięcioletnich swap&oacute;w ryzyka kredytowego, kt&oacute;re odzwierciedlają koszt ochrony przed niewypłacalnością, normalizujące się na niższych poziomach i wzrost tureckich obligacji denominowanych w dolarach.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Zniesienie kontroli kapitału może spowodować dalszą dewaluację liry tureckiej do zr&oacute;wnoważonego poziomu. Analitycy Goldman Sachs przewidują, że lira może nadal spadać do 28 TRY za 1 USD w przyszłym roku. Innym skutkiem rezygnacji z kontroli kapitału może być odbudowa bilansu banku centralnego do bardziej zr&oacute;wnoważonego poziomu. Tymczasem znaczący spadek stopy inflacji w kraju może okazać się niemożliwy dop&oacute;ty, dop&oacute;ki nie zostanie wprowadzona zaostrzona polityka pieniężna, w tym wyższe stopy procentowe.&nbsp;</span></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><em><span style="font-weight: 400;">Santa Zvaigzne-Sproģe, CFA Kierownik Działu Doradztwa Inwestycyjnego Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></em></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73,18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p>forex cinkciarz.plThu, 15 Jun 2023 11:42:00 +0200Spadek wartości liry tureckiej mógł nie być tak nagłym zjawiskiem, jak może się wydawać. Wystarczy przeanalizować wydarzenia w tureckiej gospodarce i polityce pieniężnej w minionych latach. Turecka waluta spadła o 7%, do kolejnego rekordowo niskiego poz...Globalne rosnące zapotrzebowanie na ropę – szansa na zmianę trendu cenowego?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/globalne-rosnace-zapotrzebowanie-na-rope-szansa-na-zmiane-trendu-cenowegohttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/globalne-rosnace-zapotrzebowanie-na-rope-szansa-na-zmiane-trendu-cenowegoPo ogłoszonych na początku tego miesiąca cięciach wydobycia ropy przez kraje OPEC można by sądzić, że cena surowca powinna drastycznie zmienić swój spadkowy trend. Niemniej jednak, warto zbadać dostępne dane, aby ocenić, czy obecnie możemy mieć do czynienia ze spodziewanym niedoborem, czy nadpodażą ropy na rynku. Analiza miesięcznego raportu OPEC dotyczącego rynku ropy pozwala nam uzyskać informacje dotyczące produkcji, popytu, cen i zapasów surowca, a także analizować trendy w gospodarkach całego świata. Dane te są opracowywane na podstawie zawieranych umów z dostawcami z różnych regionów świata oraz uwzględniają sytuację makroekonomiczną. Jakie wnioski możemy wyciągnąć z najnowszego odczytu?<h3><strong>Globalnie rosnące zapotrzebowanie na ropę</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Mimo oczekiwanego kryzysu światowe zapotrzebowanie na ropę naftową ma się zwiększyć o 2,4 proc. w por&oacute;wnaniu z rokiem poprzednim. Jedynym regionem, w kt&oacute;rym oczekuje się spadku (o 0,5 proc.) zapotrzebowania, jest Europa. W Stanach Zjednoczonych popyt ma się utrzymać na dotychczasowym poziomie.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Największy wzrost popytu miałby nastąpić w Chinach (o 5,7 proc. r/r.), a na drugim miejscu znajduje się gospodarka Indii (wzrost o 4,7 proc. r/r.). Podium zamyka region Bliskiego Wschodu (wzrost o 4,6 proc. r/r.).&nbsp;</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">W por&oacute;wnaniu do poprzednich danych OPEC mamy do czynienia z nieznacznym zwiększeniem oczekiwań rocznego zapotrzebowania na ropę. Może to oznaczać, że spowolnienie gospodarcze zakończy się szybciej, niż prognozowała większość analityk&oacute;w. Taki scenariusz m&oacute;głby okazać się korzystny dla azjatyckich indeks&oacute;w giełdowych, m.in. Hang Seng (HK50).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_HK50_dzienny_14.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, HK50, Daily</span></em></p> <h3><strong>Globalnie spowalniająca podaż ropy</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Analitycy OPEC prognozują, że po dw&oacute;ch kwartach br. z tempem wzrostu gospodarczego na poziomie 2,7 proc. w III kw. nastąpi spadek do 0,3 proc., a IV do 0,5 proc. Z kolei całoroczny wzrost wydobycia ropy może wynieść 1,4 proc. (r/r). Ciekawa wydaje się prognoza dotycząca spadku wydobycia w drugiej połowie roku w Rosji: o 11,3 proc. w III kw. i o 12,5 proc. w IV kw. (w por&oacute;wnaniu z rokiem poprzednim). Czy oznacza to, że można spodziewać się wzrostu problem&oacute;w gospodarczych w Rosji, gdzie sprzedaż surowc&oacute;w stanowi gł&oacute;wne źr&oacute;dło dochod&oacute;w? Należy tutaj zwr&oacute;cić uwagę na to, że Rosja odpowiada za aż 10 proc. globalnego zapotrzebowania na ten surowiec.</span></p> <h3><strong>Czy będziemy mieli do czynienia z niedoborami?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">W I i II kw. br. mieliśmy do czynienia z nadpodażą produkcji w stosunku do popytu, osiągającą średnio 0,47 mln baryłek dziennie (b/d). Mogło to stanowić jeden z czynnik&oacute;w decydujących o obniżkach cen ropy. Trend ten miałby zacząć się odwracać wraz z początkiem drugiego p&oacute;łrocza. Większy od oczekiwań wzrost popytu połączony ze spadkiem wydobycia może doprowadzić do niedobor&oacute;w surowca o wielkości 1,4 mln b/d, co może być mocnym czynnikiem sprzyjającym zmianie trendu cen ropy naftowej.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_podaz_popyt_14.06.png" /></p> <p><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Dane OPEC</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_XTIUSD_dzienny_14.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, XTIUSD, Daily</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -108px; top: 928.844px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plWed, 14 Jun 2023 10:12:00 +0200Po ogłoszonych na początku tego miesiąca cięciach wydobycia ropy przez kraje OPEC można by sądzić, że cena surowca powinna drastycznie zmienić swój spadkowy trend. Niemniej jednak, warto zbadać dostępne dane, aby ocenić, czy obecnie możemy mieć do czyni...Apple: Od gogli w rzeczywistość rozszerzoną do przyszłych zysków – jak szybko musi się rozwijać?https://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/apple-od-gogli-w-rzeczywistosc-rozszerzona-do-przyszlych-zyskow-jak-szybko-musi-sie-rozwijachttps://invest.cinkciarz.pl/analizy-inwestycyjne/komentarze/apple-od-gogli-w-rzeczywistosc-rozszerzona-do-przyszlych-zyskow-jak-szybko-musi-sie-rozwijacFirma Apple zaprezentowała gogle Vision Pro, kosztujące 3500 USD. Komentarze zdają się sugerować negatywny odbiór tego produktu. Nie stanowi on jednak ważnego punktu po stronie przychodów znanej amerykańskiej spółki, która od wielu lat generuje wielkie zyski ze swojej działalności.<p><span style="font-weight: 400;">Obecna kapitalizacja Apple przekracza 2,8 biliona USD. Warto jednak odr&oacute;żnić bieżącą wycenę od rzeczywistej wartości sp&oacute;łki. Pierwsza jest ustalana przez strony transakcji kupna/sprzedaży w momencie zawarcia transakcji, podczas gdy druga m&oacute;wi nam o potencjale rozwoju i zyskach firmy w przyszłości. Gł&oacute;wnym problemem przy oszacowaniu wartości wydaje się określenie tempa wzrostu (lub spadku) przyszłych zysk&oacute;w, czego rynek stara się dokonywać codziennie. Dlatego warto zastanowić się, jak szybko Apple musiałoby się rozwijać, aby rzeczywiście być warty 2,8 biliona USD.</span></p> <h3><strong>Kilka sł&oacute;w o modelu biznesowym Apple</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Sp&oacute;łka Apple nie wymaga przedstawienia. Jednak przed przejściem do oceny jej wartości, warto przyjrzeć się profilowi działalności. Apple generuje znaczną część swoich przychod&oacute;w poprzez sprzedaż urządzeń, takich jak iPhone, iPad, Mac i Apple Watch (sprzedaż urządzeń stanowi 80 proc. przychod&oacute;w). Gł&oacute;wnym źr&oacute;dłem przychod&oacute;w jest sprzedaż iPhone'&oacute;w, kt&oacute;ra stanowi 55 proc. sprzedaży. Kolejne 20 proc. dochod&oacute;w pochodzi z r&oacute;żnych usług, takich jak utrzymanie własnego ekosystemu obejmującego App Store, iTunes, Apple Music, Apple Pay, iCloud i inne. Gł&oacute;wnym rynkiem sprzedaży produkt&oacute;w Apple&rsquo;a pozostają Stany Zjednoczone (41 proc.), Europa (24 proc.) oraz Chiny kontynentalne (19 proc.).</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_Apple_dzienny_13.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Conotoxia MT5, Apple, Daily</span></em></p> <h3><strong>Model Zdyskontowanych przepływ&oacute;w pieniężnych &ndash; DCF</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Model Zdyskontowanych Przepływ&oacute;w Pieniężnych (DCF), znany r&oacute;wnież jako metoda DCF, jest narzędziem finansowym stosowanym przez fundusze inwestycyjne i inne podmioty w celu określenia wartości aktyw&oacute;w, gł&oacute;wnie przedsiębiorstw. Metoda ta opiera się na przewidywanych przepływach pieniężnych generowanych przez dany instrument. Następnie są one por&oacute;wnywane do wartości obecnej. W ten spos&oacute;b uwzględnia się wartość pieniądza w czasie oraz wymagane oprocentowanie przez inwestor&oacute;w jako wynagrodzenie za podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Ryzyko to mierzy się tzw. betą, kt&oacute;rej interpretacja jest bardzo prosta. Beta r&oacute;wna 1 oznacza, że inwestycja jest tak samo ryzykowna jak średnia rynkowa.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Model DCF zakłada, że wartość aktywa zależy gł&oacute;wnie od przyszłych przepływ&oacute;w pieniężnych, a nie od innych czynnik&oacute;w, takich jak trendy na rynku (np. popularność danego sektora) czy zmienność rynkowa.</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Analizę można podzielić na dwa etapy. Pierwszy obejmuje szybki rozw&oacute;j sp&oacute;łki w najbliższych 10 latach, aż do momentu, w kt&oacute;rym sp&oacute;łka osiągnie dominującą pozycję na rynku (stabilny wzrost). Po tym etapie nawet najlepsze sp&oacute;łki zaczynają rozwijać się wolniej, ponieważ większość ich potencjału została już wykorzystana.</span></p> <h3><strong>Jak szybko musiałby się rozwijać Apple?</strong></h3> <p><span style="font-weight: 400;">Mimo że przychody sp&oacute;łki wzrosły średnio o 8,5 proc. rocznie w ciągu ostatnich 5 lat, zysk operacyjny wzr&oacute;sł średnio o 7,9 proc. rocznie w tym samym okresie. Jeśli spojrzymy na wolne przepływy pieniężne (FCFF), zauważymy, że są one stale dodatnie. Oznacza to, że sp&oacute;łka generuje więcej got&oacute;wki, niż wydaje na swoją działalność, co możemy oceniać bardzo pozytywnie.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/wykres_FCFF_13.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: </span></em><a href="https://www.discoverci.com/companies/AAPL/free-cash-flow-to-firm-fcff"><em><span style="font-weight: 400;">https://www.discoverci.com/companies/AAPL/free-cash-flow-to-firm-fcff</span></em></a></p> <p><span style="font-weight: 400;">Stopa dyskontowa, o kt&oacute;rej wcześniej wspomnieliśmy, jest oprocentowaniem wymaganym przez inwestor&oacute;w jako rekompensata za podjęcie ryzyka inwestycyjnego. Według portalu Gurufocus, oczekiwana stopa przez inwestor&oacute;w (uwzględniająca stopę zadłużenia) wynosi 11,6 proc. (beta 1,38). Po osiągnięciu pewnego etapu rozwoju, gdy sp&oacute;łka staje się już odpowiednio duża, tempo wzrostu zwalnia, a oczekiwana stopa może spaść do 10,2 proc. (beta 1,2).</span></p> <p><span style="font-weight: 400;">Przy przedstawionych założeniach Apple może osiągnąćie wartość 3 bln USD, przy ciągłym wzroście zysku operacyjnego (EBIT) na poziomie 18 proc. rok do roku przez najbliższe 10 lat. To wymagałoby, aby sp&oacute;łka rozwijała się 2 razy szybciej niż w ciągu ostatnich 5 lat. Taki scenariusz wydaje się jednak mało prawdopodobny, niezależnie od sukcesu Apple Vision Pro.</span></p> <p><img src="https://storage.googleapis.com/media-conotoxia-com/stocks%20daily/tabela_DCF_13.06.png" /></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Źr&oacute;dło: Analiza Conotoxia Ltd</span></em></p> <p>&nbsp;</p> <p><span style="text-decoration: underline;"><span style="font-weight: 400;">Grzegorz Dr&oacute;żdż, CAI, Analityk Rynk&oacute;w Finansowych Conotoxia Ltd. (usługa inwestycyjna Cinkciarz.pl)</span></span></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Powyższa publikacja handlowa nie stanowi rekomendacji inwestycyjnej ani informacji rekomendującej lub sugerującej strategię inwestycyjną w rozumieniu Rozporządzenia (UE) nr 596/2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r. Została ona sporządzona w celach informacyjnych i nie powinna stanowić podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych. Ani autor opracowania, ani Conotoxia Ltd. nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie informacji zawartych w niniejszej publikacji. Kopiowanie bądź powielanie niniejszego opracowania bez pisemnej zgody Conotoxia Ltd. jest zabronione.</span></em></p> <p><em><span style="font-weight: 400;">Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty środk&oacute;w pieniężnych z powodu dźwigni finansowej. 73.18% rachunk&oacute;w inwestor&oacute;w detalicznych odnotowuje straty pieniężne w wyniku handlu kontraktami CFD u niniejszego dostawcy CFD. Zastan&oacute;w się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz pozwolić sobie na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.</span></em></p> <div id="gtx-trans" style="position: absolute; left: -112px; top: 1443.72px;"> <div class="gtx-trans-icon">&nbsp;</div> </div>forex cinkciarz.plTue, 13 Jun 2023 09:34:00 +0200Firma Apple zaprezentowała gogle Vision Pro, kosztujące 3500 USD. Komentarze zdają się sugerować negatywny odbiór tego produktu. Nie stanowi on jednak ważnego punktu po stronie przychodów znanej amerykańskiej spółki, która od wielu lat generuje wielkie ...